Novo:

Povijesno društvo Požega – Upute za radove u stručnom časopisu

Rad se piše računalom na papiru formata A-4 (210 x 297 mm). Koristi se Times New Roman pismo veličine 12 točaka, te da odlomci imaju 1,5 prored. Margine su: 2,5 cm osim lijeve koja je 3,5 cm. Kod bilježaka se bira Times New Roman veličina slova 10, a prored je 1,5-struki. Primaju se isključivo neobjavljeni rukopisi na hrvatskom jeziku, koji se uredništvu dostavljaju u elektroničkom obliku (CD ili e-pošta) i u obliku ispisa na adresu uredništva. Rukopisi se ne vraćaju. Radovi opsegom ne bi trebali prelaziti dva arka (32 kartice, odnosno 57 600 znakova s prazninama).

Klasifikaciju radova određuje uredništvo na prijedlog dvaju anonimnih recenzija. Izvorni znanstveni rad je originalni znanstveni rad u kojemu se iznose novi rezultati istraživanja koja moraju biti provjerljiva, relevantna i metodološki ispravna. Rad treba doprinijeti razvoju znanosti. Prethodno priopćenje je znanstveni rad koji donosi rezultate novijih istraživanja koja trebaju brzu objavu, no rezultati istraživanja još nisu dovoljno provjerljivi kao kod izvornog znanstvenog rada. Pregledni rad je rad u kojemu se daje pregled i opis stanja istraživanja u pojedinom području, a autor donosi iscrpan pregled domaće i strane literature. Stručni rad je članak napisan znanstvenim diskursom, ali se ne bazira na novim spoznajama i istraživanju već daje ideje i prijedloge o primjeni dosadašnjih istraživanja. Recenzija (ocjena) je temeljita ocjena drugog znanstvenog i stručnog rada (najčešće monografije). Prikaz je rad u kojemu se izlaže i prepričava sadržaj drugog znanstvenog i stručnog rada. Osvrt je članak u kojemu se iznose stručni stavovi o nekim problemima. Rasprava je razgovor dvaju ili više stručnjaka. Diskusija je članak u kojemu autor polemizira s drugim autorima oko nekog problema. U časopisu su moguće i druge novinarske forme (vijest, intervju, esej itd.).

Podaci o autoru (ime i prezime, naziv i adresa ustanove u kojoj je autor zaposlen, e-mail adresa, kućna adresa i broj telefona za kontakt) donose se na prvoj stranici rukopisa.

Radu treba priložiti kraći sažetak na hrvatskom jeziku s popisom ključnih riječi te opsežniji sažetak s popisom ključnih riječi na engleskom, njemačkom ili francuskom jeziku. Sažetak na stranom jeziku treba sadržavati i naslov članka.

Reference (bilješke i fusnote) se u radu donose u formi podnožnih bilježaka-fusnota u obliku ime autora, godina, stranica: Jakovina, 2011, 24.

Autor može osim Popisa literature, staviti i poseban Popis izvora, Popis kratica, Popis ilustracija. Karte, slike, fotografije i tablice stavljaju se unutar samog teksta.

U Popisu literature koji je obvezni dio svakog rada knjige se navode u sljedećem obliku: N. Moačanin, 1997, Požega i Požeština u sklopu Osmalijskog carstva (1537-1691), Jastrebarsko: Naklada Slap. Članak u znanstvenom časopisu koji izlazi jednom godišnje navodi se na sljedeći način: Ž. Tomičić, 2010, Der Süden Panonniens in der Karolingerzeit, ANTAEUS Communicationes ex Instituto Achaeologico Acadeiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) (0238-0218), 31-32, Budimpešta, str. 93-112. Članak u  časopisu koji izlazi više puta godišnje navodi se: J. Zelić, 1998, Pitanje autoktonosti i dalji uzgoj pitomog kestena (Castanea sativa mili.) u požeškom gorju, Šumarski list, br. 11-12, 123 (1998), 525-536. Poglavlje u uredničkoj knjizi navodi se: D. Sokač Štimac, 2004, Arheološki nalazi u požeškom kraju, u: Kulturna baština Požege i Požeštine, ur. N. Čerti, Požega: Spin Valis, str. 15-35. Magistarska i doktorska disertacija citira se: V. Herman, 2002, Funkcioniranje zdravstvene službe u Požeškoj županiji za vrijeme Prvog svjetskog rata, magistarski rad, Zagreb: FF. Stručna izvješća i elaborati se donose na sljedeći način: K. Minichreiter, Z. Marković, K. Botić, 2009, Studija utjecaja na okoliš izgradnje brze ceste Našice – Pleternica – Lužani, Kulturno-povijesna baština, elaborat, Osijek: Rencon. Natuknica u enciklopedijama, leksikonima i sličnim izdanjima donosi se: H. Potrebica, 2006, Kaptol, u: Stotinu hrvatskih arheoloških nalazišta, ur. A. Durman, Zagreb: Leksikografski zavod Miroslava Krleže, str. 146-147. Internet stranice se citiraju na sljedeći način (ukoliko sama stranica ima upute o citiranju, onda se treba pridržavati tih uputa): EDH (Epigraphische Datenbank Heidelberg) -http://www.uni-heidelberg.de/institute/sonst/ adw/edh/index.html.en (15. srpnja 2013.). Podatak dobiven s cd-a ili dvd-a citira se: Evanđelje po Judi, 2006, National geographic – Specijalno izdanje, DVD, Program @ 2006 NGHT, Inc.

Popis literature izgledao bi:

Evanđelje po Judi, 2006, National geographic – Specijalno izdanje, DVD, Program @ 2006 NGHT, Inc.

EDH (Epigraphische Datenbank Heidelberg) -http://www.uni-heidelberg.de/institute/sonst/ adw/edh/index.html.en (15. srpnja 2013.)

V. Herman, 2002, Funkcioniranje zdravstvene službe u Požeškoj županiji za vrijeme Prvog svjetskog rata, magistarski rad, Zagreb: FF

T. Jakovina, 2011, Treća strana Hladnog rata, Zagreb: Fraktura

K. Minichreiter, Z. Marković, K. Botić, 2009, Studija utjecaja na okoliš izgradnje brze ceste Našice – Pleternica – Lužani, Kulturno-povijesna baština, elaborat, Osijek: Rencon

N. Moačanin, 1997, Požega i Požeština u sklopu Osmalijskog carstva (1537-1691), Jastrebarsko: Naklada Slap

Način i primjeri citiranja arhivske građe:[1]

Pri citiranju arhivske građe, kreće se od navođenja najveće cjeline a završava se navođenjem najmanje cjeline (lista ili slično), npr:

– Državni arhiv u Zadru, Arhivi privatnih obitelji i lica, Ostavština Šime Ljubića, kut.[2] 1 (Arheologija.A.), sv[3]. 1,13, l.[4] 1.[5]

– Državni arhiv u Zadru, Miscellanea, sv. 138, pozicija br. 12 “Zbirka okružnica i naredaba 1. austrijske uprave u Dalmaciji od veljače do svibnja 1798.”, l. 3.

– Državni arhiv u Zadru, Fond karata, Austrijske mape iz 1830., br. 74, Ivoševci, kvadrant XV., položaj H-M.

– Državni arhiv u Zadru, Spisi zadarskih notara, Andreas de Contario, B un[6], F II, fol. 1, od 7. VI. 1437.

– Znanstvena knjižnica u Zadru, Rukopisi, Ms. 461, G. Ferrante, Regesti dell’Archivio notariale di Zara, sv. I., Vannes Bernardi de Firmo, od 12. VI. 1403. godine.

– Arhiv Arheološkog muzeja u Splitu, Bilješke Mihovila Abramića, bilježnica 8 (tvrdih korica), l. 28′[7].

 

Primjeri uobičajenih oblika za citiranja pisanih književnih (literarnih) izvora:

An. Rav., Cosmogr. = Anonim iz Ravene, Cosmographia

An. Rav., Itiner. = Anonimus Ravennatis, Itinerarium

Cass., Var. = Cassiodorus, Variae

Cic., Ad fam. = Ciceron, pisma Ad familiares (tj. članovima obitelji)

DAI = Konstantin Porfirogenet, De administrando imperio

Diod. (ili D. S.), Bibl. = Diodorus Siculus, Bibliotheca Historica

Front., Strat. = Sex. Iulius Frontinus, Stratagemata

Liv., A. U. c. (ili: Ab Urb.) = T. Livius, Ab Urbe condita

Lucan., Bell. civ. = Lukan, Bellum civile (ili: Pharsala)

Plin., N. h. = Plinije Stariji, Naturalis historia

Polyb., Hist. = Polybius, Historiae

Serv., Ad Aen. = Servius, Ad Aeneidem

Strabo, Geog. = Strabon, Geographica

Suet., Tib. = Svetonije, Dvanaest rimskih careva (životopis Tiberija) Pozor! Ne navodi se ime djela, već skraćeno ime cara o čijem je životopisu riječ

Suet., Caes. = Svetonije, Dvanaest rimskih careva (životopis Cezara)

Tac., Ann. = Tacit, Annali

Tac., Hist. = Tac., Historiae

Varro, De agr. = M. Terentius Varro, De agricoltura

Vitr., De arch. = Vitruvius, De architectura

 

To će u bilješkama onda izgledati ovako:

An. Rav., Cosmogr., 4, 16

Cic., Ad fam., 5, 9, 2

DAI, 29, 45.

Lucan., Bell. civ., 4, 404-405

Plin., N. h., 139, 12-15.

Tac., Ann., 11, 1, 3.

Tac., Hist., 1, 56

Suet., Tib., 5, 12

 


[1] Donosi se prema Uputama za diplomski rad Odjela za povijest Sveučilišta u Zadru.

[2] kut. = kutija (tj. B)

[3] sv. = svežanj (tj. F = fasciculus)

[4] 1. = list (tj. f. ili fol. = folium)

[5] = arhivska signatura, I/1, 13

[6] B un = jedna kutija

[7] 28´= stražnja strana lista 28.

Goran Đurđević
About Goran Đurđević (1 Articles)
Magistar povijesti i arheologije. Zaposlen kao učitelj povijesti u OŠ Antuna Kanižlića Požega. Predsjednik povijesnog društva Požega.
Contact: Facebook

Ostavite komentar. HPP ne odgovara za izreceno misljenje komentatora. Zabranjeno je vrijedanje, psovanje i klevetanje.

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.