Novo:

Slavko Jankovic

Slavko Janković

31/12/2010

Dr.sc. Slavko Janković, glazbenik, sudac, sportaš, muzikolog. Ro­đen je 1. siječnja 1897. u Novim Mikanovcima, voljom seoskog župnika. Pučku školu završio u Cerni 1907., školovali ga djed i baka jer mu se [...]