Novo:

UNICEF

Trenutne akcije Unicefa u Hrvatskoj

20/03/2007

Trenutno se u Hrvatskoj provode tri akcije UNICEF-a. Velika akcija “Stop nasilju među djecom”  rezultat je istraživanja UNICEF-a koje je istaknulo jedan ozbiljan problem u školstvu, naime 30 % od [...]

UNICEF u Hrvatskoj

20/03/2007

UNICEF je institucija Ujedinjenih naroda koja je osnovana odlukom Generalne skupštine 11. prosinca 1946. čiji je primarni cilj pomoć djeci i mladeži diljem svijeta gdje je ta pomoć potrebna. UNICEF je [...]