Novo:

Josip Gopic

Josip Gopić

01/10/2008

Josip Gopić, filolog. Rodio se u Cerni 21. srpnja 1883. gdje je završio  pučku školu. Maturirao u Vinkovcima 1903., studirao slavistiku na zagrebačkom Mudroslovnom fakultetu i diplomirao  1907. [...]