Poučavanje povijesti

Priopćenje predsjednicima i članovima Županijskih povjerenstava za natjecanje iz povijesti

2.26Kviews

Poštovani predsjednici i članovi Županijskih povjerenstava,

Od završetka školskih natjecanja iz povijesti koja su održana 7. veljače 2012. godine do danas na adrese Državnog povjerenstva u Zagreb i Rijeku stižu mnogobrojna pitanja i zahtjevi vezani za regularnost i kvalitetu održanih školskih natjecanja od strane roditelja i učenika, ravnatelja škola i pojedinih članova Županijskih povjerenstava. Npr. iz Virovitičko-podravske županije pročelnica i predsjednica Županijskog povjerenstva traži od Državnog povjerenstva mišljenje i predlaže da ono ‘ proglasi natjecanja neregularnima u cijeloj Republici Hrvatskoj zbog činjenice da su testovi znanja s rješenjima dan ranije objavljeni na web stranici.

Molimo Vas da još jednom detaljno i ozbiljno proučite Katalog natjecanja iz povijesti učenica i učenika osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj (2011./2012.). Kao što piše u katalogu Državno povjerenstvo sastavlja Katalog pravila za sve razine natjecanja i sastavlja testove također za sve razine natjecanja. Testove za školsko natjecanje dužno je poslati u dogovorenom roku kontakt osobi u županiji. Županijsko povjerenstvo je odgovorno za kvalitetu i regularnost školskih natjecanja i isto tako je dužno brinuti se da testovi ostanu tajni. Državno povjerenstvo nema nikakve ovlasti propitivati regularnost i kvalitetu školskih natjecanja u bilo kojoj županiji, a ponajmanje istraživati jesu li i kako testovi prije natjecanja javno objavljeni. Također, Državno povjerenstvo nema ovlasti proglašavati bilo koje školsko natjecanje neregularnim, tu ovlast imaju Županijska povjerenstva. Ravnatelji, roditelji i učenici nezadovoljni tijekom i rezultatima školskih natjecanja imaju pravo žaliti se Županijskim povjerenstvima, a ona na svojim sastancima razmatraju žalbe i rješavaju problem te šalju pismene odgovore autorima podnesaka. Isto tako Županijska povjerenstva, nakon što pristigne dokumentacija sa školskih natjecanja, imaju pravo proglašavati samo u svojim županijama pojedina natjecanja u školama neregularnim.

Ove godine su vremenske nepogode uzrokovale probleme u mnogim županijama oko održavanja školskih natjecanja. Zbog izvanrednih problema Agencija za odgoj i obrazovanje je službeno poslala u Urede državne uprave dvije obavijesti u svezi natjecanja koje u ovom dopisu još jednom dajemo na znanje:

DOPIS 1. od 6. veljače 2012.

Cijenjeni kolege u Upravnim odjelima, cijenjeni tajnici natjecanja i smotri, u tijeku su školske razine natjecanja i smotri. Žao nam je što zbog vremenskih (ne)prilika svi učenici u pojedinim županijama (Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska) nisu u mogućnosti sudjelovati na školskoj razini natjecanja. Nažalost, nismo u mogućnosti odgoditi školsku razinu natjecanja, jer bi mijenjanje Vremenika objavljenog u listopadu 2011. stvorilo veće organizacijske poteškoće. Imamo i saznanja da se u nekim školama u spomenutim županijama natjecanja održavaju, jer su ravnatelji organizirali njihovu provedbu.
Preporuka je da se škole, gdje je to moguće, otvore za učenike koji žele pristupiti natjecanju. Predložit ćemo Upravnim odjelima u županijama moguće rješenje ovog problema i o tome ćemo sve uključene u provedbu natjecanja i smotri obavijestit kad završe školska natjecanja (16. 2. je zadnje natjecanje).

DOPIS 2. od 17. veljače 2012.

Cijenjeni, obavještavamo vas da je završena školska razina natjecanja i smotri i da je u većini županija sve proteklo prema planiranom. Prema informacijama kojima raspolažemo, zbog nepovoljnih vremenskih prilika, neki učenici u Sibensko-kninskoj, Splitsko-dalmatinskoj, Vukovarsko-srijemskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji nisu mogli pristupiti školskoj razini natjecanja i smotri. Nismo bili u mogućnosti odgađati provedbu natjecanja/smotri, jer bi mijenjanje Vremenika objavljenog u listopadu 2011. stvorilo veće organizacijske poteškoće u svim drugim županijama i onemogućilo održavanje županijske i državne razine . Da bismo, ipak, proveli izlučne razine i ujednačili sudjelovanje učenika na državnoj razni natjecanja/ smotri, predlažemo Upravnim odjelima u Šibensko-kninskoj, Splitsko-dalmatinskoj, Vukovarsko-srijemskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji da učenike koji su se prijavili za školsku razinu natjecanja pozovu, iznimno ove godine, na županijsku razinu prema broju koji im financijske mogućnosti dopuštaju.Učenici će pisati ispite koji su pripremljeni za županijsku razinu i njihov će se rezultat vrednovati prema uputama za provedbu županijske razine natjecanja. Napominjemo da su ispitna pitanja za natjecanja na školskoj razini, nakon provedbi natjecanja prema vremeniku, postala dostupna, postavljena na internetskim stranicama škola koje su se natjecale i zbog toga je neprimjereno njihovo korištenje. Zahvaljujemo svi školama i Upravnim odjelima koji su proveli školsku razinu natjecanja bez obzira na probleme.

Savjetujemo Županijska povjerenstva da nastale probleme rješavaju prema gore navedenoj preporuci. Dakle, ako je bilo neregularnosti ili propusta u školskom natjecanju, ili ako poništavate u potpunosti školska natjecanja u svojoj županiji, pozovite učenike pojedinih škola izravno na županijsko natjecanje jer jedino na taj način ih nećete oštetiti.

Što se tiče županijskih natjecanja koja slijede obavještavamo Vas da će predsjednici Županijskih povjerenstava dobiti testove mailom od predsjednika Državnog povjerenstva dana 7. ožujka u 6 sati ujutro, dakle četiri sata prije početka natjecanja, a ne 24 sata ranije. Razlog je objavljivanje testova za školsko natjecanje na web stranicama prije natjecanja s ciljem da se onemogući njihovo provođenje i diskreditira rad pojedinih Županijskih povjerenstava. Dakle, ovom mjerom Državno povjerenstvo će zaštititi rad Županijskih povjerenstava i onemogućiti zlonamjernim pojedincima da ih ponovo diskreditiraju. Molimo predsjednike i članove Županijskih povjerenstava da se dobro organiziraju za natjecanje 7. ožujka i budu na vrijeme u školama i pri računalu da bi mogli umnožiti testove za svoje natjecatelje.

Molimo Vas da dokumentacija o provedenom županijskom natjecanju bude uredna i u skladu sa zahtjevima u Katalogu. Pripremite dan prije tablice za procjenu projekata. Projekte procjenjuje povjerenstvo od 5 članova. Dakle tablice svih pet članova moraju biti dostavljene i svaki pojedinačni član mora ih potpisati. Također testove pregledava povjerenstvo od tri člana. Svi testovi moraju biti uredno pregledani i potpisani. Uz svaki test mora biti i koncept (radni papir s odgovorima prije njihova unosa u završnoj verziji u test). Dokumentaciju, prije nego se pošalje. Državnom povjerenstvu, treba tri puta pregledati jer nova pravila u Katalogu onemogućavaju pozivanje više od 15 natjecatelja po kategoriji na Državno natjecanje. Prije nego učenici počnu rješavati test neka predsjednik povjerenstva u razredu usmeno upozori učenike na sva pravila kojih se moraju pridržavati: objasnite im što znači koncept, prepisan odgovor s koncepta u test ne smije se korigirati, na marginama se ne smije pisati, mora se odmah pisati odgovore kemijskom olovkom, a ne običnom pa preko nje kemijskom, odgovori se pišu pisanim slovima, a ne štampanim i si. Državno povjerenstvo će detaljno pregledati svaki pristigli test i ako je učeniku dodijeljen broj bodova koji nije odgovarajući pravilima povjerenstvo će korigirati njegov konačan broj. Upozorite učenike prije natjecanja da to što su bili prvi u svojoj županiji ne mora značiti da će biti i pozvani na Državno natjecanje. Lista pozvanih bit će javno objavljena na stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje i na nju nema žalbe. Ona je konačna.

Predsjednik Državnog povjerenstva za natjecanje iz povijesti:
Dr. sc. Željko Holjevac

Marijana Marinović
Diplomirani arheolog i povjesničar, magistra znanosti, znanstveno polje povijest, diplomirala i magistrirala na Filozofskom fakultetu u Zadru. Autorica metodičkog priručnika za učitelje i nastavnike povijesti Nastava povijesti usmjerena prema ishodima učenja. Radi kao viša savjetnica za nastavu povijesti u Agenciji za odgoj i obrazovanje.