Novo:

Legrad

Utvrda Novi Zrin (1661.-1664.)

11/04/2008

Nikola Zrinski je nasuprot velikoj osmanskoj utvrdi Kaniži (danas: Nagykanizsa)  1661. godine počeo graditi utvrdu koju je nazvao Novi Zrin. Ona je bila smještena u blizini Legrada i Donje Dubrave, na sutoku [...]

Protureformacija – Legrad

17/05/2007

U Legradu je katolička župa obnovljena tek 1641. godine, jer je ovo trgovište bilo naseljeno pretežno protestantima. Te je godine tamo postojala drvena katolička crkva, a zagrebački biskup Benedikt Vinković [...]