Najave

Poziv za predlaganje kandidata za nagrade na području historiografije za 2014. godinu

1.59Kviews

Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti i Društvo za hrvatsku povjesnicu, krovne udruge hrvatskih povjesničara i povjesničarki, želeći nagraditi rad istaknutih pojedinaca na području historiografije, ustanovili su sljedeće nagrade:

Nagrada „Ivan Lučić“ za životno djelo

dodjeljuje se za poseban doprinos pružen razvoju historijske znanosti tijekom dugogodišnjeg znanstvenog i nastavnog rada

Nagrada „Mirjana Gross“ za knjigu

– dodjeljuje se za najbolju knjigu objavljenu u prethodnoj godini (2014.)

Nagrada „Vjekoslav Klaić“ za popularizaciju

– dodjeljuje se za doprinos popularizaciji povijesne znanosti preko knjiga, u medijima, novinama, televiziji, radiju i/ili internetskim portalima, za važne prezentacije povijesnih tema u muzejima i dr.

Nagrada „Ferdo Šišić“ za najbolji diplomski/magistarski rad

– dodjeljuje se studentici/studentu diplomskog studija povijesti za najbolji diplomski/magistarski rad obranjen u prethodnoj godini (2014.)

Nagrada „Jaroslav Šidak“ inozemnom povjesničaru/povjesničarki

– dodjeljuje se povjesničarki/povjesničaru iz inozemstva za autorsku knjigu ili značajan doprinos istraživanjima i predavanjima o hrvatskoj povijesti u inozemstvu

Prijave/prijedloge za nagrade mogu izvršiti povijesni odsjeci/odjeli, istraživački centri HAZU, javni instituti i druge ustanove, udruge, izdavačka poduzeća, kao i pojedinci.

Prijava/prijedlog se podnosi u razdoblju od 1. do 31. siječnja 2015. te mora sadržavati:

  • podatke o predloženiku (životopis i podrobno obrazloženje)
  • podatak o vrsti nagrade za koju se nekoga predlaže
  • tri primjerka rada za koji se predlaže dodjela nagrade (za nagrade pod br. 2 i 4 obvezno, za ostale nagrade opcionalno; može se dostaviti i pdf rada)
  • podatke o predlagatelju i potpis ovlaštene osobe predlagatelja, odnosno predlagatelja.

Prijava/prijedlog se šalje na adresu:
Odbor za dodjelu nagrada na području historiografije
(prof. dr. Damir Agičić / prof. dr. Željko Holjevac)
Filozofski fakultet, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
i mailom: dagicic@ffzg.hr; zholjeva@ffzg.hr

prof. dr. sc. Damir Agičić
predsjednik Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti

prof. dr. sc. Željko Holjevac
predsjednik Društva za hrvatsku povjesnicu

HPP
Hrvatski povijesni portal je elektronički časopis za sve ljubitelje povijest.