Novo:

Stjepan Radic

Nikola Fugger

01/07/2011

Dr.sc. Nikola Fugger, pravnik, političar. Rođen u graničarskoj obitelji, otac Nijemac, u Sisku 2. lipnja 1877. Tu završava pučku školu. Nakon preseljenja u Vinkovce pohađa gimnaziju koju završava 1895. [...]