Novo:

Video: Balada o Magellanu (crtić)

Crtic za nastavu u 6. razredu

Učenici šestih razreda osnovne škole u cjelini o geografskim otkrićima spominju Magellana kao prvog istraživača koji je oplovio svijet. Ovaj crtić na simpatičan način prikazuje njegovo putovanje i može poslužiti kao uvod u temu. Svakako učenicima više puta treba ponoviti hrvatski izgovor njegova prezimena jer rado upamte engleski sa crtića.

Balada o Magellanu Balada o Magellanu

HPP
About HPP (100 Articles)
Hrvatski povijesni portal je elektronički časopis za povijest i srodne znanosti pokrenut 2006. godine.
Contact: Website