Novo:

Ivan Spaic

Ivan Spaić

28/05/2011

Ivan Spaić Prof.dr.sc. Ivan Spaić, šumarski znanstvenik, sveučilišni profesor. Rođen je u Županji 29. svibnja 1919. Pučku školu pohađao u Županji, a gimnaziju završio u Vinkovcima 1938. Potom se uputio [...]