Novo:

Mémorial de la Shoah

Holokaust kao polazišna točka

20/03/2017

Od 25. do 28. travnja 2017. godine u Sarajevu će se održati seminar „Holokaust kao polazišna točka“ za učitelje i nastavnike koji se bave poučavanjem i učenjem o holokaustu. Organizator je Memorial de la [...]