Novo:

Ilija Mitić

Ilija Mitić

09/01/2008

Ilija Mitić (Kotor, 1921.), pravnik i povjesničar. Osnovnu i srednju školu polazio u Dubrovniku. Diplomirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1949. Po završetku sudske prakse u Dubrovniku radio je kao pravnik u [...]