Novo:

Articles by Hrvoje Petric

About Hrvoje Petric (80 Articles)
Rođen 1972. u Koprivnici. Završio studij geografije i povijesti u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposlen od 2001. Stručno se usavršavao u Sjedinjenim Američkim Državama, Sloveniji, Mađarskoj, Austriji, Njemačkoj i Izraelu. Doktorirao 2008. u Zagrebu. Sudjelovao na brojnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Autor je brojnih radova. Za svoj je rad nagrađivan. Predsjednik je Društva za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju. Urednik je znanstvenih časopisa «Ekonomska i ekohistorija» i „Podravina“. Izvodi nastavu na preddiplomskom i diplomskom studiju povijesti iz predmeta: Ekohistorija, Ekonomska historija, Hasburška Monarhija: imperijalna baština te Europske regije i hrvatska povijest ranoga novog vijeka.

Vlastelinstvo Rasinja u vrijeme borbi s Turcima

20/08/2007

Naseljenost rasinjskog vlastelinstva Vlastelinstvo Rasinja je krajem 15. i početkom 16. stoljeća bilo dobro naseljeno. Na njemu je je popisivan ovaj broj poreznih dimova: 1495. – 67, 1507. – 217, [...]

Ludbreg u kasnom srednjem vijeku

10/08/2007

Kako je obitelj Turoczy dobila Ludbreg? Godine 1451. Ludbreg je posjedovao Juraj Čuz, sin Ivana. On je 1452. dio ludbreških posjeda založio Andriji Orahovičkom.  U založeni dio posjeda naselio se 1452. [...]

Vjekoslav Noršić

08/08/2007

Noršić, Vjekoslav (Samobor, 08.VI.1880.-16.I.1953.), svećenik i povjesničar. Školovao se u Samoboru i Zagrebu gdje je završi Katolički bogoslovni fakultet i zaređen za svećenika 1904. Bio je kapelan u [...]

Đuro Basariček

03/08/2007

Znameniti hrvatski publicist, političar i socijalni djelatnik (Zagreb, 13.III.1884.-Beograd, 20.VI. 1928.), sin Stjepana Basaričeka (osnivača hrvatske školske pedagogije) i Amalije rođ. Pogačnik iz [...]

Kunovečka buna 1903. godine

29/07/2007

Idejni je vođa hrvatskog narodnog pokreta 1903. godine bio Stjepan Radić, a to se posebice može vidjeti na prostoru Podravine odnosno na teritoriju kotareva Ludbreg, Koprivnica i Đurđevac. Iako je bio idejni [...]

Što je Podravina?

25/07/2007

Za razliku od istoimenog geografskog pojma, naziv Podravina obuhvaća uže područje, tj. područja koja gravitiraju gradovima Ludbregu, Koprivnici i Đurđevcu. Zapadniji varaždinski prostor naziva se [...]
1 4 5 6 7 8