Tamara Mataija

Tamara Mataija

Profesorica povijesti umjetnosti i muzeolog. Radi u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka.