Novo:

Hrvatska povijest

Bog i Hrvati (3/3)

01/03/2011

Raskol Pravaštvo u Dalmaciji Početkom 1890-ih pravaška politika naišla je na pozitivan odjek u Dalmaciji. Nakon završetka Narodnog pokreta kada je osnovana posebna Srpska stranka i kad je 1882. u narodnjačke [...]

Stradanja koprivničkih Židova 1941. godine

27/02/2011

Dolazak Adolfa Hitlera na vlast u Njemačkoj 1933. godine predstavljao je početak najveće tragedije u povijesti židovskog naroda. Hitle-rova teorija o superiornosti arijske rase i o Nijemcima kao narodu [...]

Bog i Hrvati (1/3)

15/02/2011

Godine sustavne germanizacije, represija sa svih strana, propast ilirskog pokreta u nastojanju da pod ilirskim imenom obuhvati sve Južne Slavene, negacija hrvatskog naroda i hrvatstva od lingvista, ponajviše [...]

Bog i Hrvati (2/3)

07/02/2011

Vrhunac pravaštva Učvršćenjem dualističkog modela vlasti unutar Monarhije, predstavnici mađarske vladajuće klase bili su svjesni da moraju revidirati nagodbu s Hrvatskom. Svi financijski i gospodarski [...]

Gabrinovec – tajna partizanska bolnica na Kalniku

16/09/2010

Razdoblje najvećeg uspona Narodnooslobodilačkog pokreta na Kalniku od ljeta 1943. do veljače 1944. vezano je za više važnih događaja: dolazak jakih partizanskih snaga na Kalnik (12. i 28. slavonska divizija), [...]

Udio Židova u gospodarstvu ludbreškog kraja

13/07/2010

Pravne osnove za posjedovanjem nekretnina, Židovi su stekli 1860. carskom naredbom Franje Josipa, a ujedno su ukinute razne odredbe koje su im sužavale privredni život. 1873. Židovi su, prema odluci Hrvatskog [...]

Doseljavanje Židova u ludbreški kraj

29/06/2010

Nema mnogo povijesnih izvora o naseljavanju Židova na područje Ludbrega i okolice. Ono malo što nam je preostalo su matice rođenih, umrlih i vjenčanih, poneki sačuvani dokument ili usmena predaja. Prvi [...]

Židovi u društvenom životu Ludbrega

22/06/2010

Nakon masovnijeg naseljavanja u Ludbrešku Podravinu tokom 19. stoljeća, Židovi se nisu odmah etablirali u lokalne zajednice. Razlog tome je bio amozitet na vjerskoj osnovi pa su  posebno manja seoska naselja [...]
1 2 3 4 5 12