Novo:

Josip Matasović

Narodna starina

11/04/2008

Narodna starina, časopis za povijest kulture i etnografiju Južnih Slavena. Časopis izlazio od 1922. do 1935. (često se događalo da su neki brojevi tiskani kasnije, a sv. 9, 12, 13, 15 nisu objavljeni). Edicija [...]

Josip Matasović

11/04/2008

Matasović, Josip (Vrpolje, 18. VIII. 1892.-Zagreb, 10. II. 1962.), povjesničar i arhivist. Gimnaziju polazio u Vinkovcima, a studij povijesti i geografije u Zagrebu, Zürichu i Beču. Doktorirao je povijesne [...]