Novo:

Osmansko Carstvo

Judeo-español/ ladino: jezik sefardskih Židova

24/06/2015

Judeo-español jezik je Sefarda, Židova koji su 1492. protjerani iz Španjolske, a malo zatim i iz Portugala i Navarre. Židovi su Španjolsku naseljavali još u rimsko doba. Prema hebrejskome nazivu za njihovu [...]

Armensko pitanje u kasnom Osmanskom Carstvu (2)

02/05/2015

Berlinski kongres i njegove posljedice U Anadoliji se u drugoj polovici 19. stoljeća uz suživot stanovništva u gradovima, događaju i brojni plemenski sukobi. Državna vlast nije bila u stanju kontrolirati [...]

Enver paša

22/09/2010

Ismail Enver se rodio u Istanbulu 23. studenog 1881. u obitelji koja je pripadala nižoj srednjoj klasi što mu nije davalo vjetra u leđa za postizanje velikih stvari u životu.(1) No, pohađanjem škole za vojne [...]