Novo:

morlaci

Morlaci (Vlasi) gledani s mletačke strane

09/03/2017

Autor ovoga članka, Grga Novak, pokušava objasniti tko su bili Vlasi (Morlaci*), gdje su živjeli, čime su se bavili. On piše općenito o pitanju Vlaha i njihovom sociokulturnom okruženju služeći se [...]