Novo:

Znanstveni skup „Jezero Šoderica u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti“

Najava znanstvenog skupa

Povijesno društvo Koprivnica i Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju organiziraju znanstveni skup „Jezero Šoderica u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti“. Znanstveni skup će se održati u 20. studenog 2015. u hotelu Podravina u Koprivnici.

PROGRAM ZNANSTVENOG SKUPA:

Okupljanje sudionika (14,30-15,00)

Otvaranje znanstvenog skupa i pozdravni govori (15,00-15,15 sati)

15,15-16,15: Nastanak i razvoj te prometna povezanost jezera Šoderica
– Dr. sc. Dragutin Feletar (član suradnik HAZU), Eksploatacija šljunka i nastanak jezera Šoderica
– Dr. sc. Mira Kolar (umirovljena sveučilišna profesorica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu), Sjećanje na Šodericu 1938. do 1941. i 1949.-1952. godine
– Dr. sc. Željko Karaula (Bjelovar), „Bjelovarci“ na Šoderici
– Dr. sc. Petar Feletar (Prometni fakultet Sveučilišta u Zagrebu), Geografski položaj i prometna povezanost jezera Šoderica

Rasprava i stanka 16,15-16,45

16,45-17,45: Priroda i čovjek na prostoru Šoderice
– Dr. sc. Hrvoje Petrić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest), Meandriranje i regulacije rijeke Drave na prostoru oko današnjeg jezera Šoderica do druge polovice 19. stoljeća
– Robert Čimin (Muzej grada Koprivnice, doktorant na Filozofskom fakultetu u Zagrebu), Slučajni arheološki nalazi iz podravskih šljunčara kao indikatori odnosa čovjeka i prirode
– Ivan Zvijerac (Torčec), Prostor jezera Šoderice –višemilenijski svjedok ljudskog obitavanja i čuvar materijalne kulture
– Mr. sc. Krunoslav Arač (Hrvatske šume), Status ptica (Aves) i pojava stranih invazivnih vrsta (Reptilia:Emydidae, Malacostraca:Cambaridae) na jezeru Šoderica

Rasprava i stanka 17,45-18,00

18,00-19,15: Turizam i rekreacija u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti
– Marijan Špoljar (Muzej grada Koprivnica), Šoderica -Podravska rivijera
– Petar Fijačko (PMF Zagreb, Geografski odsjek – student diplomskog studija), Šoderica kao rekreacijsko odredište – rezultati anketnog istraživanja
– Ivan Sabolić (općina Legrad), Turizam na Šoderici: jučer, danas i izazovi za budućnost
– Dr. sc. Željko Krušelj (Sveučilište Sjever), Medijska slika „podravske rivijere“
– Dr. sc. Ivica Šute (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za povijest), Zagrebačka šoderica – povijest (novo)zagrebačkog jezera Bundek
-19.15-19,30 završna rasprava

Večera za referente
ZNANSTVENI SKUP SE ODRŽAVA UZ POTPORU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE I GRADA KOPRIVNICA

Koprivnica Šoderica 1970. godine

Koprivnica Šoderica 1970. godine

Hrvoje Petric
About Hrvoje Petric (88 Articles)
Rođen 1972. u Koprivnici. Završio studij geografije i povijesti u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu zaposlen od 2001. Stručno se usavršavao u Sjedinjenim Američkim Državama, Sloveniji, Mađarskoj, Austriji, Njemačkoj i Izraelu. Doktorirao 2008. u Zagrebu. Sudjelovao na brojnim znanstvenim skupovima u zemlji i inozemstvu. Autor je brojnih radova. Za svoj je rad nagrađivan. Predsjednik je Društva za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju. Urednik je znanstvenih časopisa «Ekonomska i ekohistorija» i „Podravina“. Izvodi nastavu na preddiplomskom i diplomskom studiju povijesti iz predmeta: Ekohistorija, Ekonomska historija, Hasburška Monarhija: imperijalna baština te Europske regije i hrvatska povijest ranoga novog vijeka.