Novo:

Stjepan Bohniček

Stjepan Bohniček

22/05/2008

Prof.dr.sc. Stjepan Bohniček, sveučilišni profesor, matematičar. Rodio se u Vinkovcima 15. prosinca 1872. U rodnom gradu završio pučku školu i gimnaziju 1890. Matematiku i fiziku studira u Beču gdje je [...]