Novosti

Godišnja izborna skupština i seminar za nastavnike povijesti

5. gimnazija zagreb
2.88Kviews

U Zagrebu je održana godišnja izborna skupština Hrvatske udruge nastavnika povijesti i seminar za nastavnike. Skupština i seminar održani su prostorijama V. gimnazije u Klaićevoj 1, gdje je i sjedište udruge. Skupštini i seminaru prisustvovali su nastavnici povijesti članovi udruge, metodičari i profesori povijesti s Filozofskog fakulteta, urednici za povijest, voditelji županijskih aktiva, predstavnici europskih udruga nastavnika povijesti uključenih u projekt i predstavnici EUROCLIO-a , ukupno oko pedeset prisutnih.

Skupština i seminar imale su za cilj: predstavljanje dosadašnjeg rada HUNP-a, izbor novog vodstva udruge, prihvaćanje etičkog kodeksa udruge, predstavljanje rada EUROCLIO-a, stručno usavršavanje nastavnika kroz radionice, intenziviranje rada udruge i aktivnije participiranje udruge u svim segmentima školstva vezanim uz nastavu povijesti.

Dosadašnja predsjednica HUNP-a  Karolina Ujaković u svom je pozdravnom govoru izložila prošlogodišnje i tekuće aktivnosti udruge, obrazložila potrebu izbora novog vodstva te predstavila voditelje radionica u kojima su se nastavnici mogli stručno usavršavati i najavila plenarnu sjednicu sa temom Osvrt na Državnu maturu iz povijesti i ostale aktivnosti tijekom skupštine i seminara.

Izvršna direktorica EUROCLIO-a  Joke van der Leuw – Roord, održala je predavanje pod nazivom Beyond the Nation, Trans – national histories, kroz koje je predstavila sve aktivnosti EUROCLIO-a vezane uz nastavu povijesti u Europi. EROCLIO djeluje u 48 zemalja i surađuje sa 60organizacija nastavnika povijesti, ali ne samo u Europi već i izvan nje. Najavila je i zanimljivu konferenciju u Bristolu 2008., pod naslovom Exploring Indentity, Diversity and Values Trough History Teaching. Detaljnije informacije mogu se naći na web stranici www.euroclio.eu. Predstavila je i tekuće projekte i rezultate rada u njima među kojima je projekt History in Action  koji se radi od 2003., čiji je cilj poboljšanje kvalitete nastave povijesti u kojem sudjeluje i Hrvatska udruga nastavnika povijesti. Sve što je ostvareno u projektu, može se naći na web stranici www.cliohip.com.

Nakon toga uslijedila je izborna skupština HUNP-a na kojoj je izabrano novo vodstvo. Novi predsjednik udruge je Ivan Dukić, dopredsjednik Tvrtko Božić, a tajnik Darko Benčić, nastavnici povijesti, dugogodišnji aktivni članovi udruge i svima nama poznati po svom predanom radu i zalaganju. Programske koncepcije rada novog vodstva izložio je predsjednik Ivan Dukić, one proizlaze iz dosadašnjih aktivnosti udruge, uz naglašavanje potrebe intenziviranje rada udruge i većeg angažmana udruge i struke na pitanjima nastave povijesti u Hrvatskoj. Vodstvo i članovi složili su se da je udruga na neki način isključena iz oblikovanja, razmatranja i osmišljavanja promjena koje se događaju u obrazovanju, posebice u nastavi povijesti. Kao profesionalna, nevladina udruga nastavnika povijesti smatramo da bismo najviše trebali participirati u promjenama i kreiranju obrazovanja,  osobito onih dijelova koji se odnose na nastavu povijesti na svim razinama, posebice kao pomoć Ministarstvu znanosti, odgoja i obrazovanja i sporta, Agenciji za odgoj i obrazovanje,  Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja,  i svim institucijama i povjerenstvima koja se bave nastavom povijesti. Djelovanje i rad udruge trebalo bi i intenzivirati na županijskim aktivima nastavnika povijesti, seminarima za nastavnike povijesti u organizaciji izdavačkih kuća i svim drugim razinama iz kojih je do sada udruga bila isključivana.

Tijekom seminara održane su radionice  kroz koje su predstavljeni materijali i suvremeni metodički pristupi proizašli iz projekta u koji je uključena udruga. Članovi HUNP-a uključeni u projekt  EUROCLIO/ Marta project History in Action, Preparing  for the Future, Common approaches for Bosnia and Herzegovina, Croatia and Serbia, ujedno su i autori metodičkog priručnika za razdoblje od 1945.-1990.

Radionice se bile izuzetno kvalitetne; pokazale su nastavnicima suvremene strategije upotrebljive u nastavi povijesti, korisne i upotrebljive izvore za rad u nastavi i mogućnosti multiperspektivnog pristupa nastavi. Raznolikost, velik broj slikovnih i pisanih izvora i suvremeni metodički pristup rezultat su dugotrajnog i sustavnog rada članova HUNP-a u projektu. Nastavnici su dobili još uvijek radnu verziju priručnika.

Na plenarnoj sjednici raspravljalo se i o Državnoj maturi i ispitnom katalogu za povijest. Denis Detling je priredio kratak osvrt na katalog. U raspravi su sudjelovali članovi povjerenstava za povijest, koji su izradili katalog. Zamjera se ispitivanje činjenica i pamćenja, a ne viših razina znanja, vještina i kompetencija  koje se navode u ispitnom katalogu. Navedeni ciljevi ispita iz povijesti i obrazovni ishodi uglavnom su u neskladu sa razinama kognitivnih procesa koji se ispituju pitanjima zatvorenog tipa. Povjerenstvo koje je izradilo katalog bilo je vezano uz stari nastavni plan i program iz devedesetih i rasterećenjem iz 2003. godine te nizom drugih limitirajućih čimbenika i zahtjeva od strane naručioca. Dogovoreno je da će udruga dati svoje mišljenje o katalogu pismenim putem, uz puno više argumenata i jasnije razmatranje ispitnog kataloga. Zanimljivo je da se prvi put od osnutka udruge traži i njeno mišljenje, ali nažalost na kraju – kada je posao već gotov. Povjerenstvo i udruga složili su se u jednom: kako će ovo vrednovanje zasigurno biti i vrednovanje rada nastavnika i njihovo rangiranje utemeljeno na zastarjelom nastavnom planu i programu, vraćanje faktografskoj nastavi i zastarjelim predavačkim metodama. Više o tome pročitajte na sljedećem linku: Prilog za javnu raspravu na temu ispitnih kataloga državne mature iz povijesti

Tijekom seminara nastavnici su potpisivali etički kodeks. Etički kodeks za nastavnike povijesti sagledan je kroz četiri dimenzije koje čine suvremeni didaktičko – metodički četverokut kurikuluma povijesti: odnos prema nastavi povijesti, odnos prema učenicima, odnos prema kolegama/kolegicama i odnos prema nastavnim sredstvima, a sve s ciljem osuvremenjivanja i profesionalizacije struke. Vjerujemo da će etički kodeks postati kodeks većine nastavnika povijesti u Hrvatskoj, a ne samo kodeks udruge, te kao takav i jedan od temelja za suvremeni kurikularni pristup nastavi povijesti.

Udruzi nastavnika možemo zaželjeti veću afirmaciju i participaciju u kreiranju obrazovanja u Hrvatskoj.

Suzana Pešorda
Suzana Pešorda profesorica je geografije i povijesti. Nakon završetka interdisciplinarnog studija geografije i povijesti u organizaciji Prirodoslovno-matematičkog fakulteta i Filozofskog fakulteta u Zagrebu, stječe diplomu profesora geografije i povijesti. Zaposlena je u Gimnaziji Sesvete, gdje već tridesetak godina predaje i jedan i drugi predmet. Posljednjih desetak godina radi i kao ispitni koordinator za državnu maturu. Objavila je niz stručnih metodičkih članaka vezanih uz nastavu Geografije i Povijesti. Radila je i kao urednica, autorica i recenzentica udžbenika i metodičkih priručnika. Sudjelovala je niz godina u radu Državnog povjerenstva za natjecanje iz povijesti. Radila je u Projektima na istraživanjima zadataka vezanim uz sadržajne analize zadataka iz Povijesti i Geografije koje je provodio Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Član je uredništva časopisa Povijest u nastavi.