Vanja Goldberger

Vanja Goldberger

Diplomirao na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu. Radi u Hrvatskom saboru.