Novo:

Marko Žužić

Marko Žužić

22/05/2008

Prof.dr.sc. Marko Žužić, sveučilišni profesor, ekonomist. Rođen je u Soljanima 6. travnja 1902. u bogatoj seoskoj porodičnoj zadruzi koja ga je mogla školovati. Pučku školu završio u Drenovcima, [...]