Novo:

Aleksandar Veliki

Aleksandar – posljednji čarobnjak antike

18/02/2008

A.B. Lorfels „Aleksandar-posljednji čarobnjak antike“ Beograd 2003. , 151. str. U želji da saznam nešto više o djelovanju Aleksandra na duh jednog vremena, uzeo sam u ruke knjigu, koja je, barem u Srbiji i [...]