Novo:

Stanislav Ilakovac

Stanislav Ilakovac

10/02/2011

Stanislav Ilakovac, farmaceut. Rođen u Vinkovcima 5. studenog 1883. Tu završio pučku školu i šest razreda gimnazije do 1899. godine, potom započeo farmaceutsku praksu u Vukovaru i B. Šamcu. Farmaciju [...]