Novo:

Zavičajna povijest – Brod nakon odlaska Turaka Osmanlija

Programirana nastava omogućuje da se nastava i učenje u velikoj mjeri individualizira. Donosimo mogućnost primjene programirane nastave u zavičajnoj povijesti. Obrađeno je razdoblje oslobađanja Broda od osmanlijske vlasti te prva desetljeća nakon toga.

Slavonski brod

Uvodna informacija:
Slavonija je pod turskom vlašću proživjela više od jednog i pol stoljeća kao jedna relativno mirna turska pokrajina duboko u europskom zaleđu. Porazom turske vojske pod Bečom 1683. počeo je veliki rat za oslobođenje hrvatsko – ugarskih zemalja.

Poslije 150 – godišnjeg mirnodobnog razvoja u sklopu Osmanskog Carstva s primarnom gospodarskom, prometnom i tranzitnom ulogom, dospio je početkom rata za oslobođenje Slavonije u središte ratnih zbivanja. Sukob dviju velikih sila u brodskom Posavlju odredio je sudbinu grada za sljedeća dva stoljeća. Odredi carske vojske oslobodili su i Brod u srpnju 1688.g.

Zadaci:
1. Podvuci točan odgovor!
Slavonija je pod osmanskom vlašću bila jedna mirna / nemirna pokrajina.

2. Dopuni rečenicu!
Veliki ili bečki rat započeo je 1683.g. porazom _________ vojske, a Brod je oslobođen ______ godine.

3. Pročitaj sljedeći odlomak i odgovori na pitanja!
“Prema izvještaju grofa Ivanovića tadašnji Brod bio je gotovo sasvim spaljen, a slično su prošla i mnoga okolna sela. Narod se iz tih sela razbježao po okolnim šumama, a one, koji su ostali u kućama, pobili su Turci.”

Kakve su bile posljedice ratovanja za brodski kraj?
Što je bilo s domaćim stanovništvom?

4. Pročitaj tekst i odgovori na pitanja!

Luka Ibrišimović

Luka Ibrišimović

Nakon povlačenja carske (austrijske) vojske iz Srbije 1690.g. Turci su ponovno osvojili skoro cijelu Slavoniju, a Brod su zauzeli 1691.g. Hrvatski seljaci su se tada, pod vodstvom požeškog franjevca Luke Ibrišimovića počeli dizati na protuturski ustanak.

Nakon turskog poraza kod Slankamena 1691.g. uslijedila je zadnja bitka za oslobođenje Slavonije. Ban Nikola Erdödy i general Hercog de Croy konačno su oslobodili 12. listopada 1691.g. Brod od Turaka. Tako se, nakon gotovo jednog i pol stoljeća, Brod riješio Turaka i započeo novu etapu u svojoj povijesti.

Carska vojska, koja je čitavu zimu provela u Slavoniji, ponašala se prema domorodnom stanovništvu kao prema neprijateljskom narodu. Stalno je slavonskim seljacima otimala sve do čega je došla. U međuvremenu je car Leopold upućivao narodu Slavonije umirujuće obznane kako će svi doskora živjeti mirno i uživati u punoj slobodi. Kako je to bilo u velikoj opreci s onim što se zbivalo u stvarnosti, napisao je fra Luka Ibrišimović pismo zagrebačkom nadbiskupu u kojem ga je obavijestio o činjeničnom stanju. “Mi ovdje živimo u strašnoj pogibelji – kaže Ibrišimović u tome pismu – neprijatelj se u sve većem broju skuplja u Gradiški, pak se čuje da svim silama o tom radi, da carsku vojsku odavle potjera. Doista ako dođe, maknut će je odavle, jer carska vojska ne radi da sačuva, već da raspe kršćanski svijet. U toliko je rasuto već ovo kršćanstvo ne imajući nikakvih sredstava za življenje, da mu ne preostaje, već da se ili Turcima preda, ili skapa od gladi.”

Kako su se zvale vojskovođe koji su konačno oslobodili Brod od Turaka?
Kako se carska habsburška vojska ponašala prema slavonskom stanovništvu?
Što ističe fra Luka Ibrišimović u svom pismu ostanju u Slavoniji?

5. Uz pomoć teksta odgovori na postavljena pitanja i zadatke!

Eugen Savojski

Eugen Savojski

Nakon odlaska turske vojske i muslimanskog stanovništva Brod je ostao gotovo pust. Poluprazni grad popunit će se Hrvatima iz Bosne koje je poslije pohoda na Sarajevo 1697.g. u Slavoniju preveo austrijski vojskovođa princ Eugen Savojski.

U ratnom vihoru bilo je izgubljeno na desetke tisuća ljudskih života; ostale su ruševine, zgarišta i neobrađena polja. Vladala je nestašica svega, mnoga sela i naselja u Slavoniji bila su potpuno uništena. U Slavoniji je 1696.g. bilo oko 40000 stanovnika, što je predstavljalo tek 20 % stanovništva Slavonije iz 1680.g. Doseljavanjem je vraćen život u mnoga uništena mjesta. Usprkos tome ostalo je dosta napuštenih sela, od kojih neka nikad nisu više obnovljena.

Sklapanjem mira u Srijemskim Karlovcima 1699.g. Sava postaje stalnom granicom (osim 1718. – 1739.) između Turske i Austrije. Godine 1702. organizira se slavonska Vojna krajina, a u njen sastav ulazi i brodsko Posavlje. Tako Brođani postaju graničari s brojnim i teškim vojnim i radnim obvezama.

Kakvo je bilo stanje na brodskom području i u Slavoniji nakon odlaska Turaka Osmanlija?
Dopuni rečenice!
Rijeka _______ je nakon mira u S. Karlovcima postala granica Habsburškog i Osmanskog Carstva. Ulaskom brodskog Posavlja u Vojnu krajinu Brođani postaju __________ .

Prouči sliku i pročitaj sljedeće tekstove!

Prvih nekoliko godina nakon oslobođenja od Turaka Brod je sporo napredovao. Počecima njegove obnove upravljao je franjevac Augustin Jarić, kojeg je princ Eugen Savojski imenovao prvim zapovjednikom Broda i njegove vojne posade. Na tvrđavi je izveo neophodne popravke i dogradnje. Upravo je glasoviti E. Savojski prije pohoda u Bosnu iz Broda, uvidio nužnost izgradnje nove brodske tvrđave zbog dotrajalosti stare.

Zaokruži točan odgovor!
6. Prvi zapovjednik Broda nakon oslobođenja od Turaka je bio franjevac:
a) Ivan Velikanović, b) Marijan Lanosović,
c) Marijan Jaić, d) Augustin Jarić.

7. Glasoviti vojskovođa, pobjednik u ratu s Osmanlijama, koji je uvidio nužnost izgradnje nove brodske tvrđave bio je:
a) Nikola Erdödy, b) Eugen Savojski,
c) Luka Ibrišimović, d) Hercog de Croy.

Brodska tvrđava je jedna od najljepših baroknih utvrda u Hrvatskoj. U području slavonske Vojne granice tvrđava Brod najveće je graditeljsko ostvarenje te, uz osječku i petrovaradinsku, jedan od najznačajnijih vojnih fortifikacija. Primjer Broda je važniji time što je jedan od rijetkih primjera gdje sama utvrda nije obuhvaćala i civilno naselje, nego je vojna utvrda sagrađena kraj naselja, razvijajući se zasebno, često potičući teškoće u suživotu grada i tvrđave.

8. Zaokruži DA ili NE!
Brodska tvrđava je obuhvaćala u svom prostornom razvoju i civilno naselje Brod. DA NE

9. Pokušaj zamisliti sebe u povijesnoj ulozi prvog zapovjednika Broda. Kako bi ti obnovio Brod nakon odlaska Turaka?

10. Pročitaj tekst i odgovori na pitanja!
Carska vojska, koja je čitavu zimu provela u Slavoniji, ponašala se prema domorodnom stanovništvu kao prema neprijateljskom narodu. Stalno je slavonskim seljacima otimala sve do čega je došla. U međuvremenu je car Leopold upućivao narodu Slavonije umirujuće obznane kako će svi doskora živjeti mirno i uživati u punoj slobodi. Kako je to bilo u velikoj opreci s onim što se zbivalo u stvarnosti, napisao je fra Luka Ibrišimović pismo zagrebačkom nadbiskupu u kojem ga je obavijestio o činjeničnom stanju. “Mi ovdje živimo u strašnoj pogibelji – kaže Ibrišimović u tome pismu – neprijatelj se u sve većem broju skuplja u Gradiški, pak se čuje da svim silama o tom radi, da carsku vojsku odavle potjera. Doista ako dođe, maknut će je odavle, jer carska vojska ne radi da sačuva, već da raspe kršćanski svijet. U toliko je rasuto već ovo kršćanstvo ne imajući nikakvih sredstava za življenje, da mu ne preostaje, već da se ili Turcima preda, ili skapa od gladi.”

Kako se carska habsburška vojska ponašala prema slavonskom stanovništvu?
Što ističe fra Luka Ibrišimović u svom pismu ostanju u Slavoniji?

11. a) Pročitaj sljedeći tekst!
Gornja brodska varoš obnavljala se provizorno, jer ovdašnje zemljište nije pogodovalo podizanju stalnog naselja. Srednja brodska varoš, gdje su Turci imali najljepše kuće obnavljala se najsporije. Donja brodska varoš obnavljala se uspješnije od Srednje. Kuće se više nisu gradile prema istočnjačkom uzoru, nego prema domaćim slavonskim mjerilima.
“Donja brodska varoš obnavljala se uspješnije od Srednje. Kuće se više nisu gradile prema istočnjačkom uzoru, već prema domaćim slavonskim mjerilima. Tako je novo lice Broda dobilo sasvim drugačiji izgled u odnosu na nekadašnje tursko naselje.”

b) Usporedi izgled i značenje Broda za turske vlasti i nakon odlaska Turaka prema sljedećim natuknicama!

Turski Brod Brod nakon Turaka
mahala varoši
nahija Tvrđava
kasaba Franjevački samostan

Novim zapovjednikom Broda i tvrđave postaje 1709.g. pukovnik Ivan Trenk, otac slavnog baruna Franje Trenka. Ivan Trenk je bio zaslužan za daljnji napredak Broda, i zalagao se da Brod dobije veliku i jaku tvrđavu. Brodsko stanovništvo tada počinje sve manje živjeti od poljoprivrede, a sve više od obrta i trgovine. Međutim ponekad je sama vojska predstavljala branu razvoja grada.

12. Dopuni rečenicu!
1709.g. novim zapovjednikom Broda i tvrđave postaje _________ _________, otac slavnog baruna ____________ ____________.

Povratna informacija!
1. mirna
2. turske (osmanlijske); 1688.
5. Sava
graničari
6. d)
7. b)
8. NE
12. Ivan Trenk, Franjo Trenk.

LITERATURA:

  • Kljajić J., Brodska utvrda “Vukovac” 1688. – 1722., Scrinia slavonica 3 (2003)
  • Rendić-Miočević I., Učenik – istražitelj prošlosti: novi smjerovi u nastavi povijesti, Zagreb 2000.
  • Kljajić J., Prilike u brodskom Posavlju od 1688.g. do sredine 18.stoljeća, Zbornik radova sa znanstvenog skupa o Slavonskom Brodu u povodu 750. obljetnice prvoga pisanog spomena imena Broda, Slavonski Brod, 2000.
  • Marković, M., Brod, kulturno – povijesna monografija, Matica hrvatska, Slavonski Brod, 1994.
  • Slukan-Altić, M., Povijesna kartografija, Kartografski izvori u povijesnim znanostima, Meridijani, Samobor 2003.
About Ivan Mikus (2 Articles)
Profesor povijesti i geografije u Srednjoj medicinskoj školi Slavonski brod.

Ostavite komentar. HPP ne odgovara za izreceno misljenje komentatora. Zabranjeno je vrijedanje, psovanje i klevetanje.

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.