Novo:

Požeška županija i Petar Maljevac u političkim previranjima (1872.-1873.)

Rad proučava način vladanja župana Petra Maljevca u Požeškoj županiji tijekom 1872. i 1873. Kao primarna građa korišteni su izvori iz Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu. Ti izvori se odnose na međusobnu korespondenciju između župana i samog bana. Sekundarni izvori (Obzor) su ga u to vrijeme prikazivali u negativnom svijetlu. Cilj je istražiti način i uspješnost kvalitete vladanja župana te njegov odnos prema banu Antunu Vakanoviću. U tom razdoblju su bili provedeni parlamentarni izbori pa će biti zanimljivo promatrati plan, način realizacije i uspješnost samog plana nakon tih izbora.

Crtice iz biografije Petra Maljevca

Rođen je 1823. u Požegi. Potjecao je iz ugledne obitelji koji su bili državni službenici. Bio je član prve Hrvatske vlade-Banskog vijeća. Za kotarskog sudca u Daruvaru je izabran u listopadu 1845.Bio je član Bojnog odsjeka 1848. Nakon obnove ustavnog stanja definirao se kao pripadnik Narodno-ustavne stranke (unionista). Postao je požeškim županom 1870. Jedno vrijeme je bio i predsjednik vlade. Tu je dužnost obavljao sve do 1874. Istovremeno je uz službu župana obavljao i dužnost kraljevog savjetnika. Nakon toga je postao saborski zastupnik. Kao saborski zastupnik je djelovao sve do svoje smrti. Preminuo je 1884. Navedene biografske crtice potvrđuju njegov ekonomski status te visoki ugled koji je konkretizirao na koncu svog života i dugom službenom političkom karijerom koja je trajala punih 14 godina. (0)

Petar Maljevac

Petar Maljevac

Potkupljivanje sudaca političkih kotara u županiji 1872.

O njegovom životu više saznajemo iz korespondencije prema tadašnjim moćnicima u Hrvatskoj. Tako je dočekao odlazak Kolomana Bedekovića na mjestu predsjednika vlade i požeškog župana. Kako bi si osigurao egzistenciju u visokim političkim krugovima čestitao je novom banu Antunu Vakanoviću i stavio mu se na puno raspolaganje ovim riječima: „…zato Vašu Presvietlost prepokorno umoljavam da bi mene u visoku milost svoju i zaštitu pravedno mjeti i kao mučenika vlade, koji ondašnjoj oposici dostojno protestati znade,…“. Kao osnovne razloge za njegov ostanak u visokoj politici pohvalio je sam sebe sa činjenicom da za njegovog upravljanja Požeškom županijom, koje je trajalo već 2 godine, nije prošao ni jedan prijedlog od predstavnika Narodno-liberalne stranke (narodnjaka). (1)

Upravo te godine su se pripremali glasoviti izbori za sabor koji su obilježeni sa brojnim nepravilnostima. Petar Maljevac je pod svaku cijenu želio ostati župan, dokazati se na terenu i time ostati dio političke elite unionista na nacionalnoj razini. To potvrđuje njegovo pismo iz ožujka 1872. u kojem je obavijestio Antuna Vakanovića o stanju na njegovom području. Naime, narodnjaci su potrošili već 1000 forinti. Maljevac je smatrao da je do izborne pobjede lakše doći ako se usredotoči na sudce koji su zaduženi za svaki politički kotar. Zbog toga je tražio od Vakanovića 2.800 forinti za sljedeće sudce: „…za kotar Kutinski, sudcu Stiepanu Gjurašinu, za kotar Pakrački sudcu Nadanu Gajenu, za kotar Daruvar Pakrečki sudcu Ladislavu Viragu, a kotar Ivanički sudcu Benjaminu Kraljeviću, za kotar Velički sudcu Dragutinu Tuciću, za kotar Pleternički sudcu Josipu Pavlu- jerbo kada se dotični kocu novci uruče, onda se samo povoljnom uspiehu nadati možemo, jerbo osim činovničke najsvetie dužnosti takodjer značaj i poštenje svakoga na ispunjenje vezati mora- ostalu pano u 2800. evidentiranu svotu, uz obračunanjem pokorno podpisanom.“ (2)

Požeška županija i njezini birači 1872.

PREGLED
političkih kotarah i občinah, onda izbornih kotarah županija požeške te stanovnikah i izbornikah broj
Politički kotar K tomu spadaju obćine Broj dušah Izborni kotar Obćine k istom spadajući Broj biračah opazka
Pojedince ukupno
Veličko –požeški Veličko- mihaljevačka 6752 Begteš- platernički Begtež
Orljavačka 4303 Kaptol
Pleternička 3555 14610 Ruševo
Cernik Cernička 5517 Pleternica 277
Brestovačka 3284 8801 Veličko-požeg-pernički Veličko-mihaljevačka
Begtež Begtežka 5399 Orljavac
Kaptolačka 4304 Cerničko brestovaika 255
Ruševačka 3026 12729 Kutinja-pakrački Trg Pakrc
Pakrac Trg Pakrac 1721 Vanjska Pakračka
Vanjska Pakračka 4452 Kutinja
Bučka 4204 10204 Uljanik 142
Kutina Kutinjska 3481 Daruvar-pakračka Trg Daruvar
Uljanička 6684 10165 Vanjska Daruvarska
Daruvar Trg Daruvar 1101 Bastažka
Vanjsjka Daruvarska 8754 Bučka 121
Bestažka 4209 14069

U Požegi 15. ožujka 1872.

Izvor: HDA,777,III,15.3.1872.

Pokušaj pokretanja (ne)opravdanih sudskih procesa protiv narodnjaka

Već sredinom ožujka 1872. je nestao optimizam požeškog župana. Narodnjaci su imali veliku potporu u Pakracu,Kutini i Daruvaru. Prilikom slaganja izbornih lista daje svoje stavove Vakanoviću o svakom kandidatu. Među najveće neprijatelje svrstao je stanovite narodnjake Josipa Turelija, Josu Muzlera. Kao neprijatelj bio mu je i grof Janković. Među agilnim političkim neistomišljenicima je bilo i predstavnika svećenstva zbog čega je osobno slao određene dopise nadređenom biskupskom ordinarijatu kako bi valjda ukorio župnike. (3) Njegove osobne intervencije nisu uspjele pa se ponovno u svibnju Maljevac žali Vakanoviću na župnike u želji da sam Vakanović riješi te probleme. Maljevca je predložio podizanje sudske istraga protiv najagilnijeg protivnika kako bi se na taj način srušio ugled među biračima. Bilo je i neposlušnih državnih činovnika koji su bili otvoreni simpatizeri narodnjaka. Među njima su se isticali kapetani u Kutini i Daruvaru. „…pokorno umoljavam sudbenog stola Predsiedniku banskom nalog podieliti, da istragu u predmetu Luke Bozanca(?) i za Dragonića, i čine Duzduma iz Dranezaca, proti bivšem pristavu Josipu Tureliju glede proneverenja constatiranog što (? )rieši glede grofa Jankovića, i vladike Pakračkog shodna odriediti- župnik Kutinski Dragutin Pavčec, ili neka se osobno pred biskupa Pavlešića ad verbum pozove illi neka mu se, drzovita, i bezobrezna agitacia proti vladi pismeno zabrani, jer isti je najpogibeljniji u cielom kotaru kutinskom- duhovni pomoćnici i to Vövös kutinski, i Pazmanij daruvarski, neka se bezudvlačno. Kao agitatori njihovih župnikah prati vladi od strane to činovnikom dobra Kutjevo, imah se takodjer nalog podieliti, jer bo sasma korektnog političkog ponašanja nisu da za vladinog candidata glasovah imadu.“ (4) Nadređeni biskup Pavlešić nije reagirao na zahtjeve župna povodom lokalnih župnika-narodnjaka, ali ni bana Vakanovića.

Politički agitatori mađarona niže hijerarhijske vrijednosti su bili osobno napadani fizičkom silom. To se dogodilo jednom mađaronu u Bosiljevu. Dao je svoj osvrt na predizborno stanje u samom mjestu te političkim aktivistima druge stranke-narodnjaka: „…preuzvišeni gospodine ja si laskam da u kotaru Bosiljevačkom imadem više nego svi popi i vlasteli upliva u narod, pak kada ja njima stanem razgovarati, braćo vidite ja sam rodjen kod seljaka muža. Kojeg iz medju vas svatko poznava koji nije bio drugo nego i vi, a tako sam i ja sam, pak kuda bi dobra pravica izašla za mene tada bi i za vas, vidite braćo ono malo zemaljah što jih imadem podorčene su svemu onom čemu i vaše nevjerujte dakle popovima ta vidite velike spahije i drugi su ostali kog kmetov itd., a popovi ustaše sve uviek kod pobiranja luknam većeg plačanja nego li prije poruke, krsta, blagoslova kruha, a napokon za ispis dušah prad 13 godinah plaćalo se 17fl nove a sada 24 dakle popovi si mogu namietati pristojbu kakovu jim volja, to njima mora biti, a da je ovo živa istina Preuzvišeni gospodine da se je u Bosiljevu prije 15 god pok. Mušnjaku kao ondašnjem podjošpristu plaćalo 10kr srab, od ispisa dušah kad je tko tijo tražiti oslobodjenje os vojske , a i napokon to isto i ovome sadašnjem žup. Hercegu koji je primi zatim 25 uzimati odlučio tako i druge uputio, pak jim sada takom odobreno, jeli to indi pravo…“ (5)

Maljevca su u Obzoru svaki put negativno prikazali, 19.2.1872, Obzor

Maljevca su u Obzoru svaki put negativno prikazali, 19.2.1872, Obzor

Troškovi financiranja i rezultati kampanje

Još u ožujku je dao detaljan troškovnik izbornih aktivnosti. Prema njenu župan Maljevac je tražio 8.000 forinti za svoju aktivnosti. Iz toga je slijedilo da je jedan glass u Požeškoj županiji vrijedio 20 forinti. Radi usporedbe, u isto vrijeme je godišnja plaća učitelja početnika bila oko 500 forinti. to znači da je glasač dobio blizu pola mjesečne plače učitelja za svoj glas. Maljevac je osim novca za potkupljivanje kotarskih sudaca tražio još novca tijekom samog predizbornog vrhunca, nekoliko tjedana prije samih izbora. Za predizborne skupove tražio je od Antuna Vakanovića, namjesnika banske časti, po 200 forinti za svaki kotar. U taj iznos nije ušla „agitacia“, tj. kupovina glasova. Za svaki kotar Maljevac je predvidio još po 200 forinti. (6) Vakanović mu je, naravno neizravno, poslao još 1.000 forinti na te vapaje za izborne svrhe.

Na području te županije prošlo je 5 kandidata. Tri su bila narodnjaka: Muzler Joso u Daruvaru je dobio sa većinom glasova i Turelli Josip u Poljani sa 137 glasova za i 38 protiv. Treći narodnjak je bio Josip Kraljević. Za njega nisu poznati izborni kotar na kojem je bio izabran kao i izborni rezultati. Dva su bila mađarona: župan, Petar Maljevac u Begtežu sa 200 glasova za i 50 protiv te Filip Thaller u Požegi sa 104 glasa za i 90 protiv. Iz toga je vidljivo koliko je Petar Maljevac bio detaljan i točan u svojim pretpostavkama. Tražio je novac za 400 glasača. Poznati su detaljni rezultati samo trojice kandidata. Ako zbrojimo glasove mađarona (342 glasa) vidjeti ćemo da je rezultat približan pretpostavkama samog župana Petra Maljevca. On je predvidio oko 400 glasova. Sigurno je da su nam poznati i ostali rezultati da bi broj glasova bi bliži pretpostavki. Iz toga je jasno kako je požeški župan već dugo godina u politici (barem od 1848.) i da je znao kome i koliko treba platiti. Ukupan broj glasača je bio 795. To znači da su mađaroni dobili barem 43% od birača koji su mogli izaći na birališta. Uspoređivanjem sa izbornim rezultatima na nacionalnoj razini (48narodnjaci/28 unionisti) vidi se da je Maljevac postigao dobar rezultat te mu je nedostajalo razmjerno malo glasova da dobije i treće mjesto u županiji (od pet mjesta). Usporedimo li 342 glasa sa 400 glasova koje je predvidio doći će se do zaključka da je Maljevac ispunio barem 85% obećanog. Prilikom ove analize treba uzeti u obzir da nisu poznati rezultati za dva kandidata koja su prošla. Ukoliko pretpostavimo da je i tu Maljevac uspio dobiti neke glasove doći će se do još boljeg rezultata i time vrijednost Petra Maljevca kao agitatora je vrlo visoka.

Maljevac je tražio i dobio dodatnih 1.000 forinti za kampanju od Vakanovića (HDA,777,III, 13.5.1872.)

Maljevac je tražio i dobio dodatnih 1.000 forinti za kampanju od Vakanovića (HDA,777,III, 13.5.1872.)

Požeška županija nakon poraza unionista i početak kraja Maljevca

Bivši ban Levin Rauch je posjetio Požešku županiju u srpnju 1872. Tom prigodom je posjetio cernički kotar. Uz njega je cijelo vrijeme bila primjerena oružana pratnja vojnika iz Stare Gradiške sve do Lipika. Između Lipika i Daruvara je imao pratnju vojnika koji su bili tog dana u službi. Nije poznat razlog dolaska Levina Raucha. Njegova pratnja i pažnja koja je posvećena njegovom dolasku dovoljno govori da je on još uvijek bio vitalna karika unutar unionista, točnije frakcije starounionista. Toj frakciji su pripadali i aktualni ban Vakanović kao i župan Maljevac.(7)

Jasno je da način provedbe izborne kampanje koja je obilježena kupovinom glasova, korištenjem državnog aparata u vlastite svrhe, prisilna premještanja državnih službenika, uzeti danak. Maljevac se u svojim aktivnostima te načinu izvedbe zamjerio pojedincima. To ga nije zabrinjavalo dok je njegov stranački istomišljenik bio na vlasti. Kada se počela odvijati erozija moći samog Vakanovića dolazi do prvih podražaja i napada na samog Maljevca. Tako je u srpnju 1873. dobio žalbu da je „privatizirao“ Požešku županiju ne izvršavajući na vrijeme sve obveze poput korištenja državne imovine i redovitog plaćanja stanarine. Zbog toga je upoznao Vakanovića sa vlastitom perspektivom događaja: „…zatim su formalno alegiranje dotičnog Gospodina refernta na korist Pavišića sa cervenom olovkom naznačeno, neistinito, kao i utuk Pavušića, na predmet nimalo raspadajuće izpusti, jer baš zato ih je najamnina kotarskog suda velikog sa 250fl godišnji prešparana jer u istoj kući koti sud smješten biti će, i što u istoj kući ostali uredi. Kao nadšumarski, mjernički Phijsicat, blagajna i exaclorat biti će, najamnina velika, za gornji kat osim žitnice potraživati nemože se- kada je ista kuća Markovića privatne naravi obstojala- za prvi kat skup sa žitnicom dotični najamnik na obće znanje, 180fl godišnje najmovine plačao je – Pavišić sve, nu bez novacah kupuje, iznajmljuje, sada gdie stanuje samo 100fl na godinu plaća, nu za 3 godine duguje nadalje pako za pravo nalazim, da uslied zak. članka 17- godine 1870. upravljajući odbor polog g 3. i 15. glavnoj skupštini opredielenje stanarine i ugovor priobći i u pervoj molbi riešiti, zakonito prepusti – za odbijanje utuka Pavišićavajo je takodjer, visoki otpis zem. Vlade od 12. listop 1782 br 12 681 zatim zaključak županiskog upravljajučeg odbora od 6 ožujka t.g. br 72 u spisu priklopljen ovim, koje Pavišić toliko vriedan i zaslužan da se župania, i velika župan pre čielim svietom compromituju, što od poznate pravdoljubivosti Preuzvišenosti vaše da dopustiti neće nadam se- zato pako uslobodio s mse predmet isti, milostivom dalnjem povoljnom, i pravednom rešenju Preuzvišenost Vaše, jer za njega da je tako nepovoljno ugleda županie vriedjajući rešen još nitko neznade.“ (8) Odlaskom Antuna Vakanovića sa mjesta stolice banskog namjesnika u rujnu 1873. postalo je jasno da će s njim otići i njegova „garnitura“. To se dogodilo i sa Petrom Maljevcem koji je 1874. bio smijenjen s dužnosti župana Požeške županije.

Zaključak

Petar Maljevac je bio uspješan župan koji je bio političar s iskustvom i pozadinom. Zahvaljujući tome postao je dio političke elite te je bio u dobrim odnosima sa banom Antunom Vakanovićem. To mu je omogućilo relativno dobre izborne rezultate. Te rezultate je postigao zahvaljujući novcima koje je dobivao od samoga bana, ali i raznim političkim spletkama (premještanjima nepodobnih državnih i crkvenih službenika, pokretanje sudskih postupka protiv političkih neprijatelja na području županije). Kada se usporede njegovi rezultati na području, sa njegovim pretpostavkama mogu se povući neke paralele. On je bio vrlo precizan u svojim pretpostavkama, kada je bio u pitanju broj glasova. Nažalost, zbog nepostojanja svih izvora nisam bio u mogućnosti provjeriti glasove za svih 5 kandidata iz požeške županije, ali prema njih troje župan je 85% ostvario svoj plan. Vakanović je tolerirao način realizacije i osobitosti vladanja jer mu je bio iznimno koristan podanik koji je bio lojalan, iskren, ali i učinkovit. Odlaskom Vakanovića odlazi i Petar Maljevac te mu sve nezakonitosti dolaze na naplatu. To ga je politički inkriminiralo zbog čega se povukao s tog mjesta župana. Brz obzira na to, kao znak odanosti unionistima, bio je saborski zastupnik sve do 1884. Time je potvrđivao svoj snažan položaj koji je uživao do svoje smrti u političkim krugovima, ali i u krugovima svoje stranke.

BILJEŠKE

0. http://www.pozega-online.com/kalendar.php?month=12&day=24

  1. Hrvatski državni arhiv (dalje: HDA), obitelj Vakanović Simić (dalje: 777), kutija III (dalje:III), 14.2.1872. Maljevac Vakanoviću
  2. HDA,777,III,15.3.1872., Maljevac Vakanoviću
  3. HDA,777,III,16.3.1872., Maljevac Vakanoviću
  4. HDA,777,III,1.5.1872., Maljevac Vakanoviću
  5. HDA,777,III,6.5.1872., Požega Vakanoviću
  6. HDA,777,III,13.5.1872., Maljevac Vakanoviću
  7. HDA,777,III,9.7.1872., Maljevac Vakanoviću
  8. HDA,777,III,11.7.1873., Maljevac Vakanoviću
Krešimir Škuljević
About Krešimir Škuljević (5 Articles)
Diplomirao povijest na Hrvatskim studijima. Radi kao nastavnik povijesti u Osnovnoj školi Ivan Mažuranić u Sibinju.

Ostavite komentar. HPP ne odgovara za izreceno misljenje komentatora. Zabranjeno je vrijedanje, psovanje i klevetanje.

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.