Novo:

Franjo Divić

Franjo Divić

07/04/2008

Dr.sc. Franjo Divić, pedagog. Rođen je 1854. godine u Beravcima. Pučku školu završio je u svom mjestu, a gimnaziju u Vinkovcima 1873. Filozofski fakultet pohađa u Beču do 1876. godine kada postaje prvi [...]