Ivan Vuk

Ivan Vuk

Magistar povijesti. Od 2012. doktorand je Poslijediplomskog doktorskog studija moderne i suvremene hrvatske povijesti u europskom i svjetskom kontekstu na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Područje njegova posebnog interesa je hrvatska povijest s kraja 19. i početka 20. stoljeća.