Biografije

Nikola Tesla – čovjek koji je vidio budućnost

11.5Kviews

Nikola Tesla rođen je u noći s 9. na 10.srpnja 1856. godine u podvelebitskom selu nedaleko od Gospića- Smiljanu. Teslin otac Milutin bio je pravoslavni svećenik, a majka Georgina (Đuka) domaćica, ali vrlo inteligentna žena.

Školovanje započinje u Smiljanu. Već kao dječak Tesla je volio igračke tehničkog sadržaja. Tako je na potoku Vagancu izradio malo mlinsko kolo s kojim se igrao. Napravio je zračnu pušku od šuplje bazgovine, rastavio je mehanizam sata svojeg djeda ali ga više nije mogao sastaviti. Nakon završenog prvog razreda obitelj seli u Gospić gdje je Nikola završio osnovnu školu. Njegovoj znatiželji nije bilo kraja, tako je jednom da isproba padobran,skočio s otvorenim kišobranom s krova kuće. Naravno kišobran se potrgao, a Nikola tjednima oporavljao od zadobivenih ozljeda. Školovanje nastavlja u Rakovcu, gdje se i danas nalazi sadašnja Gimnazija Karlovac koju je Nikola Tesla pohađao.

 

Grmi negdje nad Likom
I dječak jedan oluju sluša
I kreće u svijet za vidikom
Veliko srce, čista duša.
Kako uzeti snagu gromu
Prometeju se misao budi.
Kako pomoći svome domu
I svuda gdje su ljudi!

Nakon što je 1873. godine maturirao vraća se roditeljima u Gospić, gdje je obolio od kolere. Otac ga šalje na studij tehnike u Graz na Visoku tehničku školu, no ne uspijeva završiti drugu godinu studija te se odaje kartanju i kockanju. Pokušava upisati studij u Pragu, ali mu ni to ne uspijeva. Kada je val telefonije stigao u Europu Tesla odlazi u Budimpeštu i sudjeluje u izgradnji prve telefonske centrale. Tom je prilikom izumio pojačalo glasa. U šetnji s prijateljem Sigetijem prilikom recitiraja Goetheova Fausta dobio je ideju o okretnom magnetskom polju. U pijesku je štapom crtao dijagrame i odjednom mu je bio potpuno jasan princip rada izmjeničnog elektromotora. U nadi da će ostvariti svoju zamisao, tj. konstruirati motor s unutranjim izgaranjem Nikola Tesla odlazi u Pariz i počinje raditi u tvrtki Continental Edison Company koja se bavila istosmjernom strujom. Nakon toga odlazi u Strassbourg gdje uređuje automatske regulatore rasvjete i izrađuje prvi elektromotor bez komutatora. Nakon neuspješnih nastojanja da prikupi sredstva za ostvarenje svojeg najvećeg izuma Tesla 1884. godine odlazi u SAD gdje se zapošljava u tvornici Edison Machine Works.

Tesla je bio veliki zagovornik izmjenične struje, dok je Edison zagovarao istosmjernu struju. Taj period u povijesti poznat je kao „Rat struja“. Od Morgana dobiva 150 tisuća dolara za izgradnju svjetskog sustava emitiranja radiosignala, te počinje izgradanja radiopostaje na Long Islandu kojom je Tesla želio ostvariti bezični prijenos energije. Zbog nedostatka novaca obustavljeni su svi radovi na projektu. Međutim Tesla je i dalje bio inovativan, motiviran, i mnogobrojna otkrića, izumi i konstrukcije su se nizale. Izgrađena je hidroelektrana na Niagari zahvaljujući višefaznom sustavu. Uvidjevši veliku važnost izmjenične struje lord Kelvin je izjavio : „Tesla je pridonio znanosti o elektricitetu nego nijedan čovjek prije njega.“

Tesla je umro 7. siječnja 1943. godine u hotelskoj sobi u New Yorku potpuno sam. Njegova se urna čuva u Muzeju Nikole Tesle u Beogradu.

Poseban odnos i ljubav imao je s jednom golubicom s kojom je komunicirao na poseban način.

„Taj golub je bio radost moga života, volio sam je kao što muškarac voli ženu. Ako sam joj bio potreban, ništa drugo nije bilo važno. Dok sam nju imao , imao sam i svoj životni cilj. Trebalo je samo da pomislim na nju, da je pozovem i ona bi doletjela. Ja sam nju razumio i ona je razumjela mene, govorio je Tesla.„

Ne postoji ni najmanja sumnja da je Nikola Tesla bio znanstvenik, fizičar, izumitelj, elektroinžinjer, strojarski tehničar i futurist. Poznato je da se nalazi među 100 najutjecajnijih ljudi u posljednjih 1000 godina.

NAJVAŽNIJI IZUMI NIKOLE TESLE

 • izmjenična struja
 • generatori izmjenične struje
 • višefazni sustav struja
 • okretno magnetsko polje
 • indukcijski motor
 • raspodjela i prijenos električne energije
 • Teslino jaje
 • Teslin transformator
 • bežićni prijenos energije
 • daljinska radijska kontrola vozila
 • prijenos sile na daljinu
 • robot
 • radio
 • Teslina zavojnica
 • dvostruka zavojnica
 • Teslin oscilator
 • struja visoke frekvencije i visokog napona
 • blješteće cijevi
 • sustav svjetljećeg luka
 • Teslina turbina
 • Teslina turbina bez lopatica
 • zemaljski stacionarni valovi
 • daljinska geodinamika
 • X-zrake

Tesla je mnogo pridonio u otkrivanju i razumijevanju niza osnovnih pojmova i koncepata u fizici, međutim drugim znanstvenicima su pripisane zasluge za ta okrića:

 • Teslini radovi o elektronu 1891.god., kasnije se otkriće elektrona pripisuje J.J.Thomsonu, 1897.god.
 • Teslina ideja o elektronskom mikroskopu 1903.god., konstrukcija elektronskog mikroskopa pripada E.Ruski, 1931.- 33.god.
 • Teslino istraživanje X- zraka 1894.god., otkriće X-zraka pripada W.C.Röntgenu, 1895.god.
 • Tesline ideje o akceleratoru snopa nabijenih čestica 1891.god., konstrukcija ciklotrona E.O.Lawrence 1932.god., a linearnog akceleratora J.D.Cockroft i E.T.S.Walton, 1932.god.
 • Teslino predviđanje kozmičkih zraka 1897.god, za okriće kozmičkih zraka zaslužan je V.Hess, 1912.god.
 • Koncept radara 1903.god, kasnije konstrukcija radara 1934.- 40.god.
 • Teslinaa ideja o induciranoj radioaktivnosti 1899.god., za eksperimentalno otkriće radioaktivnosti zaslužni su J.F.Joliot i I.Curie, 1934.god.
 • Teslino ostvarenje prijenosa radio signala 1898.god, otkriće radia pripisujemo G.Marconiju, 1901.god.
 • Teslina ideja o laseru 1893.god., za konstrukciju lasera zaslužni su C.Townes, N.Basov i A.Prochorov, 1953.- 57.god.

Literatura

Marina Trstenjak Petran
Radi kao nastavnik fizike, elektronike i biofizike u Srednjoj školi Čakovec. Osobito je zainteresirana za polularizaciju prirodnih znanosti od najranije dobi, raznim radionicama.