Novo:

drustvo znanja

Državni intervencionizam u obrazovanju

07/06/2010

Problem naše države nije Ekonomske naravi nego Političke. Kriza morala je dovela do korupcije, a pri tome ne mislim samo na materijalnu korupciju već i na duhovnu. Pri tome mislim na odnose među ljudima što [...]