Novo:

Szymanowska

Maria Szymanowska

06/09/2007

U 18. stoljeću žene su zahvaljujući prosvjetiteljstvu i prevladavajućim naporima da zavlada razum bile u vrlo dobrom položaju u društvu. Mogle su imati i karijere i obitelj. Gotovo su nepoznata imena [...]