Novo:

Posljednji urednički sastanak na projektu „Kako poučavati kontroverzne i osjetljive teme u bivšoj Jugoslaviji“

U Haagu je od 8. do 12. siječnja 2014.  održan posljednji, peti urednički sastanak projekta „ Kako poučavati kontoverzne i osjetljive teme u zemljama bivše Jugoslavije“ koji je dio  programa History that Connects Western Balkan.

Projekt je ušao u završnu fazu te su urednici iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Makedonije i Kosova dogovorili završne korake koji prethode izlasku edukativnog materijala podijeljenog u 23 radionice.

Tematski je urednički sastanak bio podijeljen u tri  dijela. U prvom su se dijelu sastanka dogovarali tehnički detalji oko štampanja buduće publikacije (edukativnog materijala). Dogovoren je tehnički izgled publikacije, naslovnica, štampanje,  tiraža, katalogizacija, distribucija, prijevodi na strane jezike i dodatni materijal koji će pratiti publikaciju.

Drugi se dio sastanka odnosio na diseminaciju publikacije  i predstavljane radionica. Dogovoreno je sedam nacionalnih seminara koje će od kraja travnja pd početka lipnja organizirati nacionalne udruge nastavnika povijesti. Prvi će seminar organizirati HIPMONT- Udruga nastavnika povijesti Crne Gore, dok će se seminar Hrvatske udruge nastavnika povijesti održati sredinom svibnja mjeseca.

Treći dio sastanka bio je rezerviran za  predstavljane i promociju Godišnje skupštine Euroclija (Europske udruge nastavnika povijesti koja će se održati od 31. ožujka do 6. travnja 2014. , na Ohridu u Makedoniji.

Uz Euroclio, jedan od organizatora Godišnje skupštine je i ANIM – Udruga nastavnika povijesti Makedonije čiji je predsjednik, a (ujedno i jedan od urednika buduće knjige) Mire Mladenovski predstavio destinaciju i aktivnosti koje će se odvijati na skupštini.

Posebno su dogovorene aktivnosti koje se odnose na promociju publikacije i radionica čije će predstavljanje biti jedan od najvažnijih događaja Godišnje skupštine.

U radu sastanka su sudjelovali i  djelatnici Euroclija koji su svojom ljubaznošću, dobrom voljom i gostoljubivošću ostavili više nego pozitivan dojam na sve nazočne te pomogli u uspješnoj realizaciji navedenog skupa.

Igor Jovanovic
About Igor Jovanovic (7 Articles)
Profesor povijesti iz Osnovne škole Veli Vrh. Aktivan u projektima Hrvatske udruge nastavnika povijesti i EuroClia.