Novo:

Gospodarstvo Nezavisne Države Hrvatske 1941-1945. (1)

Tema o gospodarstvu, industriji, ekonomiji, bankarstvu i ostalim privrednih zanimljivostima iz NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE (NDH) nikada i nigdje dosada nije previše posebno obrađivana, povijesno predstavljana niti objavljivana po javnim publikacijama iz raznoraznih, najčešće onih političkih predrasuda. Iza ove državne tvorevine zaostalo je mnogo različitih životnih materijala, koji su izuzetno notafilijski (znanost o starim dokumentima) interesantni i vrijedni, autor je kroz ove tekstove koji slijede želio tek pokušati prikazati jedan mali presjek stanja i prilika u ondašnjem hrvatskom gospodarstvu i svakidašnjem životu ondašnjeg pučanstva. Zato bi se ovaj web feljton mogao nazvati i “Kako se to živjelo u NDH?”, no neka ipak ostane već predstavljenog imena. Sve što budete čitali i slikom vidjeli, plod je moga petnaestogodišnjeg istraživanja!

Kroz predočenje i objašnjenje velikog broja različitih i povijesno do sada nepoznatih starih dokumenata, isključivo iz privrednog i onog svakodnevnog života u NDH, pokušao sam samo sastaviti jedan zanimljivi mozaik toga vremena. Bez ikakvih POLITIČKIH, NACIONALNIH i VJERSKIH KONOTACIJA i insuinacija, jer gledano recimo s aspekta različitosti formi platežnih oblika nastalih na tlu NDH u periodu od 1941. do 1945. godine, zaobilaženje istine o postojanju, načinu korištenja i životnoj primjeni istih, bila bi u najmanju ruku kolekcionarska, ali i svojevrsna baštinska pljačka. S obzirom, da kolekcionari kao i trgovci ne poznaju i ne priznaju nikakve granice, već slobodno komuniciraju sa svima i o svemu, to čitatelju ovim putem predlažem, da pažljivo pročita slijedeće retke ovih intrigantnih i interesantnih priča. Svi kolekcionarski materijali koji budu obrađeni i predstavljeni na ovom portalu, pojavljuju se u principu ovako sistematizirani po prvi puta u hrvatskoj i svjetskoj javnosti uopće pa u svakom slučaju predstavljaju vrlo značajnu povijesnu zanimljivost. Autor je na materijalima za tekstove koji slijede radio čitav niz godina, građa je sakupljana po raznim arhivima i u stručnim bibliotekama ili privatnim kolekcijama u Hrvatskoj i inozemstvu pa cijeli taj pristup sam po sebi već predstavlja pravi poduhvat. Zato ovim putem autor poziva sve dobronamjerne kritičare (a i one druge), da svojim primjedbama i sugestijama u hodu pomognu pri stvaranju i razumijevanju jednog možda sramotnog, ali iznimno zanimljivog te za čitavu hrvatsku kulturnu i nacionalnu baštinu, ipak važnog svjedočanstva o jednoj političkim promašajima potpuno zasjenjenoj gospodarskoj inteligenciji. Dakle, ovaj će internetski feljton svakako biti svojevrsna enciklopedija, jer se svi materijali i tekstovi koji budu predstavljeni, pojavljuju po nekom kronološkom redu te vrlo sistematizirano, kako bi se što preciznije složio ovaj nadasve mističan mozaik. Naravno, sve što slijedi započinjemo s gospodarskim i životnim prilikama u NDH iz 1941. godine.

Pavelić pozdravlja fašističkim pozdravom

Pavelić pozdravlja fašističkim pozdravom

Crtice iz povijesti Nezavisne Države Hrvatske u 1941. godini

Nezavisna Država Hrvatska službeno je proglašena u Zagrebu, dana 10.travnja 1941. godine. Sam čin proglašenja je formalno, a u ime Poglavnika NDH, dr.Ante Pavelića, protokolarno izvršio njegov službeni opunomoćeni zamjenik i Zapovjednik cjelokupne hrvatske vojne snage, glavnostožerni pukovnik Slavko Kvaternik (onaj isti koji je još daleke 1918. godine zapovijedao vojnim akcijama oko oslobađanja Međimurja od mađarske okupacije). Dana 16.travnja 1941. godine iz Kabineta Poglavnika objavljena Odredba o imenovanju Prve Hrvatske Državne Vlade koju su tada sačinjavali:

 • Poglavnik dr. Ante Pavelić – Predsjednik Vlade i vanjskih poslova
 • Dr.Osman Kulenović iz Bihaća – Podpresjednik Vlade
 • Pukovnik Slavko Kvaternik iz Zagreba – Zapovjednik vojske i ujedino Ministar Hrvatskog Domobranstva, sastavljenog od kopnene, zračne i pomorske vojske i oružništva te po posebnoj uredbi opunomoćenik za vršenje dužnosti Poglavnika NDH, ako iz bilo kojeg razloga to nije mogao obavljati sam dr.Ante Pavelić.
 • Dr.Mirko Puk iz Gline – Ministar pravosuđa
 • Dr.Andrija Artuković iz Ljubuškog – Ministar unutarnjih poslova
 • Dr.Ivan Petrić s otoka Šolte _ Ministar zdravstva
 • Dr.Lovro Sušić iz Mrkoplja – Ministar narodnog gospodarstva
 • Dr.Mile Budak iz Sv.Roka – Ministar bogoštovlja i nastave
 • Ing.Ivica Frković iz Ličkog Novog – Ministar šuma i ruda
 • Dr.Jozo Dumandžić iz Klobuka – Ministar udružbe (skrb i javni radovi)
 • Dr.Milovan Žanić iz Senja – Predsjednik zakonodavnog povjereništva

Dana 13.svibnja 1941. godine u Zagrebu je potpisan hrvatsko-njemački državni ugovor o povlačenju granica između Velikog Njemačkog Reicha i Nezavisne Države Hrvatske, a koja je bila utvrđena crtom razgraničenja tadašnje tromeđe Hrvatska-Njemački Reich-Italija do tadašnje tromeđe Hrvatska-Njemački Reich-Mađarska te se poklapala s već postojećom i tada bivšom upravnom granicom između nekadašnje Kraljevine Hrvatske, Slavonije i Dalmacije s jedne strane te bivših austrijskih pokrajina (krunovina) Kranjske i Štajerske s druge strane. Ugovor o prvom službenom stvaranju granica nove hrvatske države potpisali su Ministar vanjskih poslova NDH dr.Mladen Lorković i njemački poslanik u Zagrebu, Siegfried Kasche.

Zemljopisna karta NDH 1941-1945. godine

Zemljopisna karta NDH 1941-1945. godine

Dana 7.lipnja 1941. godine donesena je u Zagrebu na temelju hrvatskog državnog prava i na osnovi načela o neprekinutosti hrvatskog narodnog područja od državnog interesa, povijesna Odredba o istočnoj granici Nezavisne Države Hrvatske, a koja je bila određena od utoka rijeke Save u Dunav,  uzvodnim tokom rijeke Save do ušća rijeke Drine u Savu; potom od ušća rijeke Drine uzvodno tom rijekom i to njezinim najistočnijim rukavcima tako, da svi rječni otoci (ade) na rijeci Drini pripadaju isključivo Nezavisnoj Državi Hrvatskoj pa do utoka potoka Brusnice u rijeku Drinu istočno od sela Zemlice; od utoka potoka Brusnice u rijeku Drinu tekla je granica NDH kopnom istočno od Drine točno starom granicom između Bosne i Srbije, a koja je postojala službeno do 1908. godine. U sastav istočnog dijela NDH ušao je i grad Zemun s okolicom, ali je isti s osnove sporazuma s njemačkim III. Reichom, ostao do kraja drugog svjetskog rata vojnički okupiran od strane njemačke vojske.

Poglavnik dr.Ante Pavelić, pukovnik Slavko Kvaternik te diplomatski i vojni predstavnici Njemačke i Italije pozdravljaju svečani mimohod Hrvatske vojske povodom proglašenja NDH (“Hrvatski narod” br. 68 od 11.travnja 1941.)

Poglavnik dr.Ante Pavelić, pukovnik Slavko Kvaternik te diplomatski i vojni predstavnici Njemačke i Italije pozdravljaju svečani mimohod Hrvatske vojske povodom proglašenja NDH (“Hrvatski narod” br. 68 od 11.travnja 1941.)

Dana 15.lipnja 1941. godine potpisan je u Veneciji poseban Ugovor o pristupanju Nezavisne Države Hrvatske Trojnom Paktu, kojega su još dana 27. rujna 1940. godine, službeno oformile Njemačka, Italija i Japan. Isti su potpisali za NDH dr.Ante Pavelić, za njemački treći Reich ministar vanjskih poslova von Ribbentrop, za Kraljevinu Italiju ministar vanjskih poslova grof Ciano, te za carski Japan u ime ministra vanjskih poslova Yosuke Macuoka, ambasador Japana u Rimu, Zembei Horikiri.

Dr.Ante Pavelić, grof Ciano i von Ribbentrop potpisuju u dvorani venecijanskog Senata zapisnik o pristupanju NDH Trojnom paktu (“Hrvatski narod” br.128 od 22. lipnja1941.)

Dr.Ante Pavelić, grof Ciano i von Ribbentrop potpisuju u dvorani venecijanskog Senata zapisnik o pristupanju NDH Trojnom paktu (“Hrvatski narod” br.128 od 22. lipnja1941.)

Poglavnik NDH dr.Ante Pavelić i von Ribbentrop

Poglavnik NDH dr.Ante Pavelić i von Ribbentrop

Poglavnik NDH dr.Ante Pavelić i grof Ciano

Poglavnik NDH dr.Ante Pavelić i grof Ciano

Japanski ambasador Zembei Horikiri

Japanski ambasador Zembei Horikiri

(nastavlja se…)

Darko Prebeg
About Darko Prebeg (26 Articles)
Dipl.ing. strojarstva. Živi i radi u Čakovcu.

Ostavite komentar. HPP ne odgovara za izreceno misljenje komentatora. Zabranjeno je vrijedanje, psovanje i klevetanje.

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.