Novo:

Articles by Hrvoje Petric

About Hrvoje Petric (80 Articles)
Rođen 1972. u Koprivnici. Završio studij geografije i povijesti u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposlen od 2001. Stručno se usavršavao u Sjedinjenim Američkim Državama, Sloveniji, Mađarskoj, Austriji, Njemačkoj i Izraelu. Doktorirao 2008. u Zagrebu. Sudjelovao na brojnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Autor je brojnih radova. Za svoj je rad nagrađivan. Predsjednik je Društva za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju. Urednik je znanstvenih časopisa «Ekonomska i ekohistorija» i „Podravina“. Izvodi nastavu na preddiplomskom i diplomskom studiju povijesti iz predmeta: Ekohistorija, Ekonomska historija, Hasburška Monarhija: imperijalna baština te Europske regije i hrvatska povijest ranoga novog vijeka.

Toma Erdody

11/04/2008

Erdődy, grof Toma, hrvatsko-slavonsko-dalmatinski ban (?, 1558. – Krapina, 17. I. 1624.). Banom postaje 1583., zauzeo i spalio Kostajnicu 1584., pobijedio Osmanlije kod Ivanića 1586., zauzeo utvrdu Moslavina [...]

Narodna starina

11/04/2008

Narodna starina, časopis za povijest kulture i etnografiju Južnih Slavena. Časopis izlazio od 1922. do 1935. (često se događalo da su neki brojevi tiskani kasnije, a sv. 9, 12, 13, 15 nisu objavljeni). Edicija [...]

Emilij Laszowski

11/04/2008

Emilij Laszowski (Brlog kraj Ozlja, 01.IV.1868.-Zagreb, 28.XI.1949.) Hrvatski povjesničar i arhivist, kulturni i javni djelatnik. Pučku školu i gimnaziju polazio privatno, a maturirao u Zagrebu. Kao gimnazijalac [...]

Hrvoje Matković

11/04/2008

Hrvoje Matković (Šibenik, 12.X.1923.). Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Šibeniku. Diplomirao povijest 1947., doktorirao 1971. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radio na gimnaziji u [...]

Hrvatski narodni preporod u Dalmaciji i Istri

11/04/2008

U Dalmaciji i Istri se hrvatsko građanstvo sukobljavalo s jačim talijanskim građanstvom koje je te pokrajine nastojalo talijanizirati. Hrvatski narodni preporod tijekom prve polovice 19. stoljeća imao je odjeka [...]

Družba Sv. Ćirila i Metoda za Istru

11/04/2008

Družba Sv. Ćirila i Metoda za Istru je hrvatska kulturno-prosvjetna udruga za podizanje i uzdržavanje hrvatskih škola u Istri. Osnovana je 1893. u Puli, a od 1895. sjedište  Družbe je bilo u Opatiji. Družba [...]

Eszterházy opisuje Novi Zrin

08/04/2008

Opis Novog Zrina koji je napisao Pavao Eszterházy u znamenitom djelu Mars Hungaricus: Prostor nekadašnje utvrde na mjestu gdje je kasnije izgrađen Novi Zrin: “ležao je u ruševinama, sve dok konačno [...]

Čelebija opisuje Novi Zrin

08/04/2008

Osmanski putopisac Evlija Čelebija o Novom Zrinu: “Na obali rijeke Mure, na šumovitom i sjenovitom rukavcu, nalazi se drvena utvrda slična Kaniži. Istina je da ju je kleti neprijatelj oblikovao utvrdu [...]
1 2 3 4 5 8