Povijest religija

Židovi Jamajke

1.9Kviews

Autohtoni žitelji Jamajke bili su Tainosi.  Godine 1494. na otok je stigao prvi Židov. Bio je to Luis de Torres, marano, koji je bio prevoditelj Kristoferu Kolumbu. Danas se Židovi smatraju prvim stalnim doseljenicima Jamajke. Tijekom pet stoljeća igrali su vitalnu i dominantnu ulogu u društvenom, ekonomskom i političkom razvoju zemlje. U dugoj povijesti Dijaspore, priča Židova Jamajke posebno je i fascinantno poglavlje.

Od godine 1830. kada su ukinuti zadnji diskriminirajući zakoni protiv jamajčanske židovske zajednice, Židovi Jamajke bili su integrirani u multietničko društvo ovog otoka i predstavljali su cijenjenu, uspješnu i društveno aktivnu zajednicu.

Jamajka je bila španjolska kolonija od Kolumbovog dolaska do britanskog osvajanja iz 1655. godine. Veliki broj portugalskih Židova naselio se na Jamajci tijekom španjolske kolonizacije. Prvi brod s portugalsko-španjolskim Židovima pristao je na Jamajku 1530. godine.  Doseljenici su se naselili u gradu zvanom Spanish Town, koji je prije toga bio poznat kao St. Jago de la Vega i koji je u to vrijeme bio jedini organizirani grad. Mnogi Židovi koji su došli na Jamajku bili su tzv. Conversosi koji su pobjegli iz Europe kako bi mogli otvoreno prakticirati judaizam. Kako bi prikrili svoj identitet nazivali su se Portugals. Na Jamajci su nastavili potajno prakticirati svoju vjeru u kućama.

Kada su 1655. godine Britanci osvojili otok, marranosi su ih objeručke prihvatili jer su do tada živjeli u strahu da će Inkvizicija otkriti njihov stvarni identitet. Glavni navigator koji je doveo engleske brodove do luke bio je marrano iz Nevisa, a dva Jamajčana koja su pregovarala uvjete predaje i koji su potpisali mirovni sporazum također su bili marranosi. Prema ovom sporazumu svi Španjolci bili su protjerani, a svim Portugalcima bilo je dozvoljeno ostati. Čim je britanska zastava bila podignuta, Portugalci su počeli prakticirati svoju vjeru otvoreno. Ubrzo su im se pridružili Židovi iz Brazila, Surinama, Curaçaa, Barbadosa, Holandije i Engleske.

Englezi, kojima je bio cilj sudjelovati u profitabilnim trgovačkim poslovima dali su im englesko državljanstvo kao podstrek u naseljavanju. Windsorskim proglasom iz prosinca 1661. godine, odlučeno je da će djeca rođena na Jamacji biti slobodni državljani Engleske te da će uživati ista prava i privilegije kao i podanici krune rođeni u Engleskoj.

Unatoč odredbama kralja Charlesa II, u praksi je situacija na otoku udaljenom 3000 milja bila drugačija. Ubrzo nakon što su Španjolci napustili otok, Jamajka se našla pod kontrolom trgovaca i plantažera koji su odlučili ignorirati odredbu iz Windsora i isključili su Židove i oslobođeno crnačko stanovništvo iz glasa u vladi.

Židovsko preživljavanje na otoku zahtjevalo je prilagodbu. Pronašavši utočište na otoku na kojemu su mogli otvoreno prakticirati svoju vjeru i gdje su se mogli slobodno priključiti poslovnoj zajednici, Židovi su odlučiti ne izazivati daljnje antagonizme zahttijevanjem političkih prava. Kao trgovci i plantažeri bili su uspješni, no i dalje su bili društveno prezreni te je njihov uspjeh dodatno osnaživao antisemitizam.

Aristokracija je odlučila da Židovi neće imati pravo glasa i da ne mogu biti zastupljeni u javnoj službi, ali mogu plaćati porez. Godine 1700., židovska zajednica od samo 80 članova plaćala je glavninu poreza na otoku. Do sredine 18. stoljeća diskriminatorni porezi bili su ukinuti i članovi židovske zajednice bili su sigurni, tražeći istodobno ukidanje stigme građana drugog reda. Godine 1750. tražili su od skupštine ista prava i privilegije koja uživaju i drugi podanici krune. Kršćanska zajednica, koja se osjetila politički ugroženom uzvratila je s nizom peticija prijeteći da će, ukoliko se Židovima omogući politička moć, započeti sveti rat. Proteklo je još 80 godina dok se aristokracija nije ujedinila sa Židovima na rasnoj osnovi.

Početkom 1880-ih, javno mnijenje u Engleskog počelo se zalagati za ukidanje ropstva. Godine 1807. ukinuta je trgovina robljem. Vladajuća klasa na Jamajci bila je u panici. Godine 1826. Jamajka je Židovima dala ista prava koja su imali i bijeli kršćani, no Kruna je odbila odobriti zakon sve dok Jamajka i crncima ne zagarantira ista prava što se formalno dogodilo u veljači 1830. godine. Godinu dana nakon toga kralj je odobrio židovski zakon (Jewish Bill).

Početkom 20. stoljeća židovska zajednica Jamajke imala je 1487 članova. Danas ih je oko 200. Jamajka, negdašnje utočište za Židove koji su tražili vjersku slobodu i povoljne ekonomske prilike, kasnije je bila zamijenjena većim i bogatijim zemljama, osobito Sjedinjenim Američkim Državama.

Premda je današnja židovska zajednica Jamajke najmanja, vrlo je ujedinjena. Razlike između sefarske i aškenaske kongregacije pomirene su 1921. godine kada su se sinagoge ujedinile u Kingstonu pod nazivom United Congregation of Israelites. Sinagoga Shaare Shalom jedina je sinagoga na otoku.

Prema riječima Eda Kritzlera, Židovi su bili dobri za Jamajku, jednako kao što je Jamajka bila dobra prema njima. ”Out of Many, One People” je jamajčanski nacionalni motto koji od 1830. godine uključuje i svoju židovsku zajednicu.

Temeljeno na knjizi Eda Kritzlera ”Jewish Pirates of the Carribean” (New York, Doubleday, 2008).

Leave a Response

Gabi Abramac
Lingvistica i stručnjakinja za međunarodne odnose. Doktorirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu iz područja sociolingvistike, radom o jeziku i identitetu hasidskih zajednica u Brooklynu. Stručna usavršavanja iz područja međunarodnih odnosa završila je u New Yorku i Washingtonu. U Jeruzalemu je pohađala međunarodni program Yad Vashem instituta. Radila je za organizacije UN, OSCE i World Learning. U Zagrebu vodi školu stranih jezika Sokrat i osnivač je jedinog centra za učenje jidiša u ovom dijelu Europe. Autorica je knjige ”Dos heylike yidish vort” i brojnih drugih članaka o židovskim zajednicama i jezicima u dijaspori. Redovito organizira predavanja iz područja židovske povijesti, jezika i kulture, te gostuje u televizijskim i radijskim emisijama.