Novo:

UDBA

Braniči jugoslavenskog poretka

24/03/2007

Jugoslavenska sigurnosna tajna služba imenom Uprava državne bezbednosti (UDB) utemeljena je radi sprečavanja svih aktivnosti usmjerenih kao rušenju komunističke vlasti. Počeci Udbe sežu u prosinac 1942. [...]

Akcija Feniks ili Bugojanska akcija

12/03/2007

Akcija “Feniks” je Udbin naziv za terorističku akciju hrvatskih gerilaca koji su se u lipnju 1972. godine ubacili u Jugoslaviju i više od mjesec dana se sukobljavali sa pripadnicima režima. Ta se [...]

Akcija 10. travnja i Operacija Gvardijan

10/03/2007

Akcija 10. travnja trebala je povezati sve križarske skupine, nametnuti im organizirano vojno i političko vodstvo, omogućiti povratak članova ustaškog pokreta, koji bi u pogodno vrijeme nakon obračuna Zapada [...]