Novo:

Juro Horvat

Juro Horvat

25/04/2008

Juro Horvat, dipl. ing., elektortehnički inženjer. Rođen 17. travnja 1882. u Gospiću. Tu je završio pučku školu. Gimnaziju u Vinkovcima završio 1900. Elektrostrojarstvo diplomirao u Grazu na Tehničkoj [...]