Novo:

Družba Braće Hrvatskog Zmaja

Emilij Laszowski

11/04/2008

Emilij Laszowski (Brlog kraj Ozlja, 01.IV.1868.-Zagreb, 28.XI.1949.) Hrvatski povjesničar i arhivist, kulturni i javni djelatnik. Pučku školu i gimnaziju polazio privatno, a maturirao u Zagrebu. Kao gimnazijalac [...]