Novo:

Stampar

Andrija Štampar

17/10/2007

Akademik Andrija Štampar, sveučilišni profesor, liječnik. Rođen je u Drenovcu kod Slavonskog Broda, 1. rujna 1888. godine. Pučku školu završio u rodnom mjestu, a gimnaziju u Vinkovcima 1906. Medicinu [...]