Novo:

Vlado Feuerbach

Vlado Feuerbach

25/04/2008

Prof.dr.sc. Vlado Feuerbach, sveučilišni profesor, strojarski inženjer. Rodio se u Slavonskom Brodu, 28. travnja 1923. Tu je završio pučku školu, a gimnaziju u Vinkovcima 1941. Za vrijeme rata radio u [...]