Novo:

Pavao Šubić

Ban Stjepan I.

13/10/2009

Od ženidbe sa Dragutinovom kćerkom potpao je ban Stjepan I pod njegov utjecaj i mnoge stvari koje je činio bile su plod Dragutinove volje. Nakon smrti ugarskog kralja Ladislava IV. 1290.  stvari su se [...]