Novo:

Matija Mihaljevic

Matija Mihaljević

24/01/2011

Dr.sc. Matija Mihaljević, svećenik, teolog, fizičar. Rođen je 25. siječnja 1794. u Vukovaru. Pučku školu završio u Vukovaru, gimnaziju u Vinkovcima 1812., potom upisuje đakovački licej. S đakovačkog [...]