archivespomenica vinkovacke gimnazije

Biografije

Josip Benaković

Josip Benaković, klasični filolog, prevodilac. Rodio se u Štitaru  1856. Pučku školu završio u Županji, gimnaziju u Vinkovcima  1877. godine. ...
Biografije

Katica Čorkalo Jemrić

Dr.sc. Katica Čorkalo Jemrić, književna povjesničarka, književnica, znanstvena  savjetnica. Rođena je  u Rokovcima 11. listopada 1936. Tu je završila osnovnu školu,...