Novo:

Andrija Štampar

Akademik Andrija Štampar, sveučilišni profesor, liječnik. Rođen je u Drenovcu kod Slavonskog Broda, 1. rujna 1888. godine. Pučku školu završio u rodnom mjestu, a gimnaziju u Vinkovcima 1906. Medicinu studira u Beču gdje je doktorirao 1911. godine. U početku svog službovanja radi kao liječnik opće prakse u Novoj Gradiški. Od 1919. radi u Ministarstvu narodnog zdravlja u Beogradu. Prvih godina rada u jugoslavenskom vladinom ministarstvu bavi se više teorijsko - organizacijskim radom, a zatim je sustavno izgrađivao zdravstvene ustanove u staroj Jugoslaviji. Zbog neslaganja sa diktaturom kralja  Aleksandra Karađorđevića, 1931. godine je prisilno umirovljen. Tada se dr. Andrija Štampar vraća u Zagreb, gdje je izabran za profesora Medicinskog fakulteta, na Katedri higijene i socijalne medicine. Kako mu vlasti nisu dozvoljavale rad u zemlji, Štampar kreće u inozemstvo i od 1933. do1936. nalazi se u Kini gdje radi kao stručni savjetnik kineske vlade. Vrativši se u Evropu, proučava organizaciju škole narodnog zdravlja, a svoje ideje o higijeni sela iznosi na međunarodnoj konferenciji (1936/37).

Andrija Štampar

Andrija Štampar

Godine 1938. boravi u SAD-u kao gost-profesor na sveučilištima Harvard, Yale i Kalifornija. Kad mu je 1939. godine potvrđen izbor za profesora na Medicinskom fakultetu u Zagrebu vraća se u zemlju. Drugi svjetski rat je proveo u internaciji u Grazu. Po oslobođenju je ponovo profesor na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, te direktor Škole Narodnog zdravlja u Zagrebu. Godine 1952. do 1957. je dekan Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Nastoji izboriti što veća učešća praktične nastave u pripremanju mladih liječnika. Njegovim nastojanjem osnovana je, pod okriljem Medicinskog fakulteta u Zagrebu, Viša škola za medicinske sestre.

Bio je  redoviti član i predsjednik JAZU-a, te predsjedavajući na Prvoj svjetskoj zdravstvenoj skupštini u Ženevi 1948. Godine 1955. dobio je međunarodno priznanje Leon Bernard za zasluge na polju socijalne medicine.

Poznata djela su mu: «Deset godina unapređivanja narodnog zdravlja» (1934.), «Izvještaj o javnom zdravlju u Kini» (1936. Ženeva) «U borbi za narodno zdravlje» (1966.) i druga.

Umro je 26. lipnja 1958. godine u Zagrebu.

Andrija Štampar sa ženom

Andrija Štampar sa suprugom

Štampar u Kini

Štampar u Kini

Štampar

Štampar

Štampar

Štampar

Selskar M. Gunn, Lelland W. Mitchell i Andrija Štampar 1926.

Selskar M. Gunn, Lelland W. Mitchell i Andrija Štampar 1926.

Štampar s predstavnicima Rockefellerove Fondacije 1927.

Štampar s predstavnicima Rockefellerove Fondacije 1927.

About Josip Šarčević (166 Articles)
Rođen je 1949. godine u Bošnjacima. U rodnom mjestu je završio osnovnu školu i zatim gimnaziju u Županji. 1973. godine diplomirao je povijest i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1974. godine radio je na Gimnaziji Matije Antuna Reljkovića u Vinkovcima. Bio je sudionik Domovinskog rata. Posljednjih godina bavio se snimanjem video uradaka, pisanjem i kreiranjem online sadržaja za podučavanje povijesti. Nakon duge i teške bolesti preminuio je 28. prosinca 2009. godine.
Contact: Website

Ostavite komentar. HPP ne odgovara za izreceno misljenje komentatora. Zabranjeno je vrijedanje, psovanje i klevetanje.

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.