Novo:

Articles by Antun Novak

About Antun Novak (1 Articles)
Umirovljeni profesionalni vatrogasac, vatrogasni inspektor. Autor je brojnih članaka i knjiga o povijesti vatrogastva.

Povijest vatrogastva u Međimurju

05/02/2012

Vatrogastvo kao stručni, humani, najorganiziraniji i najbrojčaniji dio sustava obrane od požara u Međimurju kontinuirano djeluje od 1875. godine te spada među prvih stotinu hrvatskih i tisuću europskih [...]