Josip Bogner

Josip Bogner

Dr.sc. Josip Bogner, književni kritičar i povjesničar. Rodio se 6. veljače 1906. u Vinkovcima gdje završava pučku školu i gimnaziju 1924. godine. Studirao je filozofiju i književnost u Zagrebu, završio 1928. a sljedeće godine doktorirao. Potom u Parizu studira francusku književnost i kritiku, vraća se u zemlju te radi kao gimnazijski profesor u Varaždinu, Čupriji i Vinkovcima 1932./33. U književnost ulazi pjesmama, onda književnim kritičkim studijama. Bio je velika nada hrvatske književne kritike. S onim što je napisao za svoga kratkog, tridesetogodišnjeg, ali radom bogatog života stao je uz bok jednom Matošu na polju književne kritike. Solidno filozofski obrazovan, sa smislom za estetiku, ogromnom znanstvenom erudicijom, te poznavanjem više svjetskih jezika i književnosti, nastojao je našu književnost znanstveno obrazložiti otkrivajući njene vrijednosti, izvore i ljepotu. Uvijek je naglašavao da svakom piscu treba pojedinačno pristupiti, otkrivajući sredinu u kojoj živi, o kojoj piše, vrijeme djelovanja i samog pisca. Za Bognera je književnost magija jezika.

Vise ›

Kljucne rijeci: ,
Objavljeno u: Hrvatske ličnosti

Otto Liman von Sanders

Otto Liman von Sanders

Otto Viktor Karl Liman von Sanders bio je njemački general koji je vrhunac karijere doživio za vrijeme Prvog svjetskog rata u ulozi posebnog savjetnika i reformatora vojske Osmanskog Carstva. Ponajviše zahvaljujući njemu i njegovim savjetnicima Osmansko se Carstvo uspjelo obraniti od savezničkog naleta Dardanele u prvoj godini rata, a taj mu je uspjeh donio nadimak „Galipoljski lav“.

Vise ›

Kljucne rijeci: , , , , , , ,
Objavljeno u: Svjetske ličnosti

Ivo Čeović

Ivo Čeović

Ivo ČeovićIvo Čeović, šumarski i lovni stručnjak. Rodio se 4. ve­ljače 1886. godine u Gornjim Andrijevcima. Tu zavr­šava pučku školu, a gimnaziju u Vinkovcima 1905. Šumarstvo studira u Zagrebu i Beču, završava ga 1908. Radi najprije uĐurđenovačkoj imovnoj općini (1908.), Bjelovaru i Koprivnici, zatim kod vladinih upravnih ustanova u Zagrebu od 1920.. Tajnik je Šumarskog udruženja i urednik Šumarskog lista. Vodi akciju za osnivanje Saveza lovačkih društava i njegov je dugogodišnji tajnik. Od 1950. godine vanjski je suradnik Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zagrebu. Napisao je vi­še stručnih članaka u Šumarskom listu te objavio mnoštvo studija: Trovanje vrana (1935), Da li je zec koristan ili štetan (1936), enciklopedijsko djelo „Lovstvo“ (1940), monografijska djela „Fazan“ (1934) i „Tragovi divljači“ (1944), „Uz­goj fazana“ (1949), „Uređenje lovišta“ (1950) i druga. Umirovljen je 1950., a umro je u Zagrebu 14. studenog 1971. godine.

Kljucne rijeci: ,
Objavljeno u: Hrvatske ličnosti

Essehist – časopis studenata povijesti i drugih društveno-humanističkih znanosti

Članovi udruge ISHA-Osijek

Godine 2007. na Filozofskom fakultetu u Osijeku osnovana je podružnica međunarodne udruge studenata povijesti pod nazivom ISHA-Osijek. Kao ciljevi krovne organizacije International Students of History Association (ISHA) izdvajaju se razmjena viđenja povijesti te organiziranje godišnjih sastanaka studenata. Od samih početaka osječka sekcija vođena je zanosom skupine entuzijasta čiji se studij povijesti nije svodio tek na skupljanje potpisa profesora i polaganje ispita.

Vise ›

Kljucne rijeci:
Objavljeno u: Časopisi

Vladimir Ćirić

Vladimir Ćirić

Mr.sc.Vladimir Ćirić, geograf stručnjak. Rođen u Gabašu 3. veljače 1949. Osmogodišnju školu i gimnaziju završio u Vinkovcima 1967. Diplomirao na Pedagoškoj akademiji u Osijeku 1970. povijest i zemljopis. Nastavio studij geografije u Novom Sadu na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, diplomirao 1975. Magistrirao u Beogradu geografiju 1987. Spada u novije vinkovačke geografske stručnjake, danas je profesor geografije na Tehničkoj školi u Vinkovcima, vanjski je suradnik i predavač na Visokoj Učiteljskoj školi u Osijeku i Slavonskom Brodu.

Vise ›

Kljucne rijeci: ,
Objavljeno u: Hrvatske ličnosti