Novo:

Izidor Kršnjavi

Izidor Kršnjavi

23/06/2008

Prof.dr.sc. Izidor Kršnjavi, sveučilišni profesor, povjesničar umjetnosti. Rodio se u Našicama, 22. travnja 1845. U rodnom gradu završava pučku školu, a gimnaziju u Vinkovcima 1863. Potom radi neko vrijeme [...]