Dino Dupanović

Dino Dupanović

Magistrirao povijest na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Trenutno na doktorskom studiju novog vijeka.