Novo:

Bošnjačani u Drugom svjetskom ratu

Posljednji neobjavljeni materijali Josipa Šarčevića

Na ovim našim bošnjačkim prostorima protutnjali su brojni ratovi od Rimskog doba do ovog našeg zadnjeg Domovinskog rata. Prvi[1] i Drugi svjetski rat su nesumnjivo bili najveći u povijesti ratovanja i u njima su sudjelovali brojni Bošnjačani. Godine 2005. kada ovo pišem žive još relativno malobrojni Bošnjačani sudionici i očevici tih ratova i oni koji se sjećaju toga rata iz djetinjstva. U razgovoru sa živućim seljanima koji se sjećaju rata možemo dobiti samo njihovu osobnu sliku rata koja se uklapa u opću i posebnu nacionalnu povijest rata. Nitko ne može ispričati u našem selu cjelovitu povijest rata, jer i zaborav je učinio svoje, tako da se moramo osloniti na povijesna vrela koja su sačuvana u selu, arhivima i knjigama, i njih svestrano proučavati.

U matičnom uredu Općine Bošnjaci sačuvana je rijetka rukopisna knjiga pod nazivom SPISAK VOJNIH OBVEZNIKA, nastala 1945./6. godine a sastavio ju je tadašnji mladi bošnjački matičar ili kako se tada govorilo, bilježnik Miško (Mijo) Lešić, vjerojatno po naredbi viših državnih vlasti, a pod nadzorom nove seoske vlasti Mjesnog narodno oslobodilačkog odbora Bošnjaci. Odlaskom u mirovinu Miško Lešić, u primopredaji arhive Matičnog ureda Bošnjaci, rekao je svom nasljedniku matičaru Stjepanu Leakoviću: «…čuvaj ovu knjigu možda će trebati kad-tad Bošnjačanima, za nju nitko ne zna, ni sud, ni policija, ni tajne službe…» I stvarno je knjiga kasnije zatrebala Bošnjačanima nakon raspada Jugoslavije i uspostave samostalne Republike Hrvatske[2]. Knjigu na uvid i proučavanje sam dobio zahvaljujući svom starom prijatelju Andriji Marijanoviću, šefu državnih upravnih službi u Županji i drugom prijatelju Stjepanu Leakoviću.

U knjizi su dva vrlo precizna spiska bošnjačkih vojnih obveznika napravljena ili iz njihovih vojnih knjižica ili su podatke dali najbliži rođaci kod same evidencije obveznika[3]. Glavni je spisak Vojnih obveznika prvog poziva, godišta od 1910. do 1927. vođen pod uredovnim brojem 358/1945. Drugi spisak čine drugo pozivna godišta od 1900. do 1909., spisak godišta vođen pod sličnim brojem 358/45[4]. Ovaj drugi spisak je po redosljedu prvi spisak u spomenutoj  rukopisnoj knjizi.

Kako nakon završetka Drugog svjetskog rata vlada oskudica svega, pa i papira i formulara za matične spise, mladi se bilježnik (Miško) Mijo Lešić morao snalaziti kako je znao za papir i sastavljanje knjige vojnih obveznika. Vjerojatno je u matičnom uredu ili kod nekog drugog u selu našao nekoliko listova 2XA3 formata skladišne knjige koje je izdavala knjižara J. Reicha iz Vinkovaca, iz nekog Dnevnika primanja i izdavanja, obrazac 6, nakladne knjižare Keiser vl. S. Lipšića (ostali podaci izrezani), iz neke blagajniče knjige naopačke okrenute gdje se na stranici vidi samo otisnut prenos i iznos, te je uzeo nekoliko listova papira iz neke knjige obrazaca za 1907. godinu što ga je radio tisak Antuna Jegela iz Županje. U tim raznoraznim listovima sada požutjelog dokumentarnog papira, bilježnik je sam izvlačio rubrike tintom, olovkom i ravnalom, okomito i vodoravno, u koje je upisivao raznorazne vrlovažne osobne podatke bošnjačkih vojnih obveznika.

Bazni dvostruki list A3 u vrhu sadrži definirane rubrike, a one vodoravno izgledaju ovako: Redni broj[5], Prezime ime i očevo ime, Dan mjesec i godina rođenja, Zavičajno mjesto (mjesto, obćina i kotar), Mjesto stanovanja (mjesto. obć. kotar), Zanimanje, Narodnost, Koje je škole završio, Da li je oženjen koliko ima djece, Imovno stanje, Koliko ima članova porodice u NOV (narodno oslobodilačkoj vojsci), Koliko je mjeseci bio u vojsci u kom rodu i sa kojim činom, Kada je regrutovan, Ocjena komisije, Kada je pozvan u N.O.V., Kada je služio i u kojoj jedinici N.O.V., i zadnja rubrika jePrimjedbe.

Analizu rukopisne knjige započet ću prvom po redu knjigom pod naslovom: Glavni spisak obveznika II. Pozivnog godišta 1900-1909. godine, s napomenom  Gotovo[6] napisanom velikim slovima crvenom drvenom bojom.

Spisak sadrži prezimena i imena svih Bošnjačana i pridošlica u Bošnjake, poredanih abecednim redom, a rođenih od 1900. godine pa sve do 1909. godine. Na kraju spiska, na dnu zadnje stranice (74.) je pečat i ovjera Općinskog N.O.O. od 5. lipnja 1945. godine,  potpisana je od Predsjednika odbora (Ilije) Lešić(a)[7] Pročelnika s dodatkom «uz» (Antuna) Leaković[8](a). Ova je ovjera na rednom broju 465., a na mjestu 466., na slijedećem listu dodano je još jedno ime Nikole Vulića[9] koje je olovkom naknadno prebačeno na redni broj 329. za 1906. godište.

Ova su godišta Bošnjačana rođena uoči Prvog svjetskog rata 1914.-1918. godine, najstarijima je bilo 14 godina kada je rat počeo, a najmlađima 5 godina. Kada rat završava stariji imaju 18 godina a najmlađi 9-10 godina. Kako je krajem 1918. godine formirana Kraljevina SHS, kasnije od 1929. Kraljevina Jugoslavija, oni su mahom svi išli u starojugoslavensku vojsku izuzev malog broja nesposobnih. Tada im je vojni rok trajao, ovisno o rodu vojske u kojem su služili, od godine do preko dvije godine. Kada na ovim našim prostorima počinje Drugi svjetski rat 1941. godine oni su opet mobilizirani bilo od starojugoslavenske vojske uoči rata, bilo od nove države NDH koja je nastala 10. travnja 1941. No, kako su to već ljudi u godinama koji imaju sinove stasale za vojsku i rat, jedan dobar broj njih se ubrzo vraća kući, mobilizaciom sinova za vojsku i rat, dok su mlađa godišta bila vojno aktivna do kraja rata. Jedan manji broj obveznika je za Drugi svjetski rat proglašen nesposobnim od vojnih komisija zbog lošijeg zdrastvenog stanja ili su imali sreću da nisu ni mobilizirani.

Za 1900. godište upisano ih je 63-ica, za 1901. 33-ica.,za 1902. 38-ica., za 1903. navedeno je 38 imena, za 1904. 43-ica, za 1905. godište upisano ih je 52-ica, za 1906. 42-ica, u 1907. upisanih je 45-ica, za 1908. 39-ica, za 1909. bilo ih je evidentiranih 45-ica. Dakle sveukupno ih je upisano, evidentirano 438-ica.

Ponovit ću kako je lista završno ovjerena  od NOO Bošnjaci u kasno proljeće 5. lipnja 1945. godine, netom iza završetka Drugog svjetskog rata 9. svibnja 1945. godine. Druga Jugoslavija je u konstituiranju, ratuje se još uvijek s Japancima na Dalekom istoku, ovdje za mnoge naše ljude mlađih godišta  traje još križni put, u Europi se još slavi pobjeda nad fašizmom, svugdje počinje obnova (…nema odmora dok traje obnova), posljedice ratnih stradanja su strašne, žene u crnim odorama…plaču, ne spavaju, čekaju…, za mnoge muškarce iz sela se još ništa ne zna, tu i tamo poneki glas o nekome, netko se javi kući, netko naiđe na kratko kući,  pa onda dalje mora u svoju ratnu jedinicu. Teška vremena, a život mora teći dalje…

Od njih upisanih 438 vojnih obveznika, mahom rođenih Bošnjačana; ratara, radnika ili obrtnika,  po narodnosti Hrvata, ima i evidentiran 21. musliman,  izbjeglice iz Foče, Čajniča, Konjica i drugih krajeva istočne Bosne, koji su se u Bošnjake sklonili od četničkog noža, izjasnili su se kao Hrvati, među njima je  i jedan Hrvat  izbjeglica iz Konjica.

Kako su na ovom spisku ljudi, u to vrijeme, srednje životne dobi, normalno je da su bili i politički angažirani. Bili su borci za svoja politička uvjerenja, još od stare Jugoslavije, od kojih se nisu htjeli, mogli ili stigli odvojiti,  jedan ih je dio stradao za vrijeme rata, kao i na kraju rata dolaskom partizana u selo. Tako je (redni broj, 59 za 1900.) Ilija Šumanovac (otac Ivan) rođen 1900. godine, kbr. 561, 3 mjeseca pješadijski domobran na početku rata, ubijen od partizana 15. travnja 1945. (78)[10], Andrija Jemrić (o. Luka) r. 1901. godine kbr. 92  bio kod kuće u ratu, poginuo 1945. godine. (83) Luka Lenić (o. Mato) r. 1901. godine, početkom rata domobran, poginuo 13. travnja 1945. godine nakon ulaska partizana u selo. (84) Andrija Lešić (o. Stjepan) r. 1901. godine, starojugoslavensku vojsku nije služio, u ratu cijelo vrijeme bio ustaša, povukao se s neprijateljskom vojskom, podvučeno ustaša, nestao. Andrija Tomšić (o. Jakob) r. 1901. kbr. 880, u starojugoslavenskoj vojsci kaplar, nema podataka da je mobiliziran uoči rata, vodi se kao na radu u Njemačkoj od 1941. godine, vjerojatno kao njemački zarobljenik, nema podataka da se vratio. (129) Franjo Lešić (o. Josip)  r. 1902. kbr. 542, aktivni oružnik poginuo 1943. godine na Sušaku. (155) Ivan Đurić (o. Antun) r. 1903. kbr. 431, oženjen, otac dvoje djece, nije služio vojsku,  poginuo je 14. travnja 1945. kada su partizani bili u selu. (184) Radnik Antun Topčić (o. Ivo) r. 1903. godine,(nema kućnog broja) oženjen, sedmero djece, pet zadnjih mjeseci ustaša, povukao se s neprijateljskom vojskom, drugih podataka nema. (319) Pero Perakić (o. Josip) r. 1906. godine, kbr.26, gostioničar, nesposoban za vojsku poginuo je 8. ožujka 1945. godine za vrijeme partizanskog granatiranja sela. (335) Kovač Josip Balić (o. Ilija) r. 1907. godine, (nema kbr.) od 1942. gestapovac,  sudbina mu je nepoznata. (338) Lovro Benak (o. Ivan), r. 1907. godine, kbr. 203, avijatičarski kaplar, dobrovoljac na ruskom bojištu gdje je poginuo 16.veljače 1942.godine. (352) Ciglar Josip Kovač (o. Julius) r. 1907. godine, kbr. 833, kao domobranski razvodnik pogiba krajem 1943. godine. (355) Ratar Mijo Lenić (o. Stjepan) r. 1907. godine, kbr. 251, krajem rata je u povlačenju s neprijateljskom vojskom, bio je ustaša, vjerojatno stradao na križnom putu. (411) Krojač Josip Sabo (o. Mijo) r. 1908. godine, kbr. 792., 4 godine pješadijski domobran pogiba 13. travnja 1945. za vrijeme ofenzive.(435)  Đuro Jelić (o. Luka) r. 1909. godine, kbr. 267, u početku bio domobran, mobiliziran u partizane, poginuo 3. svibnja 1945. u Plažovici. Antun Kulišić  (o. Ivan) r. 1909. godine, kbr.238,  neoženjen, nepismen i nesposoban za vojsku, nestao tijekom 1944. godine. Nekolicina mještana sa ovog spiska umrla je prirodnom smrću za vrijeme i na kraju rata, ali su ipak  prijavljeni na evidenciju od članova svoje najbliže familije.

Na spisku se nalazi upisanih nekoliko bošnjačkih Roma (Cigana) koji su od strane NDH odvedeni u Jasenovac gdje su stradali. To su: Đuro Radosavljević (m. Anka) r.1902. godine, nikakvih drugih podataka osim u Primjedbama, kao Ciganin otjeran 1942. u logor. Šimun Nikolić  (o. Josip) Ciganin, Hrvat, otpremljen u logor Jasenovac 1942., navodno poginuo.

Dakle, 18 Bošnjačana je smrtno stradalo ili nestalo od 438 upisana lica u ovoj evidenciji vojnih obveznika II. pozivnih godišta od 1900. do 1909. Nekoliko seljana je bilo u njemačkom zarobljeništvu, nekolicina ih je umrla, dok je većina vojnih obveznika bila aktivna u početku rata. Uglavnom su bili mobilizirani od starojugoslavenskih vojnih vlasti pred početak rata, a nakon raspada Jugoslavije, služili su domobransku vojsku u NDH-a, od nekoliko mjeseci do godine dana.

Ovi Bošnjačani bili su prestari za ratovanje, ali za politiku su se nalazili u najboljim godinama. Od njih je bila sastavljena i ratna općinska vlast[11], te posljeratni partizanski Općinski NOO i JNOF[12]. Analizom zabilješki u rubrici Primjedbe shema nove vlasti u svibnju 1945. se može rekonstruirati.

Narodno oslobodilački odbor (NOO) kao nosilac vlasti u selu bio je sastavljen od: predsjednika, (165) Ilije Lešića (r.1903.), tajnika, (445) Antuna Leakovića (r.1909.); odbornici su bili, (195) Josip Babogredac (r.1904.), (219) Antun Lešić (r.1904.), (252) Adam Đurić (r.1905.), (266) FranjoLukić (r.1905), (407) Franjo Vinković (r.1908.), (424) Stjepan Bilić (r.1909.).

Odbornici u JNOF su bili: (131) Petar Lešić (r.1902.), (195) Josip Babogredac (r.1904.), (231) Luka Šumanovac (r.1904.), (269) Ivan Jemrić (r.1905.), (288) Ivan Vinković (r.1905.), (311) Stjepan Lenić (r.1906), (323) Ivan Santaj (r.1906.)(425) Ivan Bilić (r.1909.).

Općinski poljari su bili Josip Korovljević (r.1906.), Marijan Samarđić (r.1908.)  a redari NOO su bili: Marko Lešić (r.1902.), Ivan Gačić (1904.), i Adam Golubičić (r.1906.), seoski poštar i listonoša je bio Marko Lešić (r.1909.)

Drugi dio rukopisne knjige je Glavni spisak obveznika I. poziva, godišta su od 1910. do 1927. U nadnaslovu stoji mjesni NOO Bošnjaci, broj dokumenta je 358/1945.  Ovdje je navedeno 785 Bošnjačana  I. poziva u navedenom vremenskom razdoblju. Svako je godište navedeno abecednim redom, ali ima i naknadnih upisivanja, prebacivanja imena i manjih ispravki. Ono što povezuje sva ova godišta od 1910. do 1927. je redni broj koji se kontinuirano nastavlja od prvog do zadnjeg Bošnjačanina u ovom spisku. Na svakoj stranici je navedeno 12 imena. Nažalost prvi list je izgubljen na kojem je vjerajatno u naslovu stajao još jednom naslov knjige, a na drugoj stranici lista je početak spiska od prvih 12 imena. Na drugom listu su ostali podaci od rubrike Da li je oženjen koliko ima djece pa sve do zadnje rubrike Primjedbe. Ovi se izgubljeni podaci mogu usporediti s župnom matičnom knjigom rođenik iz 1910. godine kako bi se rekonstruirala imena.

GLAVNI SPISAK BOŠNJAČANA -VOJNIH OBVEZNIKA   I.  POZIVA KAKO I GDJE SU SUDJELOVALI U DRUGOM SVJETSKOM RATU

Popis Bošnjačana koji su bili u ustašama:

Godište 1910.: 1.(19[13]) Martin Lešić (Stjepan[14]), učitelj, (n.kbr.[15]), aktivni ustaša, nepoznato boravište; 2. (29) Marko Miličić (Martin), (498), brijač, ustaša od 1944., na licu[16]; 3. (32) Vinko Parlić  (Mijo), (112) 3 g. pješadijski domobran i ustaša, zatvor u Sl. Brodu, na licu.

1911.: 4. (85) Stjepan Maršić (Marko), (518), ratar, 1 g. i 8 mj. pješak domobran i ustaša, ubijen, 14. travnja 1945.

1912.: 5. (135)  Mijo Banović (Petar), (n.kbr.), nepismen i neoženjen, 2 mj. pješak domobran i ustaša; 6. (206) Franjo Lenić (Mijo), (1040), kovač, 4 mj. domobran, 3 mj. ustaša.

1913.: 7. (163) Mato Lešić (Stjepan), (167), učitelj, (gdje je služio-nepoznato, bilj.JŠ), sa ustašama se povukao, (dodano, tintom i olovkom bilj.JŠ), sa neprijateljskom vojskom, u zatvoru Slav. Brod.

1914.: 8. (206) Franjo Lenić (Mijo), (1040), kovač, 4 mj. pješak domobran i 3 mj. ustaša, pripremna bojna, (prekriženo, bilj.JŠ) u zatvoru u Vinkovcima, na licu. 

1916.: 9. (272) Nikola Lenić (Ilija) (509), ratar, domobran i 6. mj. ustaša.

1917.: 10. (299) Josip Lešić (Mato), (953), lugar, domobran i 3 mj. ustaša, viđen u logoru u Zagrebu, ne zna se za njega.

1919:11. (338) Ilija Balentović (Mato), (519), ratar i neoženjen, 3 g. domobran, 1 g. ustaša, 3. travnja 1945. mob. u JA, ne zna se za njega; 12. (339) Antun Batarilović (Stjepan), (n.kbr.) radnik i neoženjen, 3 g. domobran, nepoznato boravište; 13. (340) Ivan Batarilović (Stjepan), (n.kbr.) radnik i neoženjen, 3 g. ustaša, ne zna se za njega; 14. (375) Matej Regušić (Ivan), (5), stolar, 3 g. domobran i ustaša, u zatvoru u Županji i Osijeku (nema podataka da li se vratio, bilj.JŠ).

  1. 15. (390) Ivo Anđić (Nikola), (n.kbr.), radnik, 2 g. ustaša, u bjegstvu, (nadopisano, bilj.JŠ) na licu; 16. (408) Ilija Jemrić (Mato), (876), ratar i oženjen, 3 g. domobran i 10 mj. ustaša, povlačio se s neprijateljskom vojskom, ne zna se za njega; 17. (429) Antun Maršić (Ivan), (1028), brijač, 1 g. ustaša, na licu.

1921.: 18. (455) Ivan Bertić (Franca), (247), krojač i neoženjen, 2. g. ustaša, 15.10. 1943. poginuo, (???); 19. (462) Marko Domaćinović (Jakob), (865), mesarski naučnik, oženjen, 1 dijete, 3 g. ustaša i gestapovac, poginuo 15. travnja 1945. u Cerni, po izjavi oca; 20. (479) Matej Lešić (Ivan), (371), ratar i neoženjen, 1,5 g. domobran konjanik, 1 g. vozar kod ustaša, 23. travnja 1945. prešao u JA, vrato se 30. rujna 1945.; 21. (489) Antun Šarčević (Josip), (144), ratar, 2,5 g. pješak domobran, 3 mj. ustaša, ne zna se za njega.

1922.: 22. (503) Martin Anđić (Nikola), (n.kbr.), radnik i oženjen, od 1943. ustaški vojni pješak, ne zna se boravište; 23. (525) Matija Jovanovac (Stjepan), (694), poljoprivredni činovnik, 30 mj. vražja divizija, 10 mj. ustaša, (dva puta upisano da je poginuo – bilj.JŠ) navodno poginuo u Sloveniji 16. travnja 1945.; 24. (542) Franjo Perakić (26), poštanski činovnik, 24 mj. domobran i od 1943. ustaški izvjestitelj, u logoru (ne navodi se mjesto- bilj. JŠ);  25. (546) Ilija Šutalo (Miko), (n.kbr), 32 mj. pješak ustaša, ne zna se gdje je.

1923.: 26. (567) Zvonko Jakšić (Mijo), (n.kbr.), rođen u Vinkovcima, strojobravar i neoženjen, 14. mj. ustaša, vođen u jednoj rubrici – s nepoznatim boravištem, (kasnije olovkom upisano – poginuo, nije navedeo mjesto ni datum – bilj. JŠ); 27. (585) Ljubo Lokner (Vladimir), (n.kbr.), trgovački pomoćnik, 3 g. ustaša, ne zna se za njega; 28. (597) Marko Šumanovac (Mato), (378), ratar, 12 mj. gestapo, 4 mj. ustaša, povlačio se s vojskom, ne zna se za njega.

1924.: 29. (609) Mato Batarilović (Stjepan), 2. g. ustaša, ne zna se za njega, 30. (616) Ivan Jelić (Liza), (488), brijač, 18 mj. ustaša, nepoznato boravište, (kasnije nadopisano svjetlijom svjetlijom, bilj.JŠ), na licu; 31. (627) Petar Lenić (Stjepan), (251), ratar, 2 g. pješak ustaša, u Zagrebu u logoru, (pa prekriženo i nadopisano, bilj.JŠ), ne zna se za njega.

1925.: 32. (650) Luka Bertić (Franca), (247), ratar, 2 mj. pješak ustaša, poginuo 9. lipnja 1944. u Ludbregu; 33. (668) Adam Jovanovac (Đuro), (1079), ratar, 8 mj. pješak domobran, ustaša, poginuo 16.4.45. u Beravcima, (olovkom nadopisano- smrtovnica, bilj.JŠ); 34. (683) Ilija Lukić (Stjepan), (978), ratar, 14 mj. pješak domobran i 3 mj. ustaša, nepoznato boravište (i olovkom, bilj.JŠ) – ne zna se za njega; 35. (686) Luka Maršić (Ivan), (1028), đak, 8 raz. gimnazije, mob.1944., 10 mj. pješak ustaša, ne zna se za njega; 36. (691) Đuro Šarčević (Josip), (144), ratar, mob.1944. 1 g. ustaša u PTUZ, (u rubrici ispod, bilj.JŠ), P.T.S. Zagreb, ne zna se za njega od 15. svibnja 1945., (kasnije nadopisano tintom jasnim štampanim slovima, bilj.JŠ), – nestao na križnom putu Rješenje 5/1972 proglašen nestalim OS Županja[17], (nije naveden datum, bilj.JŠ).

1926.: 37. (710) Josip Božić (Andrija), (n.kbr.), radnik, 16 mj. D.R.S. i 3 mj. ustaša, na licu, kod kuće; 38. (714) Josip Golubičić (Adam), (442), općinski pisar, 12 mj. DRS i 3 mj. ustaša, (istom tintom je upisano, bilj.JŠ) u Zagrebu u logoru, (kasnije upisano – bilj.JŠ) nepoznato boravište, i ne zna se za njega; 39. (717) Ante Ivančičević (Nikola), (n.kbr.), radnik, 10 mj. ustaša, nepoznato boravište i ne zna se za njega; 40. (719) Matija Jelić (Toma), (801), ratar, 9 mj. domobran i 2 mj. ustaša, 13. travnja 1945. mobiliziran u 1. proletersku brigadu,  nepoznato gdje je, ne zna se za njega; 41. (720) Josip Jemrić (Mato), (106/299?), ratar, 3 mj. domobran i 5 mj. ustaša, nepoznato boravište, ne zna se za njega; 42. (722) Adam Jovanovac (Đuro), (1079), ratar, 15 mj. pješak domobran i ustaša, 17.4.45. poginuo (ne navodi se mjesto, bilj.JŠ); 43. (733) Ilija Miličić (Đuro), (367), ratar, 14 mj. DRS, 2 mj. ustaša, (olovkom upisano, bilj.JŠ) poginuo 15. travnja 1945.; 44. (743) Luka Žigić (Andrija), (796), ratar, 12 mj. DRS, 8 mj. ustaša, (prekriženo,bilj.JŠ) u logoru u Bjelovaru, otpušten 26. rujna 1945., na licu; 45. (745) Ivan Šumanovac (Stjepan), ratar, 3 mj. domobran, 2 mj. ustaša, mob.10. kolovoza 1945. za vojsku – sposoban, (upisano olovkom na kraju 1926. godišta bez drugih podataka, bilj.JŠ).

1927.: 46. (749) Tomo Anđić (Nikola), (n.kbr.), radnik, 8 mj. ustaša pješak, zarobljen 2. svibnja 1945., prebačen u radni bataljon u Skoplje 19. svibnja 1945., vratio se 10. studenog 1945.; 47. (758) Petar Josipović (Joza), (n.kbr.), radnik, 2 mj. domobran, 6 mj. pješak ustaša, (nema podataka gdje je zarobljen, bilj. JŠ), bio u radnom bataljonu, od 7. mj. do 15. rujna 1945., na licu; 48. (759) Josip Jovanovac (Stjepan), (694), 5 mj. domobran, 7 mj. ustaša, zarobljen 14.5.45., prebačen u radni bataljon 37. str.(?) divizije, 1. četa, 5. brigada, 28.9.45. otpušten, na licu; 49. (762) Matej Lešić (Antun), (112), poreski činovnik, 3 mj. pješak domobran i ustaša, mobiliziran 8.svibnja 1945. u 12. udarnu brigadu Osijek, u vojsci; 50. (764) Ivan Lešić (Mijo), (553), ratar, mob. 1945., 3 mj. ustaša, (prekriženo, bilj.JŠ) otišao pred neprijateljskom vojskom, ne zna se za njega;  51. (771) Josip Lukić (Stjepan), (978), ratar, 6 mj. DRS i 2 mj. ustaša, (prekriženo, bilj.JŠ) povlačio se sa vojskom, na licu.

***

Poginuli Bošnjačani u Drugom svjetskom ratu na raznim bojištima:

 (1910): 1. (39) Đuro Šumanovac (Stjepan), (1001) domobran, poginuo 13. ožujka 1944. kod Križevaca.

1912.: 2. (106) Martin Jelić (Ilija), (844), ratar i neoženjen, poginuo na ruskom bojištu 18. listopada 1941.

1913. 3. (148) Antun Jemrić (Stjepan), (105) činovnik 9 mj. domobran, prešao u partizane , poginuo 27. travnja 1945. u borbi kod Grubišinog Polja.

1914.: 4. (207) Josip Lenić (Đuro), (1126), ratar, od 1941. g. legionar, poginuo 13. listopada 1942. u Staljingradu.

1915.: 4. (244) Mijo Jemrić (Mijo), (31), brijač, domobran, poginuo 10. prosinca 1944. kod N. Gradiške; 5. (254) Marijan Šarčević (Martin), (332), ratar, domobran, poginuo 15. svibnja 1942. u Gradačcu.

1916.: 6. (282) Andrija Vinković (Ilija), (60), ratar, 2 godine Vražja divizija, poginuo u svibnju 1944. u Dubrovniku.

1917.: 7. (288) Ivan Bertić (Petar), (100), ratar, 2 g. domobran, kao partizan poginuo u borbama kod Sibinja 18. travnja 1945.; 8. (293) Luka Domaćinović (Marko), (166), ratar, 2 g. domobran, mobiliziran u JA 13. travnja 1945. poginuo u borbama kod Sibinja, 20. svibnjjja 1945.

1918.: 9. (320) Antun Lenić (Mato), (403), činovnik, komercijalna akademija, 2 mj. domobran pješak, poginuo 15. lipnja 1942. (nije naved. mjesto, bilj.JŠ); 10. (324) Ivan Kasać (Ante), (n.kbr), jajač (?), 11 mj. domobran, od 31.prosinca 1942. u N.O.V., navodno poginuo 1942.; 11. (331) Ivan Šumanovac (Mato), (205), ratar, 18. mj. domobran, poginuo 31. travnja 1943. kod Omiša.

1919.: 12. (358) Lovro Lenić (Marijan), (380), ratar i neoženjen, 3 g. domobran, poginuo 1942. u Batajnici; 13. (384) Josip Žurić (Jakob), (n.kbr.), radnik, (nepotpuni osnovni podaci, bilj.JŠ), najprije je navedeno da boravi u Pos. Podgajcima, zatim da je poginuo 1943. kao njemački vojnik.

1920.; 14. (395) Stjepan Balić (Andrija), (366), ratar i neoženjen, 7 mj. domobran, poginuo 27.veljača 1942. u Blagojevu; 15. (407) Đuro Jelić (Ivan),  (49), lugar vježbenik, 3 g. domobran, zarobljen 13. travnja (1945 .bilj.JŠ) od Krajiške bigade, 11. divizije, poginuo i  sahranjen 1. svibnja 1945. u V. Dapčevici (???); 16. (412) Stjepan Kljaić (Marko), (255), ratar i oženjen, nepoznato gdje je služio vojsku, poginuo 9. ožujka 1943. u Hankrasnu (???, bilj.JŠ); 17. (432) Ivan Pastuović (Filip), (n.kbr.), radnik i neoženjen, 18 mj. domobran, poginuo 11. travnja 1943. u Pakracu.

1921.: 18. (455) Ivan Bertić (Franca), (247) krojač i neoženjen, 2. g. ustaša, 15. listopada 1943. poginuo; 19. (457) Andrija Borilović (Imro), (159), ratar i oženjen, 2 g. domobranski pješak, navodno poginuo 20. travnja 1945. u selu Kitedrevo (???, nečitko, bilj.JŠ); 20. (462) Marko Domaćinović (Jakob), (865), mesarski naučnik, oženjen, 1 dijete, 3 g. ustaša i gestapovac, poginuo 15. travnja 1945. u Cerni, po izjavi oca; 21. (477) Andrija Lenić (Antun), (1040), ratar i neoženjen, 3 g. domobran vozar, poginuo 1945. (???, bilj.JŠ); 22. (486) Antun Nikolčić (Ivan), (n.kbr), 10 raz. škole, činovnik i neoženjen, nije služio vojsku, poginuo 24. travnja 1941.(???, bilj.JŠ), 23. Franjo Plavšić (Petar), (1088), kovač i neoženjen, 2 g. P.T.S. (???, bilj.JŠ), narednik, poginuo, nepoznato; 24. (494) Matija Vinković (Mijo), (n.kbr.) ratar i neoženjen,vojsku nije služio, poginuo od Nijemaca 31.listopada 1941.

1922.: 25. (511) Martin Bilić (Antun), (811), ratar i neoženjen, 2.g. domobran, navodno poginuo 14. travnja 1945. u Đakovu; 26. (519) Ilija Golubičić (Đuro), (918), ratar i neoženjen, 2 g. domobran, vodnik, zarobljen od NOV 13. travnja 1945., poginuo kod Bjelovara (nije naveden datum, bilj.JŠ); 27.(525) Matija Jovanovac (Stjepan), (694), poljoprivredni činovnik, 30 mj. Vražja divizija, 10 mj. ustaša, (dva puta upisano, bilj.JŠ)- navodno poginuo u Sloveniji 16. travnja 1945.

1923. 28. (556) Stjepan Aleksić (Antun), (98), đak, velika matura, nije služio vojsku, a sposoban, (najprije upisano, bilj.JŠ) – nepoznato boravište, (a onda tintom nadopisano, bilj.JŠ) – presudom Vojnog suda Vojne komande grada Zagreba sudski broj 308/45. od 7. rujna 1945., (mjesec je zapackan, bilj.JŠ), presuđen na kaznu smrti, strijeljan, broj 613/45.; 29. (567) Zvonko Jakšić (Mijo), (n.kbr.), rođen u Vinkovcima, strojobravar i neoženjen, 14. mj. ustaša, (vođen u početku) – s nepoznatim boravištem, (kasnije olovkom upisano) – poginuo, (nije navedeo mjesto ni datum,bilj.JŠ), 30. (587) Đuro Malošević (Lovro), (807), ratar, 10 mj. Tigar divizija, poginu 16.prosinca 1943. kod Bihaća; 31. (590) Đuro Maršić (Josip), (1), ratar, 2 g. domobrannski vodnik, pješadija, poginuo 18. ožujka 1944. u Križevcima; 32. (591) Ivan Maršić (Mijo), (n.kbr.), ratar, 2 g. Plava divizija, poginuo 25. ožujka 1944. (zapackan mjesec, nije navedeno mjesto, bilj.JŠ).

1924.: 33. (610) Mato Bilić (Martin), (38), 24 mj. artiljerac domobran, od 1943. u Plavoj diviziji, ne zna se za njega, (olovkom nadopisano) – poginuo- (ne navodi se mjesto, bilj.JŠ).

1925.: 34. (650) Luka Bertić (Franca), (247), ratar, 2 mj. pješak ustaša, poginuo 9. lipnja 1944. u Ludbregu; 35. (657) Andrija Golubičić (Marijan), (41), krznar, mob. 1943. 12 mj. mornarica, (dvostruki podaci o stradanju, točan podatak naknadno upisan svjetlijom tintom, bilj.JŠ), na osnovi smrtovnice, 23. ožujak 1945. u borbama u Andrijevcima; 36. (668) Adam Jovanovac (Đuro), (1079), ratar, 8 mj. pješak domobran, ustaša, poginuo 16. travnja 1945. u Beravcima (olovkom – smrtovnica, bilj.JŠ);  37. (684) Matija Maršić (Ivan), (243), ratar, mob. 1942., 2,5 g. zrakoplovni vodnik, 13. travnja 1945. mob. u JA, (zelenkastom tintom, bilj.JŠ) – poginuo u borbama u selu Barna kod Bjelovara (nejasno, bilj.JŠ) – akt štaba I. bataljona…broj 537/45.; 38. (691) Đuro Šarčević (Josip), (144), ratar, mob.1944., 1 g. ustaša u PTUZ, (ispod, bilj.JŠ) – P.T.S. Zagreb, ne zna se za njega od 15. svibnja 1945., (kasnije nadopisano tintom jasnim štampanim slovima, bilj.JŠ), – nestao na križnom putu Rješenje Rj. 5/9712 proglašen nestalim OS Županja, (nije naveden datum, bilj.JŠ), poginuo je negdje kod Zagreba, po pričanju u selu, bilj. JŠ).

1926.: 39. (741) Ivan Vinković (Antun), (178), ratar, mob. 1943., 15 mj. pomoćne službe, domobran, poginuo 16. travnja 1945. kod Đakova.

***

Poginuli Bošnjačani tijekom rata u selu, na „dan oslobođenja“ 13. travnja 1945., ili koji dan kasnije blizu sela:

(1910.) 1. (7) NN oženjen, 1 dijete, poginuo 25.studenog.1944.; 2. (24) Ivan Lešić (Martin) (928), nije služio jug. vojsku, mob. 1942. 18 mj. Gestapovac, poginuo 13. travnja 1943.

1911.: 3. (85) Stjepan Maršić (Marko), (518), ratar, 1 g. i 8 mj. pješak domobran i ustaša, ubijen, 14. travnja 1945.

1913.: 4. (141) Stjepan Borilović (Petar), (910), 1 g. domobranska pješadija, poginuo 20. svibnja 1945., (nije navedeno mjesto, bilj.JŠ).

1914.: 5. (192) Marko Borilović (Petar), (539) ratar, 3 g. domobranski topnik, zarobljen 14. travnja, (1945., bilj.JŠ), (nešto kasnije, bilj.JŠ), poginuo.

1915.: 6. (245) Mijo Jemrić (Mato), (876), ratar, 2 g. domobran, poginuo prilikom N.O.B. 13. travnja 1945.

1917.: 7. (300) Vjekoslav Lovrić (Petar), (n. kbr.) namještenik, 18. mj. pješak domobran, poginuo 13. travnja 1945.

1918.: 8. (312) Antun Babić (Đuro), (641), ratar, 14. mj. domobranski narednik pješak, poginuo 15. travnja 1945. od NOV.

1920.: 9. (402) Josip Domaćinović (Mato) (745), ratar i neoženjen, 3 g. domobran, poginuo 13. travnja 1945. „nakon oslobođenja Bošnjaka“ – (stoji u rubrici Primjedbe, bilj.JŠ); 10. (411) Luka Juzbašić[18] (Lovro), (283), ratar i oženjen, 2 djece, 18 mj. domobran, poginuo 15. travnja 1945.; 11. (494) Matija Vinković (Mijo), (n.kbr.), ratar, nije služio, nesposoban, poginuo od Nijemaca (?), (ostali podaci nisu upisani, bilj.JŠ).

1922.: 12. (523) Ilija Jelić (Pavo), (175), 3 g. pješadijski domobranski vodnik, poginuo 15. travnja 1945.; 13. (543) Ilija Šarčević (Mato), (938), lugarski vježbenik, 3 g. pješak domobran, poginuo 15. travnja 1945.

1923.: 14. (570) Stjepan Juzbašić (Franjo), (141), lugarski vježbenik, 2 g. pješak domobran, poginuo 15. travnja  1945.; 15. (578) Ivan Lešić (Antun), (111), ratar, nesposoban, poginuo od njemačke vojske u listopadu 1944.

1925.: 16. (669) Matija Juzbašić (Franjo), (141), ratar, 1944. regrutiran, nesposobnan za vojsku, poginuo 15. travnja 1945. (olovkom – smrtovnica, bilj.JŠ); 17. (690) Josip Staničić (Mato), (123), 13 mj. pješak domobran, poginuo 15. travnja 1945., (olovkom – smrtovnica, bilj.JŠ).

1926.: 18. (722) Adam Jovanovac (Đuro), (1079), ratar, 15 mj. pješak domobran i ustaša, 17. travnja 1945. poginuo, smrtovnica; 19. (733) Ilija Miličić (Đuro), (367), ratar, 14 mj. DRS, 2 mj. ustaša, (olovkom) poginuo 15. travnja 1945.

***

Bošnjačani nestali u Drugom svjetskom ratu, u knjizi su vođeni s „nepoznatim boravištem“, ili su stradali na križnom putu:  

1910.: 1. (10) NN, oženjen 1 dijete, 5 g. u njemačkoj vojsci i Gestapou kao pekar, (nema drugih podataka -vjerojatno nestao, bilj.JŠ); 2. (11) NN  mob. 1943. 1 i pol g. domobranski proćerak u Njemačkoj, (ostalo brisano i nečitko, bilj.JŠ); 3. (19)  Martin Lešić (Stjepan), učitelj (n.kbr.), aktivni ustaša, nepoznato boravište; 4. (38) Ilija Šumanovac (Eva), (181), ratar, nepoznato boravište; 5. (42) Đuro Vinković (Petar), (966), domobran, od 5. travnja 1942. u NOV, (prekriženo, bilj.JŠ), ne zna se za njega; 6. (44) Josip Žekolja (Grga), nepoznato boravište; 7. (45) Vinko Đjajić (Marko), (n.kbr.), mob. u partizane 14. travnja 1945. u građevinsku bateriju kod Sl. Broda, ne zna se za njega.

1911.: 8. (57) Đuro Džaić (Mijo), (679), 4 g. domobranski časnik, ne zna se za njega; 9. (64) Petar Huber (Andrija), (35), postolar, u njemačkoj policiji od 1942., nepoznato gdje se nalazi; 10. (67) Marko Korovljević (Antun), (722) ratar, gestapovac 4 g., ne zna se za njega; 11. (75) Bartol Lešić (Stjepan), (551), ratar, 12 mj. topnik, 2 g. redar u Vinkovcima, od 10. travnja 1945. ne zna se za njega; 12. (83) Marko Lukić (623) ratar, od 10. srpnja 1941. na ruskom bojištu, 2. ožujka 1942. ranjen, nestao na ruskom bojištu.

1912.: 13. (96) Ivan Balić (Ana), (n.kbr.), neoženjen, nepoznato boravište; 14. (98) Đuro Beuk (Jakob), (584), radnik, nepoznato boravište; 15. Luka Jemrić (Mijo), (31), ratar, 9 mj. pješak domobran, (nema podataka da se vratio,bilj.JŠ).

191315. (166) Šimun Lukić (Stjepan), (978) lugar, viđen u Zagrebu u logoru, (kasnije upisano, bilj.JŠ) nepoznato boravište.

1914.: 16. (196) Josip Golubičić (Lovro), (709), ratar, 2 mj. domobranska pješadija, nepoznato boravište, (s crvenim upitnikom, bilj.JŠ); 17. (208) Đuro Lešić (Josip), (230), poštar, 7 mj. domobran, viđen u logoru u Sl. Brodu, nepoznato boravište; 18. (209) Ivan Lešić (Marko), (287), ratar, nepoznato boravište.

1915.: 19. (232) Josip Beuk (Jakob), (584), šumski radnik, nepoznato boravište; 20. (239) Mato Domaćinović (Mato), (266), ratar, domobran, od ožujka 1945. ne zna se za njega; 21. (240) Ivan Endes (?) brijač, Nijemac, (prekriženo, bilj.JŠ) na radu u Njemačkoj, nepoznato boravište; 22. (246) Đuro Juzbašić (Živko), (327), ratar, bio redar u Osijeku, nepoznato boravište.

1916.: 23. (266) Josip Gačić (Đuro), (1018), ratar, Vražja divizija, od 15. studenog 1944. ne zna se za njega; 24. (267) Stepan Jelić (Petar), (46), porezni činovnik, domobranski poručnik, mob. 14. travnja 1945., nepoznato boravište, ne zna se za njega, 25. (272) Nikola Lenić (Ilija) (509), ratar, domobran i 6. mj. ustaša, ne zna se za njega,; 26. (276) Mato Lovrinović (Anto), (n.kbr.), radnik, 3 g. domobran, nepoznato boravište, 27. (278) Ivan Plavčić (Josip), (n.kbr.), obrtnik, neoženjen, 2 g. domobran, viđen u zatvoru u Lepoglavi, kasnije, ne zna za njega.

1917.: 28. (299) Josip Lešić (Mato), (953), lugar, domobran i 3 mj. ustaša, viđen u logoru u Zagrebu, ne zna se za njega.

1918.: 29. (317) Matija Domaćinović (Grga), (615), ratar,  3 g. domobran, kao domobran nestao u Zagrebu, 30. (329) Ivan Sabadoš (Josip), (720), kovač, 4. g. domobran, ne zna se za njega.

1919.: 31. (338) Ilija Balentović (Mato), (519), ratar i neoženjen, 3 g. domobran, 1 g. ustaša, mob. 3. travnja 1945. u JA, ne zna se za njega; 32.  (339) Antun Batarilović (Stjepan), (n.kbr.), radnik i neoženjen, 3 g. domobran, nepoznato boravište, 33. (340) Ivan Batarilović (Stjepan), (n.kbr.), radnik i neoženjen, 3 g. ustaša, ne zna se za njega; 34. (344) Ivan Dautović (Šimun), (n.kbr.), (nema drugih podataka, bilj.JŠ), nepoznato boravište; 35. (362) Franjo Lešić (Josip), (294), brijač, 4 g. domobran, od 16.veljače 1944. u logoru u Lepoglavi, od kada se ne zna za njega; 36. (370) Petar Mikić (Ivan), (n.kbr.), financ i neoženjen, 2 g. domobran, ne zna se za njega; 37. (378) Marko Šumanovac (Stjepan), (241), ratar, 4 g. domobran, ne zna se za njega, 38. (380) Ivan Šumanović (Mato), (n.kbr.), radnik, nepoznato boravište; 39. (381) Đuro Vinković (Ivan), (n.kbr.), aktivni oficir, vojna akademija, 4 g. avijatičarski nadporučnik, ne zna se za njega.

1920.: 40. (391) Ivan Babić (Đuro), (225), ratar i neoženjen, 4 g. domobran, ne zna se za njega; 41. (399) Martin Borilović (Marko), (613), ratar i neoženjen, 3 g. domobran, ne zna se za njega; 42. (401) Ivan Domaćinović (Josip), (207), ratar i neoženjen, 3 g. biciklist domobran, od 6. studenog 1943. ne zna se za njega; 43. (403) Luka Domaćinović (Stjepan), (n.kbr.), ratar i neoženjen, 3 g. domobran, prekriženo – u Zagrebu u bolnici, a poslije, nepoznato boravište i ne zna se za njega; 44. (408) Ilija Jemrić (Mato), (876), ratar i oženjen, 3 g. domobran i 10 mj. ustaša, povlačio se s neprijateljskom vojskom, ne zna se za njega; 45. (422) Luka Lešić (Antun), (698), ratar i neoženjen, 14 mj. domobran, nestao 26. srpnja 1942. u Kalinoviku; 47. (423) Martin Lešić (Ilija), (748), ratar i neoženjen, 3 g. konjanički domobran, prekriženo – u Zagrebu u logoru, nadopisano – ne zna se za njega; 47. (430) Luka Maršić (Marijan), (1127), pekar i neoženjen, 4 g. SS trupe (nadopisano, bilj.JŠ), od 1942. SS trupe, ne zna se za njega; 48. (431) Matej Maršić (Antun), (355), pekar i neoženjen, 4 g. domobran, ne zna se za njega; 49. (433) Andrija Plavšić (Adam), (137), ratar, nestao 1945. (tinta izblijedila – drugi podaci nečitki, bilj.JŠ); 50.(435) Stjepan Radosavljević (Ana), (n.kbr.), otjeran 1942. u logor u Jasenovac, ne zna se za njega; 51. (437) Luka Stojanović (Marija), (n.kbr.), otjeran 1942. u logor u Jasenovac, (ostalih podataka nema); 52. (439) Šimun Šarčević (Martin), (332), ratar i neoženjen, 2 g. domobranski topnik, ne zna se za njega;53. (440) Luka Šumanovac (Mato), (378), ratar i neoženjen, 3 g. domobran, od 8. lipnja 1944. kozaračka brigada, ne zna se za njega; 54. (442) Ivan Vinković (Eva), (422), mesar, oženjen, 1 dijete, 3 g. i 3 mj. domobran, ne zna se za njega.

  1. 55. (454) Antun Babogredac (Mato), (718), ratar i neoženjen, 10 mj. domobran, od 15. svibnja 1943. u partizanima, (prekriženo, naknadno upisano, bilj.JŠ), od 15. kolovoza 1943. brodska brigada, nestao u N.O.V.; 56. (460) Luka Domaćinović (Josip), (207), ratar i neoženjen, 3 g. Vražja divizija, od 2. listopada 1943. ne zna se za njega; 57. (465) Antun Vinković (Mato), (1014), 36 mj. pješak domobran, 1944. nestao; 58. (466) Antun Golubičić (Đuro), (918), neoženjen, 4 g.  pješak domobran, nepoznato boravište, (prekrižen i prebačen na redni broj 495, ali tamo ga nema, 3 mjesta niže je upisan Petar Golubičić (Odana) kućni broj 1165 ???, što je sasvim druga osoba, a i datumi rođenja se razlikuju, bilj. JŠ), 59. (474) Lovro Juzbašić (Mato), (974), ratar i neoženjen, 5 mj. pješak domobran, od 1942. ne zna se za njega; 60. (478) Stjepan Lešić (Andrija), (257), ratar i neoženjen, 18 mj. vozar i domobranski desetnik, od 1944. u NOV, (dva puta, bilj.JŠ) nestao, nepoznato boravište; 61. (481) Ivan Maršić (Mato), (563), ratar i neoženjen, 3 g. i 5 mj. domobran, od 20. studenog 1942. ne zna se za njega; 62. (484) Josip Modic (Pavao), (195), šumarski radnik, nepoznato u kojoj je vojsci bio, nepoznato boravište; 63. (489) Antun Šarčević (Josip), (144), ratar i oženjen, 2,5 g. domobran, 3 mj. ustaša, ne zna se za njega; 63. (492) Antun Šumanović (Mato), (n.kbr.), radnik, nepoznato gdje je služio vojsku, nepoznato boravište; 64. (497) Matija Lešić (Ivan), (697/893), općinski pisar i neoženjen, 3 g. raz.(vodnik, (?), bilj.JŠ) pisar, ne zna se za njega.

1922.: 65. (503) Martin Anđić (Nikola), (n.kbr.), radnik i oženjen od 1943. ustaški vojni pješak, ne zna se boravište; 66. (507) Ivan Balić (Ilija), (109), lugar vježbenik i oženjen, 28 mj. domobran, ne zna se za njega; 67. (514) Ivan Domaćinović (Stjepan), (410), ratar i neoženjen, 2 g. domobran, ne zna se za njega; 68. (518) Ivan Đurić (Antun), (477), lugarski vježbenik, 1 g. topnik u njemačkoj vojsci, 2 g. pješak domobran, 13. travnja 1945. zarobljen po N.O.V., 1945. nestao; 69. (520) Josip Grigić (Ivan), (603), neoženjen, 2 g. i 3. mj. Vražja divizija, nestao 1944., (kasnije dodano, bilj.JŠ), navodno poginuo; 15. rujna 1944.; 70. (528) Franjo Kocijan (Katica), (760), poštanski činovnik, 2 g. domobranski vodnik, ne zna se gdje je i nepoznato boravište; 71. (531) Đuro Lešić (Ivan), (506), ratar, 2 g. šofer Vražja divizija, ne zna se gdje je, (podvučeno, bilj.JŠ), nepoznato boravište; 72. (536) Nikola Lukić (Martin), (977), ratar i neoženjen, 15 mj. Vražja divizija, artiljerac, nestao iz Tuzle 15. listopada 1943. i ne zna se gdje je; 73. (537) Josip Maher (Franjo), 4 osnovne i 4 građanska (razreda) nepoznato gdje je služio, nepoznato boravište; 74. (545) Petar Šumanovac (Andrija), (652), ratar i neoženjen, 28 mj. Vražja divizija, šofer, ne zna se gdje je, nepoznato boravište; 75. (546) Ilija Šutalo (Miko), (n.kbr), 32 mj. pješak ustaša, ne zna se gdje je; 76. (547) Andrija Vidačković (Ivan), (n.kbr.), neoženjen, 2 g. i 6 mj. pješak domobran, ne zna se za njega od 21. ožujka 1945.; 77. (549) Stjepan Vinković (Ilija), (1002), ratar, 18 mj. šofer u Vražjoj diviziji, ne zna se gdje je.

1923.: 78. (571) Andrija Juzbašić (Živko), (699), 24 mj. Tigar divizija, pa pješak domobran, nepoznato gdje je;  79. (579) Luka Lešić (Andrija), (257), 27 mj. motorista, šofer, desetnik u Tigar diviziji, ne zna se za njega; 80. (584) Antun Lešić (Petar), (346), električar, 4 r. osnovne i 4 građanske, 30 mj. pitomac pomorske škole, kaplar, ne zna se gdje je; 81. (585) Ljubo Lokner (Vladimir), (n.kbr.), trgovački pomoćnik, 3 g. ustaša, ne zna se za njega; 82. (592) Ivan Pastuović (Marko), (nema drugih podataka, bilj.JŠ), nepoznato boravište; 83. (595) Vladimir Purić (Mato), (rođen i živio u Bošnjacima, nema drugih podataka, bilj.JŠ), nepoznato boravište; 84. (597) Marko Šumanovac (Mato), (378), ratar, 12 mj. gestapo, 4 mj. ustaša, povlačio se s vojskom, ne zna se za njega.

1924.: 85. (609) Mato Batarilović (Stjepan), (n.kbr.), 2. g. ustaša, ne zna se za njega; 86. (610) Mato Bilić (Martin), (38), 24 mj. artiljerac domobran, od 1943. u Plavoj diviziji, ne zna se za njega, (olovkom upisano, bilj.JŠ), poginuo; 87. (611) Boško Džakula (Martin), (n.kbr.), radnik, od 1943. u njemačkoj vojsci, ne zna se za njega; 88. (612) Đuro Golubičić (Antun), (1115), ratar, 4 g. pomoćne službe domobran, mobiliziran 18. travnja 1945. u JA, (svijetlijom tintom nadopisano, bilj.JŠ), ne zna se za njega; 89. (627) Petar Lenić (Stjepan), (251), ratar, 2 g. pješak ustaša, u Zagrebu u logoru 25.svibnja 1945.,  (prekriženo, nadopisano, bilj.JŠ) ne zna se za njega; 90. (640) Ivan Šutalo (Miho), (n.kbr.), radnik, 25 mj. pješak domobran, nepoznato boravište, ne zna se za njega; 91. (642) Stjepan Tadić (Mato), (963), 2 g. Plava divizija, bolničar, ne zna se za istog, nepoznato boravište.

1925.: 92. (651) Josip Borilović (Marko), (613), ratar, mob. 1942., 20 mj. pješak domobran, ne zna se za istog, nepoznato boravište; 93. (656) Đuro Filipović (Đuro), (nema drugih zabilješki, bilj. JŠ), nepoznato boravište; 94. (660) Ivan Grigić (Josip) (399), 12 mj. u mornarici, od 1944. ne zna se za njega; 95. (662) Petar Jajčanin (Jakob), (n.kbr.), radnik, (nema upisanih nikakvih drugih podataka, bilj.JŠ), nepoznato boravište; 96. (671) Petar Lenić (Mijo), (1040), 18 mj. pješak domobran, nepoznato boravište i (olovkom, bilj.JŠ), ne zna se za njega; 97. (672) Matej Lešić (Martin), (131), ratar, 18 mj. biciklist domobran, nepoznato boravište, ne zna se za njega; 98. (679) Aleksander Lokmer (Vladimir), (n.kbr.), đak, domobranska zastavnička škola, 2 g. i 6 mj. domobran zastavnik, nepoznato boravište, ne zna se za njega; 99. (683) Ilija Lukić (Stjepan), (978), ratar, 14 mj. pješak domobran i 3 mj. ustaša, nepoznato boravište, ne zna se za njega; 100. (685) Stjepan Maršić (Mato), (563), ratar, mob.1943., 18 mj. bolničar Plava divizija, od 1943. u Prvoj diviziji (valjda partizanskoj, bilj.JŠ), ne zna se za njega; 101. (686) Luka Maršić (Ivan), (1028), đak, 8 raz. gimnazije, mob.1944., 10 mj. pješak ustaša, ne zna se za njega; 102. (693) Đuro Tadić (Stjepan), 20 mj. u Vražjoj diviziji šofer, od 29. srpnja 1944. ne zna se za njega.

1926.: 103. (714) Josip Golubičić (Adam), (442), općinski pisar, 12 mj. DRS i 3 mj. ustaša, u Zagrebu u logoru, (kasnije upisano, bilj.JŠ) nepoznato boravište, ne zna se za njega; 104. (717) Ante Ivančičević (Nikola), (n.kbr.), radnik, 10 mj. ustaša, nepoznato boravište, ne zna se za njega; 105. (719) Matija Jelić (Toma), (801), ratar, 9 mj. domobran i 2 mj. ustaša, 13. travnja 1945. mobiliziran u 1. proletersku brigadu,  nepoznato gdje je i ne zna se za njega; 106. (720) Josip Jemrić (Mato), (106/299), ratar, 2 mj. domobran i 5 mj. ustaša, nepoznato boravište i nezna se za njega.

1927.: 107. (764) Ivan Lešić (Mijo), (553), ratar, mob. 1945., 3 mj. ustaša, (prekriženo, bilj.JŠ) otišao pred neprijateljskom vojskom, ne zna se za njega.

***

Bošnjačani umrli za vrijeme Drugog svjetskog rata:

1910 1. (37) Adam Šumanovac (Ivan), (n. kbr.), ratar, 2 mjeseca domobran, od 4. veljače 1944 u partizanima, umro 1945.

1911. 2. (51) Antun Balaž (Aleksa), (856),  umro od TBC-a 1945.

1912.: 3. (128) Josip Vinković (Rok), (637), 2 g. domobranska avijacija umro 15. rujna 1945. u bolnici u Osijeku.

1913.: 4. (140) Mato Borilović (Stjepan), (520), ratar, 1 godina domobranska pješadija, umro 20. svibnja 1942. u bolnici u Vinkovcima; 5. (151) Martin Jovanovac (Josip), (762), bio 2 mj. domobran, nakon prelaska u partizane 10. svibnja, umro u vojsci 1945.; 6. (152) Martin Jovanovac (Mato), (42), učitelj, 3. g. domobran, umro 1945.; 7. (175) Luka Šumanovac (Kata), (562), užar, 3 g. domobranski vodnik, umro 14. kolovoza 1945.

1914.: 8. (193) Stjepan Borilović (Marko), (613), stolar, nije služio vojsku, umro 30. studenog 1942.; 9. (203) Vinko Kovač (Julius), (833), ciglar, umro 16. kolovoza 1941.

1915.: 10. (250) Ivan Lešić (Ilija), stolar, 6 mj. pješadijski domobran, umro1941. u Banja Luci.

1918.: 11. (310) Đuro Balić (Martin) (419), ratar, 14. mj. domobran pješak, umro 25. rujna 1944. (olovkom, isti datum, bilj.JŠ) 1945.

1919.: 12. (361) Stjepan Lešić (Luka), (272), ratar i oženjen, 12. mj. domobran, umro 21. lipnja 1942.; 13. (363) Josip Lešić[19] (Stjepan), (428), ratar, nesposoban za vojsku, umro 13. travnja 1945., (prekriženo da je poginuo tog datuma, bilj.JŠ).

1921.: 14. (465) Antun Vinković (Mato), (1014), ratar i neoženjen, 36 mj. domobran, nestao 1944., (kasnije prebačen na novi abecedni red 495. gdje stoji da je…, bilj.JŠ), umro u Gospiću 15. srpnja 1945., (uveden je broj dokumenta, bilj.JŠ), Str. Pov. 6/46.; 15. (493) Marijan Tomić (Ilija), (n.kbr.), ratar, 2 mj. domobran, umro 15. listopada 1943.

1922.:  16. (517) Đuro Đurić (Franjo), (44), ratar i neoženjen, 13 mj. artiljerac, Vražja divizija, umro 17. rujna 1943.; 17. (544) Franjo Šumanovac (Marijan), (n.kbr.), aktivni podoficir, 3 g. pješak domobran, vodnik, umro u bolnici u Jasenovcu 17. rujna 1944.

1923.: 18. (581) Ilija Lešić (Jakob), (398), nije služio, umro je 17. travnja 1942.; 19. (583) Ivan Lešić (Đuro), (819), ratar, služio u njemačkoj vojsci Tigar divizija, umro, (nije naveden datum, bilj.JŠ).

1924.: 20. (608) Ivan Bašić (Šimo), (453), 1 mj. pješak domobran, umro 1. travnja 1945. u Bošnjacima; 21. (615) Ivan Huber (Vinko), (729), poštarski činovnik, 20 mj. dojavni radnik domobran, umro 10. svibnja 1945. u Bošnjacima; 22. (636) Ljudevit Rose (Ladislav), (n.kbr.) Hrvat, đak, trgovačka akademija, 24 mj. domobranska zastavnička škola, vođen s nepoznatim boravištem, (pa tri puta, bilj.JŠ), umro u logoru Kovin,

1926.: 23. (723) Antun Leaković (Ivan), (23), ratar, 12 mj. DRS i 2 mj. zrakoplovac, ( istom tintom piše, bilj.JŠ) boravi u Zagrebu, (nadopisano svjetlijom tintom, bilj.JŠ) umro 17. srpnja 1945.

***

Bošnjačani u hrvatskim legionarima za vrijeme Drugog svjetskog rata:

1911.: 1. (83) Marko Lukić (623), ratar, od 10. srpnja 1941. na ruskom bojištu, 2. ožujka 1942. ranjen, nestao na ruskom bojištu;

1912.: 2. (106) Martin Jelić (Ilija), (844), ratar i neoženjen, poginuo na ruskom bojištu 18. listopada 1941.

1914.: 3. (207) Josip Lenić (Đuro), (1126), ratar, od 1941. legionar, poginuo 13. listopada 1942. u Staljingradu;  4. (212) Stjepan Lešić (Antun), (823), trgovački pomoćnik,  4 mj. autokomanda domobran, 8 mj motorist Istočno bojište, od 1942. vođen kao nestali, zarobljen u SSSR-u, od 1942. SSSR.

19235. (563) Zvonko Bonada (?) (Ivan), (n.kbr.), mehaničar, 1 g. i 3 mj. hrvatska legija, (nadopisano, bilj.JŠ) u njemačkoj vojsci, a od 10. prosinca 1944. u partizanima, (zadnji podatak, bilj.JŠ), u vojsci.

  1. 6. (637) Luka Šarčević (Mato), (1082), ratar, 4 osnovne i 3 građanska razreda škole, od 1941. mobiliziran,1 g. u Njemačkoj po kazni, 1 g. na Rusiji, od 23. veljače 1943. u četi za vezu I. jugoslavenske brigade, a od 10. siječnja 1945. u 5. diviziji I. armije Kragujevac.

***

Bošnjačani u njemačkoj vojsci za vrijeme Drugog svjetskog rata:

1910.: 1. (10) NN[20], oženjen 1 dijete, 5 g. u njemačkoj vojsci i Gestapou kao pekar, (nema drugih podataka, bilj.JŠ); 2. (11) NN  mob. 1943. 1,5 g. domobranski proćerak u Njemačkoj, (brisano i nečitko, bilj.JŠ), nestao; 3. (24) Ivan Lešić (Martin), (928), nije služio jugoslavensku vojsku, mob. 1942. 18 mj. gestapovac, ubijen, 13. travnja 1943. u Bošnjacima;

1914.: 4. (197) Ilija Huber (Andrija), (385), krojač, 3 g. domobran i njemačke SS trupe.

1915.: 5. (228) Mato Aleksić (Ivan), (660), trgovački pomoćnik, u njemačkoj mornarici 4 g., na licu, 6. (255) Ivan Šumanovac (Marijan), (909), ratar, 8. mj. pješak Gestapovac, 10. svibnja 1945. prešao u JA, na licu;

1919.: 7. (376) Mijo Sabo (Mijo), (n.kbr.), kelner, 2 g. njemačka vojnička pomoćna služba, na licu; 11. (384) Josip Žurić (Jakob), (n.kbr.), radnik, (nepotpuni osnovni podaci, bilj.JŠ), (najprije je navedeno da boravi u Pos. Podgajcima, zatim da je poginuo 1943. kao njemački vojnik, bilj.JŠ).

1920.: 12. (430) Luka Maršić (Marijan), (1127), pekar, 4 g. S.S. trupe, nepoznato boravište.

1921.: 13. (462) Marko Domaćinović (Jakob), (865), mesarski naučnik, oženjen, 1 dijete, 3 g. ustaša i Gestapovac, poginuo 15. travnja 1945. u Cerni po izjavi oca; 14. (501) Marko Zalogoj (Stjepan), kolar, 1 g. i 6 mj. njemački Wermacht, pješak redov, na licu.

1923.: 15. (557) Antun Arlović (Jakob), (n.kbr.), radnik, 2 g. njemački Wermacht, na licu; 16. (597) Marko Šumanovac (Mato), (378), ratar, 12 mj. Gestapo, 4 mj. ustaša, povlačio se s vojskom, ne zna se za njega.

1924.: 16. (637) Luka Šarčević (Mato), (1082), ratar, 4 osnovne i 3 građanska razreda škole, od 1941. mob.,1 g. u Njemačkoj po kazni, 1 g. na Rusiji, od 23. veljače 1943. u četi za vezu I. jugoslavenske brigade, a od 10. siječnja 1945. u 5. diviziji I. armije Kragujevac.

***

Bošnjačani preživjeli križni put,[21] bili su u raznim radnim bataljonima:

  1.  1. (20) Jakob Lešić (Stjepan), (388), ratar, 2 g. pomoćne domobranske službe, zarobljen 9. lipnja 1945., radni bataljon Tuzla, otpušten 23. rujna 1945.; 2. (21) Đuro Lešić (Stjepan), (423), 12 mj. pješak domobran, zarobljen 10. travnja 1945.; 3. (23) Mato Lešić (Martin), (673), ratar, 6 mj. domobran, zarobljen 9. svibnja 1945., na licu; 4. (33) Josip Pavlović (Ivan), (87), 7 mj. domobran, povlačio se s neprijateljskom vojskom, vratio (se) 30. studenog 1945.

1913.: 2. (163) Mato Lešić (Stjepan), (167), učitelj, povukao se sa ustašama i neprijateljskom vojskom, završio u zatvoru u Slavonskom Brodu.

1914.: 3. (197) Ilija Huber (Andrija), (385), krojač, 3 g. domobran i SS trupe, završio u jugslavenskoj armiji, nakon toga osuđen na 1 g. prisilnog rada; 4. (198) Ivan Jakšić (Luka), (1156), ratar, 2 g. domobranska avijacija, nakon 8. svibnja u partizanima, kasnije u zatvoru u Petrovaradinu; 5. (194) Josip Gačić (Marko), (726), 10 mj. artiljerijski dombranski narednik, zarobljen 13. svibnja, otpušten 21. srpnja 1945.; 6. (199) Ivan Jelić (Ivan), (49), ratar, 4 g. domobran , osuđen  od Vrhovnog suda Komande grada Zagreba na 3 g. i 4 mj. prisilnog rada i gubitak časnih prava; 7. (200) Luka Jelić (Ilija), (786), činovnik, 3 mj. konjanički domobran, u logoru u Zagrebu; 8. (204) Franjo Leaković (Josip), (156), ratar, 3 g. domobran, prešao u partizane 9. svibnja, zatvoren u Srijemskoj Mitrovici; 9. (205) Josip Lenić (Mijo), (1040), kovač, 4 mj. domobran, 3 mj. ustaša, u logoru u Zagrebu; 10.  (219) Antun Vinković (Mijo), (79), 3 g. topnik domobran, u radnom batalj. „Franje Ogulinca“, pušten 29. rujna 1945.; 11. .;  (222) Emir Drkenda (Ago), 3 mj. pješak domobran, radni bataljon u Vojvodini, otpušten 1. listopada 1945.

1918.: 10. (330) Matej Šarčević[22] (Ivan), (143), 3 g. domobran, u Zagrebu u logoru, u Banja Luci u radnom bataljonu, (nadopunjeni podaci, bilj.JŠ).

1920.: 11. (420) Antun Lešić (Lovro), (536), ratar i neoženjen, 4 g. domobran (jedno vrijeme vođen s nepoznatim boravištem, naknadno upisano – na licu, bilj.JŠ).

1921.: 12. (469) Božidar Grigić (Adam), (n.kbr), tehničar, 3 g. domobranski poručnik, upisan s nepoznatim boravištem, kasnije na licu; 13. (480) Josip Lešić (Luka), (608), ratar i neoženjen, 3 g. pomoćni satnik domobran, u Osijeku u logoru, vratio se nakon vojske.

1922.: 14. (533) Luka Lešić (Marko), (591), ratar, 33 mj.  artiljerac u Vražjoj diviziji, 7. srpnja 1945., pušten iz logora i nalazi se kod kuće; 15. (540) Franjo Mišić (Stjepan), (129), poljoprivredni činovnik 2 g. pješadijski zastavnik, prekriženo nepoznato boravište, na licu.

1923.: 16. (558) Jozo Babić (Ivan), (n.kbr.), 2 g. zrakoplovstvo, domobran, (najprije upisano, pa prekriženo. bilj.JŠ)  u Zagrebu u logoru, (kasnije nadopisano) na licu, ali da je bio u zrakoplovnom bataljonu od 12. svibnja do 26. rujna 1945.; 17. (560) Andrija Bašić (Antun), (453), 2 g. artiljerijski domobran, u Slatini u logoru, otpušten 30. rujna 1945.; 18. (564) Martin Golubičić (Josip), (708), 2 g. artiljerijski domobran, u Slatini u logoru, 25. svibnja 1945. ili 1946.,(otpušten, dva datuma, bilj.JŠ); 19. (566) Ivan Golubović (Stjepan), (405), krojač, 24 mj. pomoćne domobranske službe, zarobljen 15. svibnja 1945. bio u radnom bataljonu, otpušten 30. rujna 1945.; 20. (569) Andrija Jovanovac (Mato), (32),  ratar, 30 mj. artiljerijski domobran, (najprije vođen, bilj.JŠ), ne zna se za njega, otpušten iz radnog bataljona  30. rujna 1945.; 21. (586) Đuro Lukić (Ivan), (82), 2 g. topnik domobran, zarobljen, radni bataljon, odpušten 30. rujna 1945.

1924.: 22. (616) Ivan Jelić (Liza), (488), brijač, 18 mj. ustaša, (istom crnom tintom upisano, bilj.JŠ), nepoznato boravište, (kasnije svjetlijom, bilj.JŠ), na licu; 23. (619) Matija Lešić (Luka), (n.kbr.), lugar vježbenik, 2 g. Plava divizija, topnik, zarobljen po NOV, na licu; 24. (621) Andrija Lešić (Mato), (237), trgovački pomoćnik, 2 g. Plava divizija, od 4. ožujka 1945. ne zna se za njega, (kasnije upisano, bilj.JŠ), na licu; 25. (622) Đuro Lešić (Martin), (131), ratar, 3 g. protiavijatičar domobran, vodnik, nepoznato boravište, (kasnije upisano, bilj.JŠ), na licu; 26. (624) Ivan Lešić (Andrija), (572), ratar,  2 g. Plava divizija, ne zna se za njega, kasnije upisano,bilj.JŠ), na licu; 27. (628) Franjo Lukić (Martin), (179), 2 g. Plava divizija, kod kuće iz logora, (nadopisano olovkom, bilj.JŠ).

1925.: 28. (661) Ivan Huber (Stjepan), (465), stolar, 18 mj. domobranska mornarica, nepoznato boravište, (tintom, bilj.JŠ), na licu; 29. (674) Andrija Lešić[23] (Mijo), (553), đak, 24 mj. državna javna služba, nepoznato boravište, na licu; 30. (681) Luka Lukić (Franjo), (384), 20 mj. domobran desetnik, prekriženo nepoznato boravište, na licu, 30. (687) Petar Maršić (Marijan), (1127), mob. 1943., 2 g. bolničar Plava divizija, vratio se iz logora 17. kolovoza 1945.

1926.: 31. (724) Mato Leaković (Josip), (229), 15. mj. topnik domobran, 15. svibnja 1945., (prekriženo u Slatini u logoru, bilj.JŠ),  20. srpnja 1945. 2. radni bataljon sarajevska vojna pošta, otpušten 30. rujna 1945.,  na licu;  32. (725) Andrija Lenić (Marijan), (380), ratar, 3 mj. domobran, nepoznato boravište, 15. svibnja 1945., 20. srpnja 1945. 2. radni bataljon sarajevska vojna pošta, otpušten 30. rujna 1945., na licu; 33. (728) Ivan Lukić (Đuro), (56), ratar, 1,5 godina artiljerac, protuavijacija, na licu; 34. (729) Bartol Maršić (Josip), (1), ratar, 18 mjes. DRS, od 8. srpnja 1945. u vojsci; 35. (740) Đuro Šumanovac (Josip), (600), ratar, mob. 1943., 12 mj. DRS, 3 mj. domobran, 14. svibnja 1945. zarobljen, 20. lipnja 1945. prebačen u 5. radnu brigadu 37. streljačke divizije, otpušten 26. rujna 1945., na licu; 36.  (743) Luka Žigić (Andrija), (796), ratar, 12 mj. DRS, 8 mj. ustaša, (prekriženo, bilj.JŠ) u logoru u Bjelovaru, (nadopisano, bilj.JŠ) otpušten 26. rujna 1945. na licu; 37. (744) Petar Marušić (Đuro), (n.kbr.), radnik, nepismen, 19 mj. domobran, zarobljen 20. travnja 1945., prebačen 23. srpnja 1945. u 5. radni bataljon 37. divizije, otpušten 14. rujna 1945., na licu.

1927.: 38. (749) Tomo Anđić (Nikola), (n.kbr.), radnik, 8 mj. ustaša pješak, zarobljen 2. svibnja 1945., prebačen u radni bataljon u Skoplje 19. svibnja 1945., vratio se 10. studenog 1945.; 39. (758) Petar Josipović (Joza), (n.kbr.), radnik, 2 mj. domobran, 6 mj. pješak ustaša, (nema podataka gdje je zarobljen, bilj.JŠ), bio u radnom bataljonu od 7. mj. do 15. rujna 1945., na licu.

***

 Bošnjačani koji su rat završili zatvorskom kaznom-logorom (u disciplinskim bataljonima)[24]:

 1912.: 1. (101) Đuro Domaćinović (Stjepan), (410), ratar, 5 mj. artiljerijski vodnik domobran, mobiliziran 10. svibnja 1945. u zatvoru u disciplinskom bataljonu; 2. (105) Stjepan Gugić (Mijo), (439), 5 mj. domobran, u disciplinskom bataljonu;  3. (107) Ivan Jemrić (Martin), (193), ratar, 2 g. konjanik domobran, zarobljen 10. srpnja 1945. pušten iz logora i uvršten u JA,

1913.: 4. (163) Mato Lešić (Stjepan), (167), učitelj, (gdje je služio, bilj.JŠ), nepoznato, sa ustašama povukao se, sa neprijateljskom vojskom, (tintom i olovkom, bilj.JŠ), u zatvoru u Slavonskom Brodu.

1914.: 5. (197) Ilija Huber (Andrija), (385), krojač, 3 g. pješak domobran i SS trupe, presudom VS K.O.V.P. (?), jedna godina prisilnog rada (bio u JA u Vinkovcima); 6. (198) Ivan Jakšić (Luka), (1156), ratar, 2 g. avijatičarski domobranski vodnik, u zatvoru u Petrovaradinu; 7. (199) Ivan Jelić (Ivan), (49), ratar, 4 g. pješak domobran, presuda VS Komande grada Zagreba, osuđen na 3,4 godine prisilnog rada i gubitak časnih prava; 8. (200) Luka Jelić (Ilija), (786), činovnik, 3 mj. konjanik domobran, u zatvoru (olovkom, nema drugih podataka, bilj.JŠ);  9.  (204) Franjo Leaković (Josip), (156), ratar, 2 g. i 6. mj. pješak domobran, u zatvoru u Mitrovici; 10. (205) Josip Lenić (Mato), (403), ratar, 3 g. vozar domobran, (prekriženo, tintom upisano, bilj.JŠ), u Zagrebu u logoru; 11. (206) Franjo Lenić (Mijo), (1040), kovač, 4 mj. pješak domobran i 3 mj. ustaša, pripremna bojna, (prekriženo, bilj.JŠ), u zatvoru u Vinkovcima, na licu; 12. (211) Marko Lešić (Đuro), (556), ratar, u zatvoru, disciplinski bataljon; 13. (214) Stjepan Marošević (Ivan), (51), strojobravar, 3 g. avijatičar u Njemačkoj, narednik, (prekriženo, bilj.JŠ) u Zagrebu, (olovkom nadopisano, bilj.JŠ) iz logora iz Vršca, kod kuće, pušten 7. kolovoza 1945.

1916.: 14. Ivo Čerkez (Mato) (n.kbr.), ratar, 4 god. nared. pješak, radni bataljon Vojvodina; 15. (277) Ivan Lukić (Martin) (386), ratar, 3 godine domobran pješak, 10. svibnja 1945. mobiliziran u JA, u disciplinskom bataljonu.

1919.: 16. (346) Josip Domaćinović (Luka), (672), brijač, 3 g. domobran, od 10. svibnja 1945. u JA, u zatvoru u Mitrovici, disciplinski bataljon; 17. (366) Josip Lešić (Luka), (814), brijač, 1 g.  pješak domobran, (prekriženo, bilj.JŠ) u Brodu u zatvoru, na licu; 18. (375) Matej Regušić (Ivan), (5), stolar, 3 g. pješak domobran i ustaša, u Županji u zatvoru od 17. travnja 1945., (nadopisano, bilj.JŠ), u vojnom zatvoru u Osijeku.

1920.: 19. (396) Martin Bilić (Ivan), (391), ratar, 4 g. artiljerijski domobran, (prekriženo, bilj.JŠ) u Slatini u logoru, na licu.

192220. (534) Martin Lešić (Ilija), (192), ratar i neoženjen, 2 g. šofer u Vražjoj diviziji, u zatvoru u Brodu, rješenjem vojnog suda u Brodu – br. 616/45- osuđen na 20 g. zatvora i trajan gubitak časnih prava, 21. (542) Franjo Perakić (26), poštanski činovnik, 24 mj. domobran i od 1943. ustaški izvjestitelj, u logoru (ne navodi se mjesto).

192322. (564) Martin Golubičić (Josip), (708), ratar, 2 g. artiljerijski domobran, u Slatini u logoru 25. svibnja 1945., na licu;  23. (593) Đuro Pavličić (Andrija), (593), krojač, 2  mj. pješak domobran, mobiliziran u JA 11. svibnja 1945., presudom divizijskog vojnog suda III. JA od 22. veljače 1946. osuđen na 2 g. lišenja slobode s prinudnim radom i 2 g. gubitka političkih prava.

1924.: 24. (629) Franjo Maršić (Đuro), (581), 14 mj. protuzrakoplovac, od 20. svibnja 1945. u NOV, (svjetlijom tintom nadopisano, bilj.JŠ) u disciplinskom bataljonu; 25. (633) Ante Plavšić (Josip), (n.kbr.), 3 g. vodnik pješak, nalazi se u okružnom zatvoru Šibenik.

1925.: 26. (687) Patar Maršić (Marijan), 2 g. bolničar Plava divizija, (olovkom naopisano, bilj.JŠ), vratio se kući iz logora 17. kolovoza 1945.  

1926.: 27. (727) Ivan Lešić (Mato), (103), đak, 7 razreda srednje škole (olovkom dodano, bilj.JŠ.) 3 razreda učiteljske, u ratu nije služio, mob. u  JA 10. svibnja 1945., u zatvoru je, 1. četa I. disciplinskog bataljona, III. JA; 28. (736) Antun Prnjak (Mata), (487), radnik, mob. 1945., 2 mj. pješak domobran, (prekriženo, bilj.JŠ) nepoznato boravište, (prekriženo, naknadno dopisano, bilj.JŠ), nalazi se u logoru u Austriji u Beču, (olovkom nadopisano i važeće, bilj.JŠ), zarobljen navodno u Beču, (nema podatka da se vratio, bilj.JŠ);  29. (743) Luka Žigić (Andrija), (796), ratar, 12 mj. DRS, 8 mj. ustaša, (prekriženo, bilj.JŠ) u logoru u Bjelovaru, (nadopisano, bilj.JŠ) otpušten 26. rujna 1945. na licu.

***

 Bošnjačani članovi ostalih novih – partizanskih organa vlasti:

1914.: 1. Živko Šarčević (Jakob), (548), sveučilište, pravni fakultet, 12 mj. pješak, pisar domobran, (prekriženo, bilj.JŠ) u OZN u Županji pisar, (nadopisano, bilj.JŠ) kod Kotarskog NO;

1915.: 2. Ivan Eržić (Ilija), (529), cestar, 3 mj.  pontonezija domobran, na službi državnih cesta;  

1918.:, 3. (316) Fabijan Bošnjaković (Marko), (n.kbr.), trgovac, povojačen kao član NOO;

1919.: 4. (365) Franjo Lešić (Martin), (770), student, sveučilište, nije služio vojsku, regrutacija 1942. (prekriženo, bilj.JŠ) šef O.Z.N.E[25]. (nadopisano, bilj.JŠ), javni tužilac za okrug Slavonski Brod;

  1. 5. Ivan Stipanović (Luka), (449), domobranski vodnik, razvojačen 9. svibnja 1945. kao lugar, upućen na lugarski kurs u Vinkovce;

1923.: 6. (598) Marko Šumanovac (Marija), ratar, Hrvat, 4 osnovne, neoženjen, (3 prazne rubrike), (regrutacija) 1943. sposoban, 5. rujna 1944. OZNA za kot. Županja, (Napomena), u vojsci u OZNI.

***

Milicionari u selu:

1915.: 1. (231) Martin Balić (Martin), (419), nesposoban, na dužnosti kao milicioner u Bošnjacima; 2. (236) Martin Džaić (Martin), (34), ratar, 1 g. i 10 mj. kaplar artiljerije poljske, artiljerijski nišandžija, nalazi se u Bošnjacima kao desetar milicije od 1. svibnja 1945. do 30. studenog 1945.

1918.:  3.  (327) Petar Gugić (Mato), (159), ratar, nesposoban TBC.

1924.: 4. (623) Andrija Lešić (Ivan), (506), 2 mj. Plava divizija, od 10. svibnja 1945. na dužnosti kao narodni milicionar u Bošnjacima.

***

Bošnjačani koji su za vrijeme rata bili u njemačkim logorima:

1916.: 1. (271) Matej Lenić (Marko), (510), brijač, (vojsku) nije služio, bio na radu u Njemačkoj, sada se navodno nalazi u vojsci, (olovkom, bilj.JŠ) nalazi se u Beogradu; 2. (386) Slavko Mutić (Jelena), (n.kbr.) radnik, Srbin, u zarobljeničkom logoru u Njemačkoj i Italiji od 1941., vratio se 26. srpnja 1945. 3. (509) Stjepan Beuk (Josip), od 1941. nalazi se na radu u Njemačkoj, nije regrutiran, (u dodatnoj bilješci piše, bilj.JŠ), nepoznato boravište, na licu.

1924.: 4. (618) Andrija Kljajić (Đuro), (635), ratar, nije služio vojsku, na radu u Njemačkoj, na licu.

1926.: 5. Martin Stamčić (Mato), (123), ratar, nije služio vojsku, otišao od kuće 10. srpnja 1943. kao radnik u Češku, na licu.

***

Bošnjačani koji su na kraju rata bili u križarima:

            1921.: 1. (464) Ivan Golubičić (Ignjac), brijač, vojno nesposoban, 2. mj. DRS (dobrovoljna radna satnija), 8. svibnja 1945. mob. u JA, nepoznato boravište (olovkom dodano, bilj.JŠ) u bjegstvu, bio  u  križarima.

***

Bošnjačani koji su tijekom rata ili na samom kraju rata prešli iz domobrana u partizane:

1907.: 1. (337) Josip Babogredac (Stjepan), (n.kbr.), učitelj, učiteljska škola, potporučnik, 3 g. domobran natporučnik, 10.9.44., VII. Vojvođanska brigada, na licu, 2. (369) Luka Vinković (Antun), (335), ratar,  12 mj. pješak domobran, mob. 13.4.45.  XI. Divizija, I. JA, demobil. 28.8.45., 3.  (375)  Ivan Čajić (Bože), ratar, domobran, 6 mj. zarobljen, 5.5. 45., dopunska brigada 28. udarne divizije, otpušten 15.8.45., na licu, 4. (378)  Aleksandar Čmelak (Alojz), (n.kbr.), 3 g. u radnoj bojnoj redov, zarob. 10.5.45. VIII. Udarna divizija II.JA,

1908.: 5. (405) Ilija Plavšić (Rok), (448), 1 mj. pješak domobran, zarob. 8.9.44., 13. četa IV. Bataljon, II. Vojna brigada, otpušten 14.9.45.; 6. (435) Đuro Jelić (Luka), (867), 24 mj. artilj. i pješadijski narednik domobran, (nema podataka o vojnoj jedinici) poginuo 3.5.1945. u Plašovici, obavijest štaba 3. baterije 12. KNOJ-a;

1910.: 7. N.N. (izgubljen 1. list s imenima, bilj.JŠ), mob. 10.5.45., u prol. četi II. bataljona, III. brigada XV. udarna divizija, 8. N.N., 4 g. artiljerijski domobran, zarob. 13.9.44. ušao u sastav 3. bataljon 3 divizije III. JA, 9. N.N. 15 mj. pješak domobran, mob. 8.5.45. u I. četu III. Bataljon O.U.Br. (omladinska udarna brigada, bilj.JŠ), 10. N.N., 2 mj. pješak domobran, 13.4.45. mob. u N.O.V. (nema drugih podataka, bilj. JŠ), 11. Jelić Đuro (Roka), domobran, 5.45. 12. Jelić Ilija (Mijo), domobran, 5.45., 12. Lovro Jovanovac (Antun), domobran, 7.12.43. I. JA, nalazi se u Beogradu kao činovnik saveznog ministarstva, 13. Mato Kovač (Marko), domobran, 5.45., 14. Đuro Maršić (Gabro), domobran, 5.45.; 14. Petar Mikulić (Marko), domobran, 5. 45.; 15. Marko Nikolić (Mijo), domobran, 5. 45.; 16. Stjepan-Josip Silađ (Rok), bačvar, domobran, od 4.2.1944. u NOV; 16. Antun Vinković (Đuro), domobran, 5.45. demobiliziran kao ratni invalid; 17. Vinković Josip (Mato), domobran, 5.45.; Đuro Vinković (Petar), domobran, od 5.4.1942., ne zna se za njega,; 18. Mijo Đevrag (Alije), domobran, 5. 45.; 19. Andrija Kadović (Andrije), učitelj, domobran, intedant major, 5.45.;

1911.: 20. Luka Balić (Martin), domobran, 5.45.; 21. Ivan Domaćinović (Ivan), domobran, 7.44.; 22. Mato Đerek (Lovro), domobran, 5.45.; 23. Franjo Horvat (Mato), domobran, 5.45.; 24. Petar Juzbašić (Ivo), domobran, 7.45.; 25. Stjepan Kružljak (Đuro), domobran, 5.45.; 26. Luka Leaković (Mato), domobran, 5.45.; 27. Ivan Lenić (Antun), domobran, 5.45.; 28. Petar Lenić (Marlin), domobran, 5.45.; 29. Stjepan Lenić (Luka), domobran, 5.45.; 30. Franjo Lešić (Luka), domobran, 5.45.; 31.  Josip Lešić (Stjepan), domobran,  5.45.; 32. Petar Lešić (Josip), domobran, 5.45.; 33. Rok Lešić (Luka), domobran, 5.45.; 34. Lovro Lukić (Martin), domobran, 5.45.; 35. Petar Lukić (Nikola), domobran, 5.45.; 36. Đuro Staničić (Antun), domobran, 5.45. 37. Josip Tomašević (Marko), domobran, 5.45.; 38. Franjo Vuletić (Josip), domobran, 5.45.; 39. Đuro Blažević (Jure), domobran, 5.45.; 40. Đuro Golubičić (Ivan), domobran, 5.45.;

1912.: 41. Andrija Aleksić (Ivan), domobran, 5.45.; 42. Franjo Domaćinović (Martin), domobran, 5.45.; 43. Andrija Đurić (Stjepan), domobran, 5.45.; 44. Martin Jovanovac (Luka), nije služio vojsku, mobiliziran 10.5.45. 45. Mato Leaković (Martin), domobran, 5.45.; 46. Stjepan Lenić (Mijo), domobran, 5.45.; 46. Josip Lešić (Petar), domobran, 5.45.; 47. Ilija Lešić (Ivan), domobran, 5.45.; 48. Josip Lešić (Martin), domobran, 4.45.; 49. Stjepan Lukšić (Mijo), domobran, 5.45.; 50. Ivan Malošević (Antun), domobran, 5.45.; 51. Đuro Mišić (Ilija), domobran, 5.45.; 52. Jakob Pastulović (Ivan) nije služio, mob.5.45.; 53. Boško Raguž (Mato), domobran, 5.45.; 53. Josip Šarčević (Stjepan), 54. Đuro Vinković (Adam), 55. Mato Vinković (Petar), 56. Antun Žigić (Martin), 57. Đuro Lešić (Ilija), 58. Đuro Piljanović (Vladimir), 59. Derviš Omanlić (Šaćir), 60. Tomo Dubravac (Petar),

1913.: 61. Stjepan Golubičić (Ivan), 62. Stjepan Golubičić (Martin), 63. Matija Jakšić (Ilija), 64. Josip Jelić (Antun), 65. Antun Jemrić (Stjepan), poginuo u borbama kod Grubišinog Polja, 28.4.45.; 66.  Marko Jovanovac (Ivan); 67. Martin Jovanovac (Josip), (762), ratar, umro 1945. u vojsci; 68. Josip Kajfeš (Stjepan); 69. Raif Kamberović (Mularević), radnik, Hrvat, nepismen, 12 mj. neborac domobran; 70. Šimo Kasać (Ante); 71. Bartol Korovljević (Josip); 72. Đuro Lenić (Đuro); 73. Andrija Lešić (Emil); 74. Franjo Lešić (Stjepan); 75. Ivan Lukić (Martin); 76. Mato Malošević (Đuro); 77. Stjepan Matić (Stjepan); 78. Stjepan Matijević (Stjepan); 79. Franjo Miličić (Martin); 80. Stjepan Preponić (Stanko); 81. Mijo Šokčević (Martin); 82. Marko Vinković (Ilija); 83. Mato Žigić (Đuro); 84. Nikola Šutalo (Filip);

1914.: 85. Stjepan Aleksić (Ivan), 86. Đuro Babić (Mato), 87. Đuro Balentović (Mato); 88. Đuro Balentović (Antun); 89. Ivan Bertić (Ivan); 90. Martin Borilović (Josip); 91. Đuro Borilović (Martin); 92. Josip Gačić (Marko), 93.Adam Gačić (Martin), 94. Mato Jovanovac (Petar), 95. Martin Lešić (Ivan), 96. Stjepan Matić (Stjepan), 97. Ivan Staničić (Ivan), 98. Hilmo Drkenda (Ago), 99. Ilija Pravidar (Petar):

1915.: 100. Franjo Aleksić (Antun), 101. Josip Babić (Đuro), (1111), ratar, 12 mjes. Topnik domobran, od 8.9.44; 102. Josip Babogredac (Martin); 102. Ivan Bilić (Antun), (811), ratar, 12. mjes. Pješak i artilj. domobran, od 8.9.44. u NOV. 103. Đuro Borilović (Imro), 104. Pavo Borilović (Antun), 105. Franjo Đurić (Martin), 106. (238) Josip Džaić (Luka), (643), ratar, 2 god. pješak domobran, od 9.7.45. u N.O.V.; 107. Pavo Golubičić (Martin), 108. Martin Jemrić (Roza), 109. (247) Stjepan Korovljević (Stjepan), (490), ratar, 3 god. artilj. domobran, od 8.9.1944. u N.O.V.; 110. Matija Lenić (Marijan), 111. Đuro Lešić (Luka), 112. Ivan Šumanovac (Marijan), 113. Petar Šumanovac (Martin), 114. (257) Josip Verković (Ilija), (135), ratar, 2 god. obkapl. domobran, od 9.7.1944. u N.O.V.;

1916.: 115. Stjepan Aleksić (Ivan), 116. (264) Josip Borilović (Ivan), (883), lugar, 3 mjes. pješ. domobran , od 8.9.1944. u N.O.V.; 117. Ilija Juzbašić (Stjepan), 118. (270) Josip Lenić (Ilija), čin. komesacijski odjel, 3 god. pješak domobran, narednik, od 4.9.1944. u N.O.V.; 119. Ilija Lešić (Mijo), 120. Mijo Lešić (Luka), 121. Ivan Lukić (Martin), 122. Tomo Staničić (Josip), 123. (281) Martin Šumanovac (Stjepan), (241), ratar, u N.O.V. od 3.9.1942.; 124. Hasib Gušo (Mujo),

1917.: 124. Antun Bertić (Antun), 125. Matija Borilović (Ivan), 126. Ivan Borilović (Antun), 127. Ilija Golubičić (Jakob), 128. Stjepan Jakšić (Mato), 129. Šime Kalanj (Dušan), 130. Josip Matijević (Tomo), 131. Muradif  Kulelija (Mujo).

1918.: 132. Petar Bilić (Antun), 133. Đuro Babić (Andrija), 134. Đuro Balić (Petar), povojničen za rad na traktoru, 135. Ivan Balić (Ilija), 136. Antun Bonić (Marko), 137. Đuro Golubičić (Marijan), 138. Matija Golubičić (Lovro), 139. Lovro Grigić (Đuro), 140. Marko Jemrić (Antun), 141. Luka Juzbašić (Andrija), 142.  Stjepan Leaković (Ivan), 143. Josip Lukić (Martin);

1919.: 144.  Ivan Bilić (Đuro), 145. Pavao Dabić (Vid), 146. Đuro Domaćinović (David), 147. Stjepan Gačić (Luka), 148. Stjepan Golubičić (Ivan), 149. Mijo Golubičić (Lovro), ratar, 18. mjes. pješak domobran, od 1.4.43. u N.O.V., 149. Ivan Gugić (Stanko), ratar, 3 g. topnik domobran, od 11.4.44.g. kod parizana, III. Armija, 150. Josip Jelić (Luka), 151. Marko Jelić (Manda), 152. Luka Jovanovac (Mato), 153. Matej Jovanovac (Stjepan), 2 g. pješak domobran, od 10.9.44. g. u Jug. armiji, 154. Ivan Juzbašić (Živko), 155. Petar Krezo (Jozo), 156. Matej Lenić (Imra), ratar, 3 g. pješak domobran, vodnik, od 8.9.1944.g. u N.O.V., 157. Andrija Lešić (Petar), 158. Ivan Lešić (Ilija), 159. Stjepan Maršić (Mijo), 160. Lovro Matijević (Lovro), 161. Ivan Mraković (Josip), trg. pomoćnik, 30 mjes. pješak domobran, narednik, od 26.6.44. u partizanima, 53. udarna divizija, 162. Ivan Naglić (Rudolf), 163. Andrija Staničić (Mato), 164. Luka Šumanovac (Ivan), 165. Anto Zorić (Ivan), 166. Ismet Čeljo (Zulfo), 167. Stjepan Golubičić (Mijo) ,

1920.: 168. Ivan Balentović (Mato), 169. Petar Balić (Antun), 170. Petar Blažević (Blaž), 171. Andrija Golubičić (Ivan), 172. Ivan Jovanovac (Antun), ratar, 3 g. domob. razv. pomoćne službe, od 19.9.44.g. u N.O.V., 173. Đuro Jovanovac (Ivan), 174. Stjepan Kljaić (Antun), 175. Martin Korovljević (Stjepan), (88), mesar, 2 g. pješak domob., od 1.10. 1944.g u N.O.V., 176. Andrija Lenić (Mato), 177. Antun Lenić (Ilija), 178. Stjepan Lenić (Đuro), 179. Petar Lešić (Luka), ratar, 36 mj. konjanički domobran, od 1.12.44. u N.O.V., 180. Antun Marošević (Ivan), 3 g. pješ. domobran, od 9.5.44. kod partizana u 11. proleterkoj brigadi, 181. Antun Maršić (Luka), 182. Antun Maršić (Martin), 183. andrija Prepunić (Stanko), 184. Josip Staničić (Marko), 185. Ivan Vinković (Martin), 186. Đuro Vinković (Martin), 187. Franjo Vinković (Đuro);

1921.: 188. Josip Aleksić (Adam), 189. Matija Babić (Franjo), 189. Ivan Bilić (Antun), 190. Luka Domaćinoić (Mato), 191. Petar Domaćinović (Ivan), 192.  Adam Gačić (Đuro), 193. Martin Grigić (Mato), 194. Ilija Jakšić (Mijo), 195. Matej Jokić (Manda), 196. Jovanovac Luka (Mato), 197. Stjepan Lenić (Marijan), 198. Đuro Lenić (Marko), 199. Matej Lešić (Ivan), Josip Lešić (Luka), 200. Andrija Mikić (Ivan), 201. Ivan Mišić (Ilija), 202. Đuro Nikolić (Ivan), (233), ratar, 8 mjeseci vražja divizija, pješak domobran, od 7.1.1943. nalazi se u N.O.V., 203. Đuro Šumanovac (Mijo), 204. Andrija Golubičić (Adani, ???), 205. Petar Lešić (Luka), 206. Ivan Osmaričić (Ivan),

1922.:  207. Antun Balentović (Ivan), 208. Ivan Balentović (Luka), 209. Josip Bilić (Ilija), 2 god. vražja divizija, od 8.11.1944. u N. O. V., 210. Antun Crnojevac (Marijan), 211. Đuro Domaćinović (Marijan), 212. Franjo Domaćinović (Ivan), 213. Martin Domaćinović (Ivan), 214. Martin Grigić (Josip), ratar, 2 god. vražja divizija, domobran, od 8.9.44. u III. Jug. Armiji, 215. Luka Jelić (Đuro), ratar, 4 mj. domob. pješak, od 1944. u I. Armiji, 216. Matija Juzbašić (Živko), 217. Matija Korovljević (Josip), 218. Ilija Lešić (Mato), ratar, 2 g. vražja divizija topnik, od 10.9.1944. u partizanima, 219. Marijan Lešić (Blaž), 220. Matej Marijanović (Marko), 221. Lovro Modic (Ivan), ratar, 18 mjes. vražja divizija topnik, od 15.9.1943. IV. Jugoslavenska  Armija, 222. Osman Zeba (Salih), 223. Stjepan Ferenci (Mato),

1923.: 224. Mato Babogredac (Ivan), 225. Ivan Borilović (Stjepan), 226. Zvonko Bonada (Brnada ?) (Ivan), 1 god. 3 mj. hrvatska legija, od 10.12.1944. u partizanima, 227. Josip Golubičić (Ignjac), (933) kotarski dočinovnik, 17 mjeseci domobran telefon-vodnik, kod partizana od 3.7.1944., 228. Ivan Golubović (Stjepan), 229. Mato Jemrić (Luka), 230. Andrija Jovanovac (Mato), 231. Ivan Kajfeš (Franjo), 232. Pavo Knežević (Antun), 232. Ilija Leaković (Franjo), 233. Stjepan Lešić (Ilija), 234. Antun Lešić (Petar), 235. Lukić Đuro (Ivan), 236, Ivan Marijanović (Antun), 237. Anto Mrijanović (Božo), 238. Đuro Pavličić (Andrija), 239. Ivan Plavšić (Adam), 240. Antun Šarčević (Ivan), ratar, 21 mjesec tigar divizija, 7. mjes. dom.; 241. Ivan Vinković (Đuro), 242.Josip Zekonja (Petar),

1924.: 243. Mirko Babić (Ivan), 244. Mijo Babogredac (Martin), 245. Ivan Grigić (Đuro), 246. Mato Lešić (Stjepan), 247. Petar Lenić (Božo), 248. Ivan Maslaj (Ilija), općinski pisar, 12. mjes. telefon. Plava divizija, od 15.5.1944. u N.O.V., 249. Đuro Opšetić (Adam), 250. Adam Pufler (Stjepan), 251. Mato Šumanovac (Marko), 252. Luka Šumanovac (Martin), 253. Mato Tadić (Ivan), 254. Martin Vidačković (Ivan);

1925.: 255. Ivan Balentović (Stjepan), općinski pisar, 6 mjes. avijatičar domobran, od 8.9.1944. kod partizana, Štab VII. div. K.N.O.J.A., Novi Sad; 256. Marijan Borilović (Martin), ratar, 7 mjeseci dom. pješak, od 5.91944. u N.O.V. – otpušt. 26.10.1945. nespos. Ratni vojni invalid 50%; 257. Matej Domaćinović (Đuro); 258. Vladimir Đurić (Ivan); 259. Đuro Eržić (Imro); 260. Petar Jakšić (Šimun), 261. Nikola Jakšić (Mijo), 262. Luka Jelić (Marko), 263. Andrija Jelić (Antun), 264. Jemrić Antun (Ivan), đak, 1 mjes. pješak domobran, od 10.9.1944. u N.O.V.; 265. Matej Lešić (Stjepan), 266. Ivan Lešić (Mijo), 267. Mato Lešić (Adam), 268. Josip Lešić (Luka), nesposoban u N.O.V., na licu; 269. Stjepan Lukić (Ivan), 270. Ivan Lukić (Mato), 271. Antun Mikić  (Petar), 272. Đuro Nemčić (Franjo), 273. Mato Šumanovac (Antun); 274. Ivan Vinković (Ilija), 275. Josip Jemrić (Luka), 276. Stjepan Reberski (Nikola), 277. Mato Šitum (Petar);

  1. :  278. Franja Babić (Franjo), 279. Ivan Babogredac (Mato), 280. Martin Balentović (Mato), 281. Ilija Borilović (Antun), 282. Ivan Borilović (Luka), 283. Franja Borilović (Marko), 284. Josip Borilović (Đuro), 285. Matija Domaćinović (Ivan), 286. Antun Filipović (Andrija), 287. Franja Golubičić (Luka), 288. Đuro Grigić (Đuro), 289. Josip Jakšić (Mijo), 290. Petar Jovanovac (Antun), 291. Ivan Lenić (Josip), 292. Josip Maršić (Ivan), Lovro Maršić (Đuro), 293. Nikola Plavčić (Josip), 294. Stjepan Rok (Stjepan), općinski pisar, 6 mjes. avijat. domobran, od 8.9.1944. u X. Voj. N.o.u. brig.; 295. Mato Zekonja (Petar);

1927.: 296.  Martin Bratjaničak (Tomo), 297. Matija Domaćinović (Jakob), 298. Franjo Jelić (Lovro), 299. Josip Jovanovac (Stjepan), 300. Josip Juzbašić (Franjo),  301. Josip Leaković (Mato), 302. Matej Lešić (Antun), 303. Matija Lešić (Đuro), 304. Antun Lešić (Đuro), 305. Ivan  Lešić (Mijo), 306. Adam Lukić (Josip), 307. Josip Lukić (Ivan), 309. Ivan Maršić (Andrija), 310. Petar Maršić (Stjepan), 311. Stjepan Oreč (Josip), 312. Stjepan Šarčević (Ivan), 313. Lovro Šumanovac (Andrija), 314. Antun Zekonja (Mato), 315. Josip Ferenc (Mato), 316. Ivan Alberini (Josip),

1912.: Martin Blažević (Jure), Antun Babić (Marko). (naknadno upisani )

  

318 domob/partizana

 

Bošnjačani koji su bili u partizanima[26]:

1914.: (212) Stjepan Lešić (Antun), (823), trgovački pomoćnik,  4 mj. autokomanda domobran, 8 mj motorist Istočno bojište, od 1942. vođen kao nestali, zarobljen u SSSR-u, od 1942. SSSR.

1922.: (522) Franjo Huber (Vinko), (n.kbr.), stolar, 2 g. domobranski zdrug, ne zna se za njega, nepoznato boravište, (upisano tintom, bilj.JŠ), u partizanima od 14. rujna 1944.

1923.: (563) Zvonko Bonada (?) (Ivan), (n.kbr.), mehaničar, 1 g. i 3 mj. hrvatska legija, (nadopisano, bilj.JŠ) u njemačkoj vojsci, a od 10. prosinca 1944. u partizanima, (zadnji podatak, bilj.JŠ) u vojsci.

1924.: (637) Luka Šarčević (Mato), (1082), ratar, 4 osnovne i 3 građanska razreda škole, od 1941. mobiliziran, 1 g. u Njemačkoj po kazni, 1 g. na Rusiji, od 23. veljače 1943. u četi za vezu I. jugoslavenske brigade pri Crvenoj armiji, a od 10. siječnja 1945. u 5. diviziji I. armije Kragujevac

1925.: (685) Stjepan Maršić (Mato), (563), ratar, mob.1943., 18 mj. bolničar Plava divizija, od 1943. u Prvoj diviziji (valjda partizanskoj, bilj.JŠ), ne zna se za njega;

***

Bošnjačani osuđeni na dugotrajnu robiju ili kaznu smrti:

1922. 1. (534) Martin Lešić (Ilija), (192), ratar, 4 r. osnovne škole, član zadruge 8 jut. i kuću, 2 g. Vražja divzija šofer, mob. 1942., sposoban, (u napomeni, bilj.JŠ) u zatvoru u Sl. Brodu, (jaka zelena tinta preko zadnje 3 rubrike, bilj.JŠ), Rješenjem Voj. Suda Brod Podvinja (?), Sud. Br. 179/45. suđen na 20 god. i trajan gubitak časnih prava – Broj 616/45.

1923. 2. Stjepan Aleksić (Antun), (98), đak, Hrvat, vel. matura, neoženjen, član zadruge 14. jut. zemlje i kuća, nije odslužio vojsku, mob. 1942, sposoban, nepoznato boravište, (preko zadnje 4 rubrike upisana napomena zelenom tintom, bilj.JŠ), Presudom voj. Suda Komanda grada Zagreb Sud broj 308745 god. 7. IV. 1945. presuđen na kaznu smrti strijeljanjem… Broj 613/45. 

Mjesni NOO

U Bošnjacima, dne 26. srpnja 1945.

Predsjednik                         Tajnik

(Ilija) Lešić              MP         (Antun) Leaković

      vlastoručno                                    vlastoručno

 Bilješke:

[1] Živućih svjedoka Prvog svjetskog rata više nema u Bošnjacima, dok ih se nađe za Drugi svjetski rat.

[2] Neki su Bošnjačani na bazi nje mogli tražiti i dobili su njemačku ili hrvatsku mirovinu.

[3] U Primjedbama kod mnogih imena stoji ubilježeno «Na licu», što znači da su ratni obveznici sami prijavljivali

što se vidi po nadnevcima otpuštanja iz vojske i prijavljivanja.

[4] Tako stoji u orginalu.

[5] Rubrike su navedene kao u rukopisu (rukopisnoj knjizi, bilj.JŠ)

[6] Velikim crvenim slovima Gotovo, te koso podvučeno, za ove je generacije vojnih obveznika značilo prestanak

vojnih obveza tijekom 1945. jer su oni imali već sinove u proteklom ratu i još s vojnim obvezama.

[7] Ilija Lešić (otac  Martin) rođen 1903. godine, kbr. 770, bivši domobranski vodnik.

[8] Antun Leaković (o. Ivan) rođen 1909. godine, kbr. 482,  bivši domobran i artiljerijski narednik. Zamjenjivao

je odsutnog pročelnika, vršio je funkciju tajnika NOO-a. Kod njega je primjedba Na licu, tj. na licu mjesta.

[9] Oba spiska vojnih obveznika su iz praktičnih razloga evidencije vođena po prezimenskoj abecedi, ja ću u tekstu

koristiti novi duh hrvatskog jezika pa ću pisati imena i prezimena. (Bilj. JŠ)

[10] Broj u zagradi označava redni broj vojnog obveznika u rukopisnoj knjizi,Bilj.JŠ

[11] Ali u ovim knjigama nema tih podataka.

[12] Jugoslavenska narodnooslobodilačka fronta, neposredno iza rata politička organizacija koja je okupljala

po naredbi najviših partizanskih vlasti u Beogradu sve političke stranke.

[13] Broj u zagradi je redni broj u postojećoj rukopisnoj knjizi vojnih obveznika I. poziva.

[14] U ovoj zagradi je ime oca.

[15] Nema kućnog broja ili je naveden u zagradi. Vojni obveznici koji nemaju kućnog broja živjeli su na   bošnjačkim stanovima koji nisu imali kućne brojeve.

[16] „Na licu“ navod u rubrici „Primjedbe“ značio je da se vojni obveznik sam prijavio matičaru na evidenciju i da se vratio iz rata živ, bilj. JŠ.

[17] Ovo je rješenje vjerojatno tražio otac, Josip Šarčević poč. 70-tih, (ili možda najmlađi brat Luka).  Po svemu sudeći  zadnji je podatak unijet u knjigu, poč. 1972.g. bilj. JŠ.

[18] Bošnjačani ubijeni-pronađeni  15. travnja 1945. nađeni su u šumi Crna Greda – Slavir sjeverozapadno od sela na udaljenosti 4-5 km. U selu je ostala predaja da su ih pobili partizani iz I. JA, u suradnji sa domaćim partizanima.

[19] Josip Lešić (Stjepan), uveden je i u 1920. godište, prekrižen s napomenom da je 1919. godište, naveden je drugi datum smrti kao 8. travnja 1945.g.

[20] Prvih 12 imena na popisu su nestali jer je oderan ili zagubljen list, njihovi podaci na drugom listu su sačuvani, bilj.JŠ.

[21] U ovaj spisak mogli bi se svrstati svi Bošnjačani koju su do kraja rata bili  domobrani ili  njemački vojnici te su zarobljeni od Zagreba kod Bleiburga, tj. od  8. svibnja do 15. svibnja 1945. Ovisno o tome koje su ih jedinice zarobile, jedni su popunjavali partizanske jedinice, a drugi su vraćani u razne djelove zemlje kao zarobljeni protivnički vojnici. Svi su oni u nekom smislu prošli, vidjeli i bili na križnom putu.

[22] M. Šarčević mi je stric. U porodici se pričalo kako je strina spasila strica tako što ga je uspjela prebaciti iz logora u radni logor, podmićujući dukatima logorske stražare. Stric Matej nije o tome volio pričati, ali nije ni negirao priču.

[23] Kako mi je A. Lešić, moj tetak rekao, razgovarali smo o ovim bilješkama u „rukopisnoj knjizi“: njegova radna služba (jedinica) je zarobljena kod Zagreba, stočnim vagonima je prebačena do Novog Sada gdje je sudjelovala u raščišćavanju grada. Sve to vrijeme nakon rata nije se mogao javiti kući. Kada je došao kući imao je naputak javiti se mjesnim vlastima.

[24] Ovi Bošnjačani su prošli puni križni put, bilj.JŠ.

[25] Partizanska tajna služba

[26] Nijedan Bošnjačanin nije bio „nosilac Partizanske spomenice iz 1941.“ što je vidljivo iz ove knjige kao i iz priča ljudi poslije rata. O Drugom svjetskom ratu se pričalo u selu u raznim prigodama pogotovo kada su se sastajali ljudi koju su u njemu sudjelovali, što smo mi tadašnja djeca vrlo rado slušali i pamtili. Prve antifašiste – partizane u selu Bošnjaci i iz sela Bošnjaka, možemo bilježiti s kraja 1942. početka 1943. Tada su već neki Bošnjačani iz raznoraznih razloga prelazili iz svojih jedinica u parizanske na prostorima bivše Jugoslavije ili SSSR-a gdje su se Bošnjačani borili. Vremenski raspon za dobivanje statusa partizana kao i svih prava koja su poslije rata iz toga proizlazila, kroz rat se stalno pomicao u „Partizanskim zakonima“. Tako se na kraju ustalila praksa za dobivanje „statusa partizana“ i državnih beneficija poslije rata iz toga, da je „partizan“ svaki onaj koji je prešao u partizanske jedinice mjesec dana prije kraja rata na  prostorima bivše Jugoslavije, a to je 15. travnja 1945., jer rat je završio 15. svibnja 1945.

NAPOMENA AUTORA: Radni materijal – u doradi zadnje stranice

Izvor: http://free-vk.htnet.hr/Josip-Sarcevic/Bosnjacani%20u%20Drugom%20svjetskom%20ratu.htm

About Josip Šarčević (166 Articles)
Rođen je 1949. godine u Bošnjacima. U rodnom mjestu je završio osnovnu školu i zatim gimnaziju u Županji. 1973. godine diplomirao je povijest i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1974. godine radio je na Gimnaziji Matije Antuna Reljkovića u Vinkovcima. Bio je sudionik Domovinskog rata. Posljednjih godina bavio se snimanjem video uradaka, pisanjem i kreiranjem online sadržaja za podučavanje povijesti. Nakon duge i teške bolesti preminuio je 28. prosinca 2009. godine.
Contact: Website

2 Comments on Bošnjačani u Drugom svjetskom ratu

  1. Mustafa Begic // 19/04/2017 at 14:34 // Reply

    Na koji nacin da dodjem do evidencijalnog spiska domobrana u drugom svjetskom ratu,brat moga oca je bio pripadnik domobrana i poginuo je a nikad nismo saznali gdje i kako i gdje je ukopan..

Ostavite komentar. HPP ne odgovara za izreceno misljenje komentatora. Zabranjeno je vrijedanje, psovanje i klevetanje.

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.